5 minuten leestijd 15 april 2020
Hoe startup XYZ Dynamics zich staande houdt in de crisis

Hoe startup XYZ Dynamics zich staande houdt in de crisis

Door Patrick Gabriëls

EY Nederland Managing Partner Assurance, Lid raad van bestuur van EY Nederland

Praktisch. Spontaan. To-the-point. Heeft altijd zin om nieuwe mogelijkheden te verkennen en houdt de teamspirit erin.

5 minuten leestijd 15 april 2020
Related topics COVID-19 Start-ups

Voor een startup die alleen nog maar kosten maakt en nul omzet draait, komt de crisis wel op een heel ongelegen moment. Toch hoeft dit niet meteen einde verhaal te zijn.

De in Helmond gevestigde startup, actief sinds het najaar van 2018, voelde de pijn van de crisis al op een moment dat er in Nederland nog niet eens sprake was van een lockdown. In februari van dit jaar was de voltooiing van een investeringsronde gepland die het bedrijf een bedrag van € 5 miljoen zou opleveren. De crisis gooide echter roet in het eten omdat er onder andere geldstromen via China mee gemoeid waren. 

  • XYZ Dynamics en de hybridisering van bestelbussen

    XYZ Dynamics houdt zich met ongeveer twintig medewerkers bezig met de hybridisering van bestelbussen. Traditionele dieselvoertuigen die de detailhandel beleveren, zijn in het groeiend aantal emissievrije zones in binnensteden steeds minder welkom. De hybride techniek van XYZ Dynamics biedt een oplossing voor dit probleem in de transitieperiode voorafgaand aan de volledige elektrificering van het vrachtvervoer. “Voor het zover is, zijn we misschien al wel tien jaar verder”, verwacht ceo Alex Pap van het bedrijf. 

Alarmbellen

Toen de crisis ook in Nederland in alle hevigheid toesloeg en het kabinet met een reeks steunmaatregelen voor het bedrijfsleven kwam, was dat volgens Pap in eerste instantie teleurstellend. “Om in aanmerking te komen voor de belangrijkste steunmaatregel, een tegemoetkoming in de loonkosten, moet je als bedrijf een omzetdaling van minimaal twintig procent hebben meegemaakt. Maar wij hebben helemaal geen omzet, alleen maar kosten. Om dezelfde reden schieten wij bijvoorbeeld ook niets op met uitstel van belasting.” In de eerste week van april was er toch goed nieuws: het kabinet zegde voor startups een pakket noodmaatregelen toe ter grootte van € 100 miljoen aan overbruggingskredieten. “Daar zijn we uiteraard in geïnteresseerd”, zegt Pap, “alleen weten we nog niet welke voorwaarden van toepassing zijn. Dat zal blijken als de overheid het loket opent.”

Zoals de meeste mensen had Pap niet verwacht dat de corona-uitbraak zoveel impact zou hebben. Drie dagen voor de Nederlandse lockdown bezocht hij nog het evenement MobilityLab, voor startups in de mobiliteitssector. Hij zou daar op 12 maart een pitch verzorgen, maar dat programmaonderdeel werd op het laatste moment gecanceld. Vervolgens werden in hoog tempo allerlei andere evenementen eveneens geannuleerd. Pap: “Toen gingen bij mij en mijn compagnons de alarmbellen wel keihard rinkelen. Ik realiseerde me dat we in een benauwde situatie waren beland.”

We hebben de management fee van de co-founders verlaagd en ook gesneden in de loonkosten van medewerkers
Alex Pap,
CEO van XYZ Dynamics

Groeivertraging

XYZ Dynamics ontwikkelt niet alleen software, maar ook hardware. Bij het uitvoeren van testen is sprake van hoge voltages, waardoor dit werk alleen in teams kan worden gedaan. Deze activiteiten liggen nu stil en daardoor is de groei van het bedrijf afgeremd. Vanwege deze groeivertraging heeft het bedrijf direct gesneden in de kosten. Pap: “We hebben de management fee van de co-founders verlaagd en ook gesneden in de loonkosten van medewerkers. Omdat de honorering van onze mensen voor een deel plaatsvindt met certificaten van aandelen, zijn zij zich van nature al bewust van de risicocomponent van een type business als de onze. Dat maakt zo’n maatregel niet minder pijnlijk, maar er is wel begrip voor.”

Andere kostenbesparingen werden gerealiseerd door geplande investeringen in onder andere batterijcellen uit te stellen. Ook een mondelinge overeenkomst voor het laten uitvoeren van een reeks marketingactiviteiten werd direct opgezegd. Daarnaast kijkt het bedrijf ook naar de inkomstenkant door pilot runs aan te bieden. Deze testtrajecten met automotive partners moet zorgen voor cashflow. Tegelijk benutten Pap en zijn medewerkers de vrijgekomen tijd door een alternatieve (en uiteraard nog zeer vertrouwelijke) business case uit te werken.

De kracht van een netwerk

Anders dan naar het verleden kijkt Pap naar eigen zeggen liever naar mogelijkheden die aan de horizon opdoemen. Het netwerk van het bedrijf wordt daar bewust bij ingeschakeld. Zo is er contact met enkele financiële bemiddelaars die op hun beurt een netwerk onder investeerders onderhouden. Daarnaast zijn er bestaande relaties, met onder andere EY en Rabobank, waar XYZ Dynamics een achtergestelde innovatielening heeft lopen. “Medewerkers van Rabobank en EY nemen regelmatig contact op of ze iets voor ons kunnen doen”, zegt Pap.

De contacten met EY werden overigens concreet in 2019, toen XYZ Dynamics de Finance Navigator in huis haalde. Dat is een online tool van EY die startups en scaleups begeleidt in het bouwen van financiële plannen. “Daarmee hebben we een reeks investeerders benaderd wat geleid heeft tot onze investeringsronde van februari van € 5 miljoen,” zegt Pap. “EY heeft ons toen nog extra geholpen door een van de plannen te converteren zodat dit plan geschikt was om voor te leggen aan een Duitstalige investeerder. En niet zonder succes, want deze partij heeft ons nog steeds in beeld.”

 

Wij gaan niet zomaar in zee met iedereen die met een zak geld voor de deur staat
Alex Pap,
CEO van XYZ Dynamics

Rotsvast vertrouwen

Dat geldt volgens Pap ook voor de overige bij de investeringsronde betrokken partijen. Hij gelooft nog steeds in een succesvolle afronding, waardoor zijn bedrijf weer zeker drie jaar vooruit kan. Over een mogelijk alternatieve strategie voor verdere financiering wil Pap verder weinig kwijt. Hij maakt duidelijk dat het een kwestie van behoedzaam opereren is. “Wij gaan niet zomaar in zee met iedereen die met een zak geld voor de deur staat. Er moet absoluut sprake zijn van een goede fit, naast de voorwaarde dat wij als eigenaren de zeggenschap in het bedrijf willen behouden.”

Pap heeft er nog een rotsvast vertrouwen in dat zijn bedrijf door de crisis komt. “Maar we zijn ons er nu meer dan ooit van bewust dat we niet altijd alles zelf in de hand hebben. Als team zijn we door de crisis gegroeid. We weten dat als het er echt op aan komt emoties niet de overhand mogen krijgen. Dan staat de continuïteit van de onderneming op de eerste plaats.”

The power of a network when it matters most


COVID-19 - Startup en scale-up support

Ontdek het zelf

Samenvatting

Voor een startup die alleen nog maar kosten maakt en nul omzet draait, komt de crisis wel op een heel ongelegen moment. Toch bewijst het Helmondse XYZ Dynamics dat dit niet meteen einde verhaal hoeft te zijn.

Het bedrijf sneed direct in de kosten, stelde geplande investeringen uit en schortte marketingactiviteiten op.

Tegelijkertijd zorgt het voor inkomsten door door pilot runs aan te bieden. Ook benutten CEO Pap en zijn medewerkers de vrijgekomen tijd door een alternatieve business case uit te werken. Het netwerk van het bedrijf wordt daar bewust bij ingeschakeld

Pap heeft er een rotsvast vertrouwen in dat zijn bedrijf door de crisis komt. “Maar we zijn ons er nu meer dan ooit van bewust dat we niet altijd alles zelf in de hand hebben. Als team zijn we door de crisis gegroeid.

Over dit artikel

Door Patrick Gabriëls

EY Nederland Managing Partner Assurance, Lid raad van bestuur van EY Nederland

Praktisch. Spontaan. To-the-point. Heeft altijd zin om nieuwe mogelijkheden te verkennen en houdt de teamspirit erin.

Related topics COVID-19 Start-ups