5 minuten leestijd 17 apr 2020
Hoe overbruggingskrediet startups en scaleups weer lucht kan geven

Hoe overbruggingskrediet startups en scaleups weer lucht kan geven

Door

Inge Dinnessen-Dassen

EY Nederland Manager Accounting Compliance and Reporting

Als persoon ben ik een echte verbinder, daadkrachtig, toegankelijk, mensenmens, recht door zee, vertrouwenspersoon en levensgenieter met als doel om de ander een stap vooruit te helpen.

5 minuten leestijd 17 apr 2020
Related topics Start-ups

Innovatieve startups en scaleups die niet door de bank gefinancierd zijn kunnen vanaf eind april bij de overheid aankloppen voor noodsteun. 

Door de coronacrisis getroffen innovatieve startups en scaleups die niet door de bank gefinancierd zijn kunnen vanaf eind april bij de overheid aankloppen voor noodsteun. Wat kunnen zij nu al doen om straks een succesvolle aanvraag voor de Corona-OverbruggingsRegeling (COL) in de wacht te slepen?

Speciaal voor innovatieve bedrijvigheid kondigde het Nederlandse kabinet in de eerste week van april een extra steunmaatregel aan. In eerste instantie is een bedrag van € 100 miljoen aan overbruggingskrediet beschikbaar voor startups en scaleups. Zij kunnen zich via een centraal (online) intakeloket melden voor steunaanvragen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen nemen vervolgens de uitvoering van de regeling (voor leningen van € 50.000 tot € 2 miljoen) voor hun rekening.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het intakeloket niet op 20 april opengaat, zoals vooraf gecommuniceerd, maar minimaal een week later. Gert-Jan Vaessen van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is daar niet blij mee. “Op basis van mijn contacten hier in Brabant schat ik in dat meer dan vijftig procent van de startups en scaleups behoefte heeft aan aanvullende liquiditeiten. Voor een derde van die groep is de nood zo hoog dat een week extra wachten op hulp problematische gevolgen kan hebben.”

Diepe buiging

Dat de openstelling van de steunmaatregel is vertraagd, verbaast Vaessen. “Juist omdat het kabinet er de afgelopen weken in is geslaagd om in een hoog tempo een flink pakket noodmaatregelen te lanceren. Wat dat betreft maak ik een diepe buiging voor de overheid.” Vanwege het uitstel van de steunmaatregel kan Vaessen, manager van de ontwikkelings- en investeringstak van de BOM, nog geen uitspraken doen over de precieze voorwaarden waaronder bedrijven in aanmerking komen voor steun. Wel wil hij daar in algemene zin iets over kwijt. Hij zegt: “Er moet een duidelijke link zijn met het coronavirus. Er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de situatie voorafgaand aan de uitbraak van het virus. Startup of scaleups die er toen al beroerd voor stonden, komen waarschijnlijk niet in aanmerking voor een lening.”

Dat is in overeenstemming met wat het kabinet eerder zei, namelijk dat de regeling bedoeld is voor ‘gezonde’ bedrijven. Maar er zijn natuurlijk ook startups die niet of nauwelijks omzet hebben, maar vooral kosten. Vallen die dan niet buiten de boot? Vaessen: “Als die startups uit hun funding zijn gelopen zonder maatregelen te nemen, is dat een slecht signaal. Als zij echter tijdig investeerders hebben benaderd is het een ander verhaal. Zeker als ze intentieverklaringen van mogelijke investeerders kunnen laten zien.”

Wij zijn niet van de koude afwijzingen. Liever zorgen wij voor een warme overdracht naar andere financiers
Gert-Jan Vaessen
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Knopen doorhakken

De steunmaatregel van het kabinet richt zich op de klassieke vorm van innovatieve bedrijvigheid: gefinancierd met eigen vermogen, zonder bancaire kredieten. Dat zou startups en scaleups kunnen verleiden om het vooruitzicht van een overbruggingskrediet in te zetten als argument naar de verschaffers van eigen vermogen voor aanvullende financiering. Vaessen raadt dat echter af. “Het is misschien een heel menselijke reflex, maar volgens mij niet verstandig. Het maakt de situatie alleen maar complexer. Ik verwacht dat die honderd miljoen euro noodsteun in een paar dagen is vergeven. Dan moeten we dus snel knopen doorhakken. Maak het daarom niet ingewikkelder dan het is. Kom met een duidelijk verhaal waarin de impact van de coronacrisis helder uit de verf komt.”

Op kortere termijn is een inschatting nodig van de omvang van het benodigde overbruggingskrediet. Dat is bijna altijd van meerdere factoren afhankelijk. Sommige branches worden zwaar getroffen door de lockdown, andere in mindere mate. Voor bedrijven die alleen maar kosten maken, is de situatie overzichtelijker. Zij hebben een maandelijkse burn rate die ze kunnen vermenigvuldigen met de verwachte lengte van de crisis. “We weten natuurlijk niet hoe lang maatregelen als social distancing aanhouden”, zegt Vaessen, “maar ik zou veiligheidshalve rekening houden met een somber scenario. Want als de samenleving van het slot af gaat, heb je als startup waarschijnlijk niet meteen investeerders op de stoep staan.”

Overigens heeft de BOM onder de naam Corona Rebuild Program een gratis programma rond COVID-19 ontwikkeld voor ondernemers. Het biedt deelnemers zicht op vraagstukken rond de cashflow en het bestaande businessmodel, waarmee zij hun weerbaarheid kunnen vergroten. Daarbij kan de EY Finance Navigator ook helpen. Deze planningssoftware voor startups is in verband met de coronacrisis gratis beschikbaar gesteld. Ondernemers kunnen deze tool gebruiken om de impact van COVID-19 op bijvoorbeeld verwachte cashflow en financieringsbehoefte inzichtelijk te maken; nuttig als voorbereiding op de aanvraag van een overbruggingskrediet.

De focus is primair gericht op continuïteit van startups en scaleups en hun vermogen om een lening terug te kunnen betalen
Gert-Jan Vaessen
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Zorgen voor verbinding

Dat de uitvoering van de noodmaatregel voor startups en scaleups in handen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen is gegeven, zal misschien verwondering wekken. De ontwikkelingsmaatschappijen zijn immers ook zelf actief als investeerder in regionale bedrijvigheid. Maken bedrijven die eerder vergeefs aanklopten bij een ontwikkelingsmaatschappij tegen die achtergrond überhaupt wel kans op een lening? Dat is absoluut het geval, verzekert Vaessen. “Bij het verstrekken van overbruggingskredieten maken we namelijk een andere afweging. Onze focus is primair gericht op continuïteit van startups en scaleups en hun vermogen om een lening terug te kunnen betalen. In de rol van investeerder kijkt de BOM naar andere aspecten, zoals rendement.” Overigens benadrukt Vaessen dat de BOM bedrijven die eerder geen financiering kregen, nooit aan hun lot overlaat. “We bieden zulke bedrijven bijvoorbeeld programma’s aan om ze aantrekkelijker te maken voor investeerders. Wij zijn in ieder geval niet van de koude afwijzingen. Liever zorgen wij voor een warme overdracht naar andere financiers in het netwerk. Het zorgen voor verbinding beschouwen wij als een belangrijke component in ons werk.”

In zijn contacten met innovatieve bedrijven ziet Vaessen dat COVID-19 niet alleen ellende brengt. “De crisis maakt ook veel creativiteit los. Ik zie bijvoorbeeld ondernemers die hun business model omgooien en zich gaan richten op digitale proposities. Die maken soms voor het eerst ineens omzet. Ze weten niet wat ze meemaken.”

The power of a network when it matters most


COVID-19 - Startup en scale-up support

Ontdek het zelf

Samenvatting

Door de coronacrisis getroffen innovatieve startups en scaleups die niet door de bank gefinancierd zijn kunnen vanaf eind april bij de overheid aankloppen voor noodsteun. Wat kunnen zij nu al doen om straks een succesvolle aanvraag voor de Corona-OverbruggingsRegeling (COL) in de wacht te slepen?

  • Kom met een duidelijk verhaal waarin de impact van de coronacrisis helder uit de verf komt.
  • Zorg voor een helder overzicht van cashflow, rendement en financieringsbehoefte.

Update: het loket is op 29 april geopend. Criteria en aanvraagprocedure is te vinden op  www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Over dit artikel

Door

Inge Dinnessen-Dassen

EY Nederland Manager Accounting Compliance and Reporting

Als persoon ben ik een echte verbinder, daadkrachtig, toegankelijk, mensenmens, recht door zee, vertrouwenspersoon en levensgenieter met als doel om de ander een stap vooruit te helpen.

Related topics Start-ups