Distress Dashboard 2020: Q4

Distress Dashboard

Chart of the quarter

Observaties

 • Ondanks de (sterk) toenemende schuldniveaus, worden overheidsobligaties nog altijd gezien als veilige investeringen en is de rente historisch laag of zelfs negatief:
  • Voor veel Europese landen ligt de overheidsschuld als percentage van het BBP ver boven de 60% EMU-norm en zal de komende jaren verder stijgen. Nederland en Duitsland waren en blijven de beste jongetjes van de klas, terwijl de Zuid Europese landen steeds verder weglopen van de EMU-norm.
  • Nederland, Duitsland en Frankrijk lenen ‘gratis’ (10-jaarsrente respectievelijk -0,50%, -0,57% en -0,34%).
  • Italië, Spanje en Griekenland, met (veel) lagere creditratings en hogere schuldniveaus dan Nederland en Duitsland, lenen slechts tegen respectievelijk 0,61%, 0,05% en 0,64%. Dit wordt mogelijk gemaakt door de doorlopende steun vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) aan deze landen.
  • Griekenland was zwaar getroffen door de kredietcrisis. Sindsdien is de overheidsschuld van Griekenland als percentage van haar BBP constant blijven stijgen en is de verwachting dat de overheidsschuld vanaf 2021 Q2 boven de 200% gaat uitkomen.
  • De 10-jaarsrente voor het Verenigd Koninkrijk bedraagt 0,26% ondanks dat de overheidsschuld als percentage van BBP op het hoogste punt staat sinds 50 jaar.
  • De Verenigde Staten leent tegen een 10-jaars rente van 0,93%.

Macro-economische visie op de Nederlandse economie

Faillissementen

Ondanks geringe BBP groei, oplopende werkeloosheid en een tweede coronagolf is het aantal faillissementen in Nederland op het laagste niveau sinds 1999.

BBP krimp

In 3Q20 is het Nederlandse BPP met 7,7% toegenomen ten opzichte van 2Q20. Het BBP van de hele eurozone is met 12,7% toegenomen.

Stijgende werkeloosheid

Ondanks doorlopende NOW-steun is de werkloosheid toegenomen tot 4,5% in 3Q20. Men verwacht een verdere toename in het laatste kwartaal van 2020.

Negatieve vooruitzichten

Consumentenvertrouwen is nog (lang) niet hersteld van het dieptepunt in mei 2020. De laatst beschikbare data (november 2020) laten echter zien dat de dalende trend is omgezet in een voorzichtig herstel.

Grote tegenslagen voor de handel

De teruglopende handelsactiviteit als gevolg van de eerste coronagolf in 2Q20 lijkt zich niet voort te zetten in 3Q20.

EY Quarterly Distress Dashboard

Ontvang elk kwartaal bericht zodra het nieuwe dashboard beschikbaar is.

Registreren

Bekijk voorgaande kwartalen

Driemaandelijkse overzichten met alle relevante economische cijfers

Bekijk