Distress Dashboard 2020: Q3

Distress Dashboard

Chart of the quarter

Chart of the quarter - Liquide middelen gevolg Covid-19

Observaties

  • De Chart of the quarter laat de verwachte liquiditeitsimpact van COVID-19 op Nederlandse bedrijven zien voor de periode FY20-FY22. De impact van COVID-19 is verschillend per sector, bedrijf en periode. Tevens maakt niet elk bedrijf gebruik van de beschikbare overheidssteun en betalingsregelingen met banken en andere crediteuren*.
  • Overheidssteun (bijvoorbeeld de NOW en belastinguitstel) en betalingsregelingen met banken en andere crediteuren* hebben de eerste financiële pijn voor veel bedrijven in Nederland verzacht. Aangezien deze regelingen tot een einde zullen komen, (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald en de impact van COVID-19 (gedeeltelijk) zal voortduren, zal de echte financiële impact optreden vanaf de eerste helft 2021 en verder.
  • Tot en met augustus 2020 is er in totaal €23 miljard aan Nederlandse overheidssteun en additionele bankfinanciering verstrekt (circa 3% van het Nederlands BBP):
    • €8 miljard NOW 1.0 (139k bedrijven)
    • €12 miljard belastinguitstel (136k bedrijven)
    • €3 miljard uitstel van aflossingen op leningen (129k bedrijven)

*  kredietverzekeraars, verhuurders, pensioen- en zorgverzekeraars en leveranciers

Macro-economische visie op de Nederlandse economie

Door een ongekende daling van het BBP, het consumentenvertrouwen op een dieptepunt, een sterke daling van de handelsvolumes en een stijgende werkloosheid is, ondanks de overheidssteun en andere regelingen, de impact van COVID-19 zich aan het materialiseren.

BBP krimp

In 2Q20 werden de effecten van de lockdowns en andere maatregelen als gevolg van de COVID-19-uitbraak duidelijk zichtbaar. Het Nederlandse BBP daalde met 8,5% en in de Euro-zone daalde het BBP met 12,1% ten opzichte van 1Q20. 

Stijgende werkeloosheid

Ondanks de overheidssteun via het NOW, steeg de Nederlandse werkloosheid met bijna 1% tot 3,8% in 2Q20 als gevolg van de COVID-19 crisis. 

Negatieve vooruitzichten

Het consumentenvertrouwen blijft laag na een dieptepunt in mei. Dit uit zich in minder plannen voor (grote) aankopen en een hogere verwachte werkloosheid.

Grote tegenslagen voor de handel

Import en export kregen een harde klap in 2Q20, met een daling van resp. 16% en 17% in vergelijking met vorig jaar. Vooral in april en mei nam de handelsactiviteit af, terwijl er in juni enig herstel optrad.

EY Quarterly Distress Dashboard

Ontvang elk kwartaal bericht zodra het nieuwe dashboard beschikbaar is.

Registreren