Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe een digitaal ecosysteem kan helpen om kankerpatiënten geïndividualiseerde behandelingen te bieden

EY hielp een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf bij de ontwikkeling van het operationeel model voor een baanbrekende therapeutische behandeling.

Verpleegkundige scant medicatielabel van patiënt
(Chapter breaker)
1

Hoe beter de vraag

Hoe kunnen we het streven naar geïndividualiseerde kankerzorg omzetten in realiteit?

Volgens de WHO krijgen we in 2030 wereldwijd te maken met 23,6 miljoen nieuwe gevallen van kanker.

De strijd tegen kanker heeft de afgelopen 30 jaar grote vooruitgang geboekt. Het overlevingspercentage is verdubbeld en mensen leven langer dan ooit tevoren met kanker. Dankzij nieuwe behandelingen verergert de ziekte minder snel of wordt de kans op terugkeer van de ziekte verkleind, terwijl de algemene levenskwaliteit van patiënten wordt verbeterd.

Stijgend aantal gevallen van kanker

23,6 miljoen

nieuwe gevallen van kanker wereldwijd in 2030, volgens de WHO.

Binnen de gezondheidszorg blijft kanker echter een van de urgentste uitdagingen ter wereld. Doordat de wereldbevolking steeds ouder wordt en vergrijst, zullen er steeds meer kankerpatiënten een behandeling nodig hebben. Volgens de WHO krijgen we in 2030 wereldwijd te maken met 23,6 miljoen nieuwe gevallen van kanker. Het is van levensbelang dat de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen sneller verlopen dan de groeiende omvang van deze dodelijke ziekte.  

We blijven enorme vooruitgang boeken bij de toepassing van onze kennis over hoe kanker werkt. Hierdoor kan het behandelingsparadigma voor de meeste vormen van kanker zich ontwikkelen van de traditionele, uniforme aanpak in een geïndividualiseerde benadering. Het uiteindelijke doel van deze geïndividualiseerde zorg is om de tumor van een patiënt op genetische afwijkingen te analyseren, een geneesmiddel (of combinatie van geneesmiddelen) te ontwikkelen dat zich op die afwijkingen richt en de effecten ervan op de tumor te volgen met behulp van moleculaire markers.

In de afgelopen tien jaar zijn gerichte therapieën die inwerken op specifieke moleculaire doelen de focus geweest bij de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen kanker. Nu worden er echter geïndividualiseerde behandelingen ontwikkeld die zich richten op het specifieke kankermutatieprofiel van elke patiënt. Geïndividualiseerde behandelingen kunnen vele vormen aannemen (bijv. adoptieve immunotherapie, op peptiden of mRNA gebaseerde vaccins, op genen gebaseerde behandelingen). De eerste behandelingen die gebruikmaken van adoptieve immunotherapie (CAR-T-cellen), mogen al op de markt worden gebracht, en vroege klinische proeven van andere behandelingen die gericht zijn op specifieke mutaties, zijn bijzonder veelbelovend. 

"Geïndividualiseerde behandelingen kunnen de resultaten bij kanker aanzienlijk verbeteren en de lasten van deze verschrikkelijke ziekte verlichten", zegt Kristin Pothier, Global Head of Life Sciences bij EY-Parthenon. "Deze behandelingen zijn niet alleen baanbrekend bij kanker, maar kunnen wellicht ook worden toegepast bij een aantal andere bijzonder slopende ziekten."

De verandering van het klinische paradigma in kankerzorg van een uniforme behandeling naar een geïndividualiseerde benadering heeft belangrijke gevolgen voor de betrokken stakeholders, waaronder patiënten, zorgverleners, bedrijven in de gezondheidszorg, verzekeraars/betalers en de farmaceutische sector. EY heeft onderzocht hoe we het ecosysteem kunnen vormgeven en een digitaal platform kunnen ontwikkelen waarmee deze baanbrekende wetenschap beschikbaar kunnen maken voor de patiënt.

De operationele vereisten voor geïndividualiseerde zorg

Er kan binnen de kankerzorg alleen een geïndividualiseerde benadering worden gebruikt als wordt voldaan aan een aantal vereisten. Een van de belangrijkste daarvan is de aanwezigheid van een operationeel model en een supply chain die kunnen garanderen dat elke behandeling wordt ontworpen en gemaakt voor, en geleverd en toegediend aan de juiste patiënt, op het juiste moment, telkens weer. De belangrijkste uitdaging, los van productie, is de noodzakelijke logistiek, waaronder de systemen, processen, trainingen en gedragsveranderingen die nodig zijn om de juiste materialen en informatie tijdig te coördineren in de volledige waardeketen.

“Zorg is alleen echt geïndividualiseerd als de resultaten van begin tot eind foutloos zijn. Je hebt een waardeketen nodig die beveiligd is tegen uitval en die een veel betere transparantie en realtime inzicht biedt in wat er op elk punt tijdens de behandeling met iedere individuele patiënt gebeurt. En aangezien de patiënten er al slecht aan toe zijn, moet dit zo min mogelijk tijd kosten", zegt Karl Roberts, Executive Director, Operational Value Creation bij EY.

Als belangrijk adviseur voor grote, wereldwijd opererende biotechbedrijven, ontwikkelt EY een aanpak en operationeel model om klanten te helpen de vele uitdagingen bij het op de markt brengen van geïndividualiseerde behandelingen het hoofd te bieden. Hoe we deze uitdaging aangaan? Om te beginnen moeten we de juiste vragen stellen.

Medische wetenschapper vergelijkt DNA-strengen
(Chapter breaker)
2

Hoe beter het antwoord

Een nieuw bedrijfsmodel en een ecosfeer ontwerpen

Een transformatie van de biofarmaceutische supply chain, processen en hulpmiddelen om de patiënt op de juiste plaats en tijd de juiste geïndividualiseerde therapie te bieden.

Een functieoverstijgend EY-team bekeek elke stap in de waardeketen en onderzocht welke zaken in het bestaande ecosysteem moeten worden gewijzigd, welke problemen hierbij kunnen ontstaan en hoe ze een effectieve oplossing hiervoor kunnen ontwikkelen. Het team zocht contact met verschillende servicelines en regio's binnen EY om mensen met de juiste ervaring te vinden en de juiste aanpak te ontwikkelen met de expertise van de organisatie om dit complexe probleem op te lossen.

Uitdagingen overwinnen bij elke stap

 • Genetische sampling en sequencing: De kern van de geïndividualiseerde behandeling van deze klant is het verzamelen van een bloed- en tumorbiopsie van de patiënt, het analyseren van zijn genetische eigenschappen, het identificeren van genetische mutaties in de tumor en het ontwikkelen van een behandeling die gericht is op specifieke genetische mutaties. Er is momenteel echter nog geen standaard in de sector om specifieke genetische sequencing uit te voeren op commerciële schaal om de wereldwijde markt te kunnen bedienen. De hamvraag was dus: hoe creëer je een ecosysteem waar dat mogelijk zou zijn? De teams van EY-Parthenon Life Sciences hebben onderzocht hoe ze konden samenwerken met bedrijven die zijn gespecialiseerd in genetische sequencing om aan de vereisten te voldoen. 

 • Logistiek: Een centrale uitdaging bij het implementeren van de geïndividualiseerde therapie van de klant was de veilige verplaatsing van niet alleen monsters, maar ook van zeer grote hoeveelheden patiëntgegevens. Bij internationaal transport zijn er bijvoorbeeld verschillende rechtsgebieden betrokken, die mogelijk verschillende regels hebben voor de verplaatsing van gegevens, weefsels en behandelingsproducten. Er moest een benadering worden gevonden waarbij het volledige proces binnen verschillende wetten en richtlijnen mogelijk is. 

 • Toediening van de medicatie: Op dit moment worden de meeste geneesmiddelen tegen kanker aan duizenden mensen toegediend. Maar hoe zouden gezondheidssystemen en oncologen omgaan met het ontvangen, opslaan en toedienen van medicatie die voor een enkele individuele patiënt is bedoeld? Het EY-Parthenon-team heeft in meerdere regio's (VS, Frankrijk, Duitsland, Spanje) een marktonderzoek uitgevoerd onder meer dan 100 deskundigen op dit gebied (praktiserend oncologen, opinieleiders binnen de oncologie, zorgverleners, betalers en andere stakeholders). Met de gegevens uit dit onderzoek kreeg het team een beeld van het huidige paradigma en de benodigde gedrags- en procesveranderingen vanuit commercieel oogpunt.  

 • Zorgmanagement: De levensverwachting na de diagnose en behandeling van kanker blijft steeds verder verbeteren, waardoor er steeds meer aandacht wordt besteed aan de gezondheids-, welzijns-, emotionele en psychosociale behoeften van patiënten, niet alleen bij de diagnose en tijdens de behandeling, maar ook wanneer blijkt dat ze de ziekte zullen overleven. De centrale vraag was hoe de enorme hoeveelheid gegevens die over de patiënt zijn verzameld, kan worden gebruikt om de algehele gezondheid en levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Zo zouden er geschikte behandelingen kunnen worden voorgesteld voor bijkomende aandoeningen, zou onnodige behandeling kunnen worden voorkomen of zouden passende levensstijlaanpassingen kunnen worden voorgesteld.

  Verder zijn er nieuwe hulpmiddelen nodig die patiënten betrekken bij hun eigen zorg, zoals webprogramma's voor symptoomcontrole, psychologische ondersteuning en algemeen gezondheidsbeheer. Deze nieuwe therapieën bieden een unieke mogelijkheid om patiënten rechtstreeks te betrekken bij hun behandeling en hen in staat te stellen die behandeling en algehele gezondheid beter onder controle te krijgen. De vraag was hoe dit mogelijk kon worden gemaakt binnen een volledig zorgmanagementsysteem.  

"Door weefselmonsters en genetische en klinische gegevens beschikbaar te stellen, verstrekken patiënten onschatbare informatie. Zo dragen ze bij aan innovaties die hopelijk gaan leiden tot betere behandelingen voor henzelf en andere patiënten. We moeten oplossingen bedenken die patiënten meer controle over hun gezondheidsgegevens geven en hen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun behandeling en algehele gezondheid", aldus Pothier.

Een brede digitale oplossing ontwikkelen met Microsoft

In samenwerking met Microsoft heeft een EY-team met leden uit verschillende regio's, servicelines en sectoren een breed en flexibel operationeel model ontwikkeld waarmee verschillende geïndividualiseerde behandelingen kunnen worden geboden. Dit is een unieke, volledig verbonden infrastructuur met gegevens, opties en diensten die we de 'Digital Ecosphere' noemen.

De Digital Ecosphere is gebaseerd op zes kerngebieden:

 1. Biometrische identiteits-/bewakingsketen
 2. Patiëntbetrokkenheid
 3. Zorgmanagement
 4. Supply chain
 5. Zorgresultaten
 6. Geldstroom

Door deze functionele kerngebieden te combineren, willen we een volledige oplossing bieden die elke klant helpt zijn eigen ecosfeer te beheren om zo geavanceerde geïndividualiseerde kankerbehandelingen mogelijk te maken. 

Het EY-team helpt klanten beslissen of ze de faciliteiten die nodig zijn om deze ecosfeer te leveren het best kunnen kopen, ontwikkelen of er het best een partnerschap voor kunnen aangaan. Joint ventures, alliantiemanagement en andere samenwerkingsstructuren worden cruciaal om de verschillende benodigde faciliteiten en systemen te ontwikkelen en koppelen. Er zijn ook nieuwe incentivestructuren en prestatiestatistieken nodig om ervoor te zorgen dat de ecosfeer op operationeel en economisch vlak relevant is voor alle stakeholders.

"De gecombineerde ervaring van EY en Microsoft was van essentieel belang voor de ontwikkeling van de Digital Ecosphere, die alle stakeholders die betrokken zijn bij het leveren van geïndividualiseerde behandelingen bij elkaar gaat brengen", zegt Adlai Goldberg van EY Advisory. "Deze Digital Ecosphere gaat als basis dienen voor de tijdige stroom van informatie en materiaal in de volledige waardeketen."

Vrouwelijke patiënt in het ziekenhuis lacht met haar dochter
(Chapter breaker)
3

Hoe beter de wereld werkt

Een baanbrekende behandeling tegen kanker… en andere chronische ziekten

De nieuwe digitale ecosfeer zal een tijdige stroom van informatie en materiaal in de volledige waardeketen mogelijk maken, waardoor patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

EY en Microsoft leggen met de Digital Ecosphere de basis die de mogelijkheden van geïndividualiseerde behandelingen internationaal beschikbaar maakt.

En daar blijft het niet bij. Er moet een transformatie plaatsvinden in de sector en het ecosysteem van de gezondheidszorg om de geïndividualiseerde zorg goed te kunnen implementeren.

De verschillende stakeholders die bij de zorgverlening zijn betrokken, moeten hun bedrijfsmodel heroverwegen en een volledig nieuwe waardeketen ontwikkelen. Een waardeketen waarin tijdige en foutloze coördinatie, communicatie en overdrachten tussen vaak afgezonderde stakeholders in de gezondheidszorg vereist zijn, evenals het veilig delen van ongekende hoeveelheden medische en genetische gegevens en efficiënt transport van gevoelige, patiëntspecifieke bloedmonsters, biopsieweefsel en de resulterende geïndividualiseerde behandelingen.

"We naderen een belangrijk keerpunt in de transformatie van de oncologische zorg om de resultaten drastisch te verbeteren, de levensverwachting te verlengen, de levenskwaliteit te verbeteren en het menselijk lijden sterk te verminderen", zegt Roberts. "Wat een fantastische manier om te bouwen aan een beter werkende wereld."

Verken digitale transformatie vanuit elke hoek

De inzichten van EY in digitale transformatie kunnen u helpen nieuwe waarde te creëren en uw organisatie klaar te stomen voor de toekomst. 

Meer ontdekken

Samenvatting

Geïndividualiseerde therapieën kunnen de resultaten voor patiënten drastisch verbeteren en de lasten van kanker helpen verlichten. EY en Microsoft leggen de basis om deze revolutionaire therapieën beschikbaar te maken voor patiënten en om kankerzorg wereldwijd te transformeren.