Distress Dashboard 2021: Q1

Distress Dashboard

Chart of the quarter

Observaties

  • Een non-performing loan (NPL) is een bancaire lening waarbij 90 of meer dagen zijn verstreken na de uiterste betalingsdatum, of waarvan de bank verwacht dat niet wordt voldaan aan de betalingsplicht vanwege externe factoren (bijvoorbeeld bij een verwacht faillissement).
  • De NPL-ratio als percentage van de totale omvang van de uitstaande bancaire leningen is een weerspiegeling van de kwaliteit van de uitstaande leningen.
  • In 2013 bereikte de NPL-ratio voor de EU-landen haar hoogste punt (circa 11%, €1,3 biljoen aan uitstaande leningen) als gevolg van de kredietcrisis, waarna de NPL-ratio gestaag daalde naar circa 4% in 2020.
  • Met name Nederland komt in 2020 goed uit de verf met een NPL-ratio van 1,8% ten opzichte van het Europese gemiddelde (4,6%); de VS laat een lagere ratio zien van 1,1%.
  • In het tweede en derde kwartaal 2020 blijft de NPL-ratio ongeveer op hetzelfde niveau als vlak vóór de start van de gezondheidscrisis en zijn de financiële consequenties van de huidige crisis vooralsnog niet zichtbaar in de NPL-ratio.
  • Wat wel opvalt is dat de totaal uitstaande leningen in de EU aan het begin van de gezondheidscrisis in het tweede en derde kwartaal 2020 verder zijn toegenomen. Dit in tegenstelling tot het begin van de kredietcrisis, waar het totaal uitstaande leningen daalde.
  • Dit onderstreept ook het verschil tussen het begin van de kredietcrisis in 2008 en de gezondheidscrisis in 2020. Bij de kredietcrisis waren de banken overwegend terughoudend in het verstrekken, verlengen en aanpassen van leningen. Bij de start van de gezondheidscrisis hanteren de banken over het algemeen een ruimer beleid.

Macro-economische visie op de Nederlandse economie

EY Quarterly Distress Dashboard

Ontvang elk kwartaal bericht zodra het nieuwe dashboard beschikbaar is.

Registreren

Bekijk voorgaande kwartalen

Driemaandelijkse overzichten met alle relevante economische cijfers

Bekijk