Kan digital de fundering van de bouwsector verstevigen? Kan digital de fundering van de bouwsector verstevigen?

De bouw- en technieksector is traag met de implementatie van digitale oplossingen, maar het overgaan tot actie wordt steeds dringender.

Volgens de VN woont ongeveer 55% van alle mensen in stedelijke gebieden. Tegen 2050 zal dat zo'n 68% zijn, een toename met ongeveer 2,5 miljard mensen.

De behoefte aan gebouwen en stedelijke infrastructuur zal alleen maar groter worden, en zonder aanzienlijke verbeteringen in productiviteit en werkmethoden zal de bouw- en technieksector moeite hebben om aan de vraag te voldoen.

Bij onze Global Construction and Engineering Survey hebben we gekeken wat de sector nu doet om deze uitdagingen te beantwoorden, en welke verwachtingen er leven voor de toekomst.

Vandaag nadenken over de behoeften van morgen

De sector weet dat veranderingen nodig zijn om aan de behoeften van morgen te kunnen voldoen, maar is uitermate slecht voorbereid en reageert van oudsher traag. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 25% van de bedrijven een digitale strategie heeft, en slechts 9% denkt goed voorbereid te zijn.

Lage investeringen

67%

van de sectorspelers besteedt minder dan 1% van zijn omzet aan R&D.

De bouw behoort tot de laatste sectoren die met disruptieve verandering te maken hebben. Maar die verandering komt er zeker aan. Als bedrijven het zich niet kunnen veroorloven om in digital te investeren, zullen andere in het gat springen.

De sector is sinds de jaren zeventig niet wezenlijk veranderd. Door lage investeringen zijn er weinig mogelijkheden om bestaande problemen rondom duur, kosten, veiligheid en kwaliteit van projecten op te lossen. De bouw behoort tot de laatste sectoren die met disruptieve verandering te maken hebben. Maar die verandering komt er zeker aan. Als bedrijven het zich niet kunnen veroorloven om in digital te investeren, zullen andere in het gat springen.

Een belangrijke oorzaak van het gebrek aan vooruitgang zijn de geringe winstmarges, doorgaans slechts 2% tegenover gemiddeld 30% in andere sectoren.

Bij kleine winstmarges lijkt een besteding van 1% aan digitale upgrades en innovatie misschien dan wel een grote investering, maar niet investeren in potentieel productiviteitsverhogende oplossingen is contraproductief. Het World Economic Forum schat dat een productiviteitsgroei van slechts 1% zou kunnen resulteren in een besparing van 100 miljard USD per jaar voor de bouwsector.

De sector heeft echter meer problemen dan alleen een lage productiviteit. Het kan moeilijk zijn om te bepalen wat als eerste moet worden aangepakt, zeker als snelle technologische veranderingen de toekomst onzeker maken. Uitdagingen lopen uiteen van een gebrek aan integratie tussen systemen tot het overwinnen van weerstand bij het management en de adoptie van technologieën.

Op weg naar een digitaal bouwbedrijf

 

Zelfs bij bedrijven die actief investeren in digitale transformatie moet nog veel werk worden verzet, terwijl de ontwikkelingen niet stilstaan. We hebben vier kernstappen geïdentificeerd die bouwbedrijven moeten nemen om hun kansen op succes op de lange termijn te maximaliseren:

1. Focus op de lange termijn

Omdat stakeholders vaak uit zijn op snelle resultaten, kan het verleidelijk zijn om kortetermijnkwesties aan te pakken in plaats van groot te denken, vooral bij een onzekere toekomst. Maar bedrijven kunnen technologie niet effectief benutten zonder een degelijke langetermijnstrategie.

Om een strategie te ontwikkelen die uw kansen op succes op de lange termijn vergroot, moet u eerst kritisch kijken naar uw strategische richting en vervolgens proberen om de toekomstige staat van uw bedrijf te definiëren op basis van de bedrijfsmodellen die blijvende waarde zullen creëren.

De druk om op actuele uitdagingen te reageren wordt nog vergroot door de komst van nieuwkomers met bedrijfsmodellen die de sector zouden kunnen verstoren. Zo levert een Amerikaans bedrijf end-to-end oplossingen van levering tot distributie: van de inkoop van onderdelen en assemblage van geprefabriceerde modules in zijn eigen fabrieken tot het transport van de modules naar de bouwlocatie en de uitvoering van alle algemene bouwwerkzaamheden, inclusief projectbeheer en mechanisch en elektrisch installatiewerk. Het bedrijf heeft in feite zijn eigen toeleveringsketen opgezet, waardoor het geen distributiekosten heeft, zelf de planningen kan beheren en technologie kan gebruiken voor ontwerp, fabricage en installatie. Dit model maakt het bedrijf productiever, efficiënter en goedkoper. Het vereist echter wel aanzienlijke investeringen, waarvoor meer dan 1 miljard USD extern kapitaal moest worden aangetrokken.

Een bouwbedrijf in China dat ook werkt met geprefabriceerde modules die naar de bouwlocatie worden getransporteerd, heeft een gebouw van 57 verdiepingen neergezet in slechts 19 dagen. Modulaire methodes stellen bouwbedrijven in staat om de bouwtijden aanzienlijk te verkorten, eigenaren meer bewoningstijd te bieden, een kwaliteitsgestuurd lean productieproces te gebruiken en hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Dergelijke voorbeelden onderstrepen waarom het zo belangrijk is om snel te handelen om disruptieve verandering voor te blijven, en waarom elke strategie moet zijn gericht op het realiseren van maximale flexibiliteit op de lange termijn. Nieuwe technologieën en concurrenten komen zo snel op dat een strategie die slechts op één technologische oplossing is gericht zeer gevaarlijk is. In plaats daarvan moeten organisaties digital integreren in elk aspect van hun bedrijfsvoering, zodat ze optimale op gegevens gebaseerde inzichten verkrijgen waarmee ze nieuwe kansen en bedreigingen in hun waardeketens kunnen identificeren.

2. Benut de voordelen van systeemintegratie

Bouwen is een complex proces waarvoor toegang is vereist tot grote hoeveelheden informatie, die vervolgens moeten worden gekoppeld op een manier die door relevante stakeholders als zinvol wordt beschouwd. Hiervoor moeten organisaties begrijpen hoe die gegevens op een inzichtelijke en bruikbare manier kunnen worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd.

Technologie kan uiteenlopende oplossingen bieden: drones kunnen bouwplaatsen in kaart brengen, wearables kunnen de bewegingen van werknemers volgen en RFID-chips (Radio Frequency IDentification) kunnen de prestaties van apparatuur volgen. Nieuwe bronnen van gegevens kunnen worden gecombineerd om projectleiders meer operationele inzichten te bieden dan ooit tevoren. De razendsnelle technologische ontwikkelingen bemoeilijken echter de introductie en implementatie van technologie in een sector waar historisch gezien weinig gegevens voorhanden zijn.

Bedrijven moeten manieren vinden om gegevens te creëren, op te slaan en te synthetiseren, zelfs als de waarde ervan niet meteen duidelijk is. Dat betekent dat organisaties een op digital gebaseerde gegevensstrategie moeten ontwikkelen die gericht is op maximale analytisch inzichten en operationele efficiency. Vergroot uw IT-capaciteiten om essentiële gegevensstromen te consolideren en integreren, en end-to-end digitale transformatie mogelijk te maken.
Een effectief digitaal beheer van betalingen en facturering kan resulteren in directe kostenbesparingen en verbeteringen in zowel compliance als nauwkeurigheid. Daarom hebben we onze Payment Application Management Services (PAMS) geïntroduceerd voor klanten in de sector. Deze digitale, geautomatiseerde factuurverwerkingsoplossing voor bouwbedrijven en faciliteitenbeheerders maakt gebruik van robotic process automation en gegevensintegratie om activiteiten te stroomlijnen en waarde te ontsluiten.

Door een effectieve systeemintegratie hebben we de nauwkeurigheid van de verwerking bij onze klanten al verbeterd van een magere 30% tot bijna 99,5%, en de gemiddelde verwerkingstijd teruggebracht van 60 tot slechts zeven dagen. Een andere mogelijkheid is het omzetten van crediteuren/debiteuren van vaste overheadkosten naar variabele kosten. Bij een cyclische activiteit zoals bouwen biedt dit margevoordelen in een steeds competitievere markt.

Dit maakt op zijn beurt verdere operationele efficiency door automatisering mogelijk. Een succesvolle digitale transformatie leidt tot de automatisering van interne processen, wat dan weer het transformatieproces ondersteunt. De gerealiseerde besparingen kunnen uiteraard worden geïnvesteerd in verdere verbeteringen en vormen een overtuigend bewijs voor sceptische stakeholders.

Door een effectieve systeemintegratie hebben we de nauwkeurigheid van de verwerking bij onze klanten al verbeterd van een magere 30% tot bijna 99,5%, en de gemiddelde verwerkingstijd teruggebracht van 60 tot slechts zeven dagen. Een andere mogelijkheid is het omzetten van crediteuren/debiteuren van vaste overheadkosten naar variabele kosten. Bij een cyclische activiteit zoals bouwen biedt dit margevoordelen in een steeds competitievere markt.
Dit maakt op zijn beurt verdere operationele efficiency door automatisering mogelijk. Een succesvolle digitale transformatie leidt tot de automatisering van interne processen, wat dan weer het transformatieproces ondersteunt. De gerealiseerde besparingen kunnen uiteraard worden geïnvesteerd in verdere verbeteringen en vormen een overtuigend bewijs voor sceptische stakeholders.

3. Identificeer, werf en behoud het juiste talent

Alle technologie van de wereld is nutteloos zonder mensen die weten wat je moet hebben en hoe je het moet gebruiken. Daarom zullen bedrijven het juiste talent moeten ontwikkelen of aantrekken als ze hun digitale agenda volledig willen realiseren.
Elke effectieve digitale langetermijnstrategie die is ontwikkeld voor een maximale flexibiliteit, moet gericht zijn op de verbetering van prestaties door middel van doorlopende, voorspellende analyse. Om hun besluitvorming te verbeteren, moeten bedrijven sleutelindicatoren identificeren door middel van voorspellende analyse, artificial intelligence en cognitieve toepassingen. Dat betekent dat ze de juiste mensen moeten hebben die deze analyses kunnen uitvoeren en verifiëren.

Uit ons onderzoek blijkt dat de sector op dit gebied voor aanzienlijke uitdagingen staat: vier van de vijf grootste algemene uitdagingen die door respondenten worden genoemd als obstakels voor verandering hebben betrekking op talent.

Er zijn verschillende oplossingen voor deze problemen. Bedrijven kunnen intern talent opleiden, hun wervings- en selectieprocessen uitbreiden en verfijnen, bedrijven met de juiste knowhow overnemen of nieuwe samenwerkingen aangaan binnen hun bredere zakelijke ecosysteem. Dit alles kan echter wel aanvullende investeringen vergen, evenals verdere versterking van het vertrouwen van stakeholders.

Het oplossen van productiviteitsproblemen en het terugdringen van tijdrovende handmatige processen zijn kostbaar geweest voor de bouwsector, en hebben geleid tot een stevig wantrouwen binnen de bredere supply chain voor de sector. PAMS kan de hogere managementniveaus overtuigen door vervelende, repetitieve taken te automatiseren en hulpbronnen vrij te maken voor processen die waarde toevoegen aan de organisatie. In een overspannen arbeidsmarkt waarin de werkplekervaring steeds belangrijker wordt, kunnen zulke verbeteringen het aantrekken en behouden van de juiste mensen vergemakkelijken.

Omdat de sector in bepaalde opzichten achterloopt, kan het aantrekken van het juiste talent cruciaal zijn voor het succes op de lange termijn. Het zal al snel duidelijk worden welke bedrijven daarin geslaagd zijn. Er ligt voor bedrijven een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat de bouwsector voor digitaal talent net zo aantrekkelijk is als andere grote technologiesectoren.

4. Werk slim om vertrouwen te kweken

Het transformeren van traditionele activiteiten naar een model dat geschikt is voor een digitale toekomst is een uitdagende taak. Veel systemen zijn verouderd en stakeholders zijn vaak gehecht aan traditionele werkmethoden. Om veranderingen tot stand te brengen, moet het vertrouwen van interne en externe stakeholders worden gewonnen – van uitvoerders tot leveranciers. Dit geldt bij uitstek voor de bouwsector. De supply chain die nodig is om een gebouw neer te zetten is momenteel gebaseerd op wantrouwen: elke speler, eigenaar, ontwerper, leverancier en aannemer heeft te maken met enorme risico's, waardoor deze vaak worden doorgeschoven naar andere partijen.

Als vertrouwen kan worden opgebouwd, kan de fragmentatie in de supply chain worden opgelost en ontstaat een essentieel gebied waarin een aanzienlijke mate van efficiency kan worden gerealiseerd. Spelers in de bredere waardeketen kunnen zich dan meer richten op gedeeld leren, verbetering van de productiviteit en het leveren van resultaten via 'waardeketenplatforms'.

Blockchain zou bijvoorbeeld een nieuw en uniek platform kunnen bieden om bedrijfsmodellen te transformeren en organisaties te laten samenwerken binnen één enkel, vertrouwd netwerk. De implementatie van een vertrouwd blockchain-platform zou deze organisaties ook de mogelijkheid bieden om doelgericht bredere agenda's uit te voeren. Dit biedt leiders de ruimte om te kiezen voor een innovatieve 'fail fast'-ontwerpaanpak, waarmee ze beter kunnen concurreren in transformatieve omgevingen.

Op die manier kan waarde worden toegevoegd aan de sterk gereguleerde en complexe bouwsector. Ons blockchain-platform is ontworpen om integriteit, transparantie en vertrouwen te realiseren. Het biedt één enkele verifieerbare bron van waarheid voor alle juridische, commerciële en technische documentatie, die alleen kan worden gewijzigd met instemming van alle deelnemende partijen.
Dergelijke samenwerkingssystemen bieden 'trust by design', waardoor alle partijen zich kunnen richten op de samenwerking en het ontwikkelen van oplossingen die echte resultaten opleveren. Zonder die samenwerking is de sector wellicht niet in staat om aan de toenemende behoeften van de groeiende wereldbevolking te voldoen.

Blijvend digitaal succes

De resultaten van ons onderzoek duiden erop dat zowel betrokkenheid van executives als implementatie van onderaf essentieel zijn voor een effectief antwoord van de bouw- en technieksector op de opkomende uitdagingen. Nieuwe manieren van denken en werken zijn culturele veranderingen die investeringen en geduld vergen. Er zijn geen sluiproutes.

En hoewel een langetermijnvisie belangrijk is, is dit hét moment om in actie te komen. Als u vandaag niet start met uw digitale transformatie, kan uw bedrijf zich mogelijk niet staande houden in de digitale wereld van morgen door een gebrek aan analytisch inzicht en digitaal ondersteunde flexibiliteit.

Bouwbedrijven zetten dingen neer die lang meegaan, en dat zou ook moeten gelden voor hun digitale strategie.

 

Samenvatting

De bouw- en technieksector moet zich aanpassen aan de behoeften van een snel veranderende wereld. Als de sector de uitdagingen rondom inertie, verouderde technologie, talent en integratie weet te overwinnen, kunnen de mogelijkheden van nieuwe technologieën worden omarmd en aanzienlijke productiviteitsvoordelen worden gerealiseerd.

Over dit artikel