Ziet u de kansen die obstakels kunnen bieden?

Door

Maurice van den Hoek

EY Nederland Partner Transaction Advisory services

Klantgericht. Loyaal. Zorgt graag voor een goede sfeer in het team.

6 minuten leestijd 16 jan 2019

Het is de juiste tijd voor private equity, maar volgens onze Global Private Equity Survey houden de zorgen over de marges aan.

Ons zesde jaarlijkse onderzoek onder CFO's van private-equitybedrijven laat zien dat ondanks nieuwe producten en investeringen in technologische oplossingen de uitgaven net zo snel blijven groeien als de activa. Een andere bevinding was dat CFO's weliswaar meer prioriteit gaan geven aan de kosten- en concurrentievoordelen van outsourcing om de winst te vergroten, maar dat ze tegelijkertijd beseffen dat er talent nodig is om hun bedrijf te laten groeien. 

U kunt onze Global Private Equity Survey voor 2019 hier downloaden, en de brochure met de belangrijkste bevindingen hier.

Hoewel CFO's verdeeld zijn over de beste route naar de gewenste doelen, is één ding zeker: ze moeten snel handelen om concurrentievoordeel te behalen.
Mike Lo Parrino
EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

1. Strategische prioriteiten

Nu investeerders steeds vaker kiezen voor private equity, proberen CFO's het momentum te benutten door de activagroei te maximaliseren en hedgefondsen naar de kroon te steken.

Het belang van private equity wordt steeds belangrijker, dus het is geen verrassing dat 76 procent van de CFO's activagroei noemt als topprioriteit voor hun bedrijf. Het is opvallend hoe goed de PE-sector erin slaagt te concurreren met hedgefondsen. Momenteel bestaat 18 procent van een doorsnee portfolio met alternatieven van een investeerder uit traditionele PE-investeringen. Gezien de matige prestaties van veel hedgefondsen verwacht bijna 40 procent van de investeerders meer kapitaal te zullen toewijzen aan PE-bedrijven. De CFO's maken gebruik van het momentum, en meer dan de helft van hen verwacht in 2019 een nieuw fonds te zullen opzetten. 65 procent denkt dat het nieuwe fonds groter zal zijn dan het vorige.

Activagroei

76%

van de CFO's geeft aan dat activagroei de topprioriteit binnen hun bedrijf heeft.

PE-CFO's begrijpen waarom investeerders ontevreden zijn over traditionele alternatieve opties voor vermogensbeheer en spelen hierop in door nieuwe strategieën te introduceren. Minder dan de helft (41 procent) streeft naar activagroei via bestaande strategieën. Van de PE-CFO's die van plan zijn om in de komende twee jaar niet-traditionele producten aan te bieden gaat 46 procent zich richten op particulier krediet, en een kwart zal zich richten op producten op het gebied van onroerend goed, reële activa en durfkapitaal.

2. Behoud van marges tijdens een groeiperiode

Een snelle activagroei brengt kosten met zich mee, waardoor de marges van veel vermogensbeheerders tijdens perioden van groei eroderen.

Het streven naar toprendementen wordt doorkruist door marge-erosie. 40 procent van de CFO's geeft aan dat de marges in de afgelopen twee jaar zijn verslechterd, en een derde geeft aan dat ze gelijk zijn gebleven. Slechts 28 procent rapporteert margeverbeteringen. Doen PE-bedrijven wel genoeg om leemtes in hun operationele infrastructuur aan te pakken om beter bestand te zijn tegen de toenemende margedruk? Private-equitybedrijven kijken naar verschillende gebieden om kosten te verlagen. 39 procent van de CFO's noemt technologie als belangrijkste manier om marge-erosie te verminderen, en 37 procent legt de prioriteit bij outsourcing.

Behoud van marges

40%

van de CFO's geeft aan dat de marges in de afgelopen twee jaar zijn verslechterd.

3. Transformatie door middel van technologie en data

CFO's zien in dat technologie geen kortetermijnoplossing is en begrijpen de voordelen ervan voor hun digitale toekomst.

Private-equitybedrijven komen net uit het Excel-tijdperk. Ondanks langdurige onderinvesteringen in technologie geven de meeste CFO's aan dat hun bedrijf onlangs heeft geïnvesteerd in of wil gaan investeren in technologie voor een breed scala aan functies. In de afgelopen twee of drie jaar hebben PE-beheerders geïnvesteerd in technologie voor fondsadministratie (66 procent), investeerdersrelaties (62 procent), crediteuren/tijd en onkosten (57 procent) en compliance en verplichte rapportage (56 procent).

Helaas geven de meesten aan dat dit zich nog niet heeft terugbetaald. De fiscale en crediteurenfuncties laten voorlopig de grootste voordelen zien: respectievelijk 33 en 40 procent van de CFO's rapporteert een netto-afname van de operationele kosten op deze gebieden. Hindernissen hierbij zijn onder meer de noodzaak om opgeschoonde gegevens in te voeren, systemen te integreren en medewerkers op te leiden.

Robotica

60%

van de CFO's is niet op de hoogte van de beschikbare robotica-oplossingen en hun mogelijkheden.

Technologische vernieuwing creëert een behoefte aan andere vaardigheden dan investeren en financiën. De vraag of hun medewerkers beschikken over de benodigde vaardigheden om te kunnen omgaan met data en technologie wordt door de overgrote meerderheid van de CFO's positief beantwoord. Niettemin wil 52 procent van de CFO's kandidaten aantrekken met meer ervaring met data en analytics en zoekt 23 procent naar mensen met programmeerervaring, wat erop wijst dat CFO's de technologische vaardigheden van hun personeel willen versterken.

Anders dan hun collega's in de hedgefondssector zijn PE-bedrijven traag geweest met het inzetten van robotica. De grootste bedrijven (op basis van de hoeveelheid beheerde activa) lopen voorop met investeringen in nieuwe technologieën. 52 procent van deze bedrijven plant investeringen in robotica, tegenover slechts 10 procent van de kleinste spelers. Toch is er sprake van een bewustzijnskloof. Maar liefst 60 procent van de CFO's van toonaangevende bedrijven van elke grootte is niet op de hoogte van de beschikbare robotica-oplossingen en hun mogelijkheden.

4. Outsourcing

Hoewel vaak over het hoofd gezien, vormt outsourcing een goede manier om de druk op marges te verminderen.

Private-equitybedrijven zijn van oudsher terughoudend met outsourcing, deels vanwege de beperkte hoeveelheid taken die uitbesteed kunnen worden, maar de potentiële kostenbesparingen zijn aanzienlijk. Externe dienstverleners investeren meer in robuuste technologie en ondersteunende infrastructuur en kunnen daarmee de operationele lasten van PE-bedrijven verlichten. Dit stelt medewerkers in staat om hun aandacht van routinematige, tijdrovende taken te verleggen naar activiteiten met meer toegevoegde waarde.

Een meerderheid van de bedrijven maakt gebruik van externe partijen voor een deel van hun fiscale functies (94 procent), naleving en verplichte rapportage (73 procent) en fondsadministratie (55 procent). Toch geeft minder dan de helft van de PE-CFO's aan activiteiten zoals investeerdersrelaties, kasbeheer, portefeuille-analyse, waardering en crediteuren/tijd en onkosten uit te besteden, wat ruimte laat voor verdere kostenbesparingen.

Outsourcing

94%

van de PE-bedrijven besteedt al een deel van hun fiscale functies uit.

Niet alleen fondsbeheerders worden positiever over outsourcing, ook investeerders geven steeds meer de voorkeur aan deze optie. Veel CFO's geven aan de kosten voor outsourcing door te berekenen in de fondsen, wat bijdraagt aan lagere kosten voor investeerders. Het merendeel van de beheerders (89 procent) is van plan om de kosten van uitbestede fondsadministratietaken en fiscale rapportage door te berekenen.

5. Talentmanagement

CFO's plaatsen diversiteit hoog op de agenda en geven daarbij prioriteit aan culturele en genderdiversiteit.

Ondanks de toenemende beschikbaarheid van technologie en outsourcing van operationele taken beschouwt 60 procent van de PE-CFO's talentmanagement als een strategische topprioriteit. In deze omgeving zijn talentmanagementprogramma's absoluut noodzakelijk om het beste talent aan te trekken en te behouden.

Talentmanagement

60%

van de PE-CFO's beschouwt talentmanagement als een strategische topprioriteit.

Ongeveer de helft van de CFO's heeft het profiel van de kandidaten die ze evalueren, interviewen en uiteindelijk aannemen aangepast ten opzichte van vijf tot tien jaar geleden. Ze zien meer dan ooit in dat diversiteit zorgt voor een grotere variatie in perspectieven, wat een positieve invloed kan hebben op investeringsbeslissingen. Daarom streeft 79 procent van de CFO's naar meer genderdiversiteit en 63 procent naar meer culturele diversiteit.

Zelfs nu technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij de activiteiten van fondsen, blijven hooggekwalificeerde mensen van cruciaal belang. Investeerders verwachten dat bedrijven beschikken over talentprogramma's voor de ontwikkeling van toekomstige leiders, voor het diversifiëren van vaardigheden en om medewerkers tevreden te houden, om discontinuïteit door verloop tot een minimum te beperken. 68 procent van de investeerders stelt dat het essentieel is dat fondsbeheerders een talentmanagementprogramma hebben, en 78 procent vraagt om informatie over een talentmanagementprogramma tijdens het due-diligenceproces.

Beheerders moeten zich hiervan rekenschap geven, aangezien meer dan de helft (54 procent) van de PE-CFO's nog niet werkt met een formeel talentmanagementprogramma.

  • Achtergrond en methodologie

    Het doel van dit onderzoek is om de ideeën en meningen van CFO's en financieel directeurs van private-equitybedrijven over de hele wereld vast te leggen. Onderwerpen zijn o.a. strategische prioriteiten, transformatie door middel van technologie en data, talentmanagement, outsourcing en de toekomst van de private-equitysector. Van juli tot oktober 2018 voerde Greenwitch Associates 103 telefonische en online interviews uit met private-equitybedrijven. Alle bedragen in het onderzoek zijn in USD tenzij anders vermeld. Bij een aantal vragen waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor bij sommige antwoorden geen totaal van 100% wordt aangegeven.

Samenvatting

Volgens onze Global Private Equity Survey voor 2019 beleefden CFO's van private-equityfondsen opnieuw een jaar van ongekende groei, maar worstelen ze nog steeds met operationele kwesties die een sterke marge-erosie veroorzaken. Download het volledige rapport (pdf).

Over dit artikel

Door

Maurice van den Hoek

EY Nederland Partner Transaction Advisory services

Klantgericht. Loyaal. Zorgt graag voor een goede sfeer in het team.