Brexit

Ongeacht de vorm van de Brexit, komt er een grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Onze professionals staan u bij om door de uitdagingen te navigeren en de impact te beperken.

Wat EY voor u kan betekenen

Ongeacht de vorm van de Brexit, komt er een grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven worden geconfronteerd met ernstige beperkingen van het vrije verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten, hoewel de potentiële overgangsperiode (in geval van een deal) enige verlichting kan bieden tot 31 december 2020.

 • Douane

  Veranderingen

  Ongeacht de vorm van de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, wordt een douanegrens gecreëerd. Of de uitkomst van de onderhandelingen leidt tot een vrijhandelsovereenkomst, een douane-unie of dat er geen deal wordt bereikt, in alle scenario's zal een douanegrens bestaan waar dit voorheen niet het geval was.

  Zonder passende maatregelen worden bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handelen geconfronteerd met aanzienlijke vertragingen aan de douanegrenzen van het Verenigd Koninkrijk en de EU. Alleen al in Nederland verhandelen ongeveer 77.000 bedrijven goederen met het Verenigd Koninkrijk en hebben meer dan 35.000 van deze bedrijven nooit eerder met douane te maken gehad en hebben daarom geen douanebeheer. Er moeten nu passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat goederen worden gestopt aan de grens na Brexit. Omdat één ding zeker lijkt: Brexit zal bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk dwingen douaneformaliteiten af te handelen.

  Impact

  Bedrijven en douaneautoriteiten die betrokken zijn bij de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen worden geconfronteerd met een aanzienlijke extra administratieve last als gevolg van de douaneformaliteiten die moeten worden nageleefd voor import- en exporttransacties waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is. Ernstige vertragingen aan de grenzen van de EU en het Verenigd Koninkrijk worden verwacht vanwege de toegenomen druk op bedrijven, douaneautoriteiten en de infrastructuur. Afhankelijk van de details van de toekomstige relatie kunnen bedrijven bovendien te maken krijgen met extra douanerechten die zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk verschuldigd zijn.

  Maatregelen

  Als onderdeel van hun voorbereidingen moeten bedrijven een Brexit-impact- en gap-analyse uitvoeren, gericht op minimale bedrijfsverstoring. Een dergelijke gap-analyse kan ertoe leiden dat bedrijven hun supply chain-routes, magazijnlocaties en inkooplanden heroverwegen. Bedrijven moeten mogelijk douanecertificaten aanvragen om de belastingimpact te verminderen. Zijn bedrijven klaar om te voldoen aan verplichtingen op het gebied van douane-compliance? Zijn alle goederen correct geclassificeerd voor douanedoeleinden? Een van de beperkende maatregelen is het aanvragen van een AEO-vergunning. Het hebben van een dergelijke vergunning betekent dat de douane uw bedrijf als een betrouwbare partij beschouwt, wat resulteert in minder vertragingen aan de grenzen. Er moet echter worden opgemerkt dat het verkrijgen van een AEO-licentie nogal wat tijd kost, dus het aanvraagproces moet zo snel mogelijk worden gestart.

 • Btw

  Veranderingen

  De btw-behandeling van een transactie is onder meer afhankelijk van de aard van de diensten, de status van de klant en de plaats vanwaar goederen of diensten worden geleverd. De btw-behandeling van bepaalde transacties kan verschillen, afhankelijk van het feit of de ontvanger binnen of buiten de EU is gevestigd. Nu het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, kan de btw-behandeling van transacties waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is ook veranderen.

  Impact

  De invoer van goederen uit het Verenigd Koninkrijk wordt anders behandeld dan de huidige intracommunautaire verwerving van goederen. In de regel wordt btw bij invoer verschuldigd wanneer de goederen worden aangeboden aan de Nederlandse douane en deze btw wordt afgetrokken in de Nederlandse btw-aangifte. Er zijn ook verschillende regels van toepassing om aan te tonen dat het btw-tarief van 0% op grensoverschrijdende leveringen van toepassing is en dat er geen ‘vereenvoudigde triangulatie’ bestaat voor transacties met bedrijven buiten de EU. Bovendien zijn de regels voor verkoop op afstand niet langer van toepassing op leveringen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk.

  Brexit kan de btw-aftrek beïnvloeden. Rente ontvangen van klanten binnen de EU beperkt bijvoorbeeld de aftrekbaarheid van btw op kosten in verband met deze activiteiten. Dit is niet het geval voor klanten van buiten de EU.

  Maatregelen

  In Nederland kan het betalen van import-btw bij invoer gevolgd door een latere aftrek worden vermeden door een zogenaamde ‘import-btw-uitstelvergunning’ aan te vragen. Niet-ingezeten bedrijven zouden echter een Nederlandse fiscale vertegenwoordiger moeten aanwijzen bij het aanvragen van deze vergunning. EY kan u helpen deze licentie te verkrijgen en op te treden als uw fiscale fiscale vertegenwoordiger in Nederland. Bedrijven moeten de impact van hun transacties met partners in het Verenigd Koninkrijk beoordelen en ervoor zorgen dat hun ERP-systemen klaar zijn voor eventuele wijzigingen. We helpen u graag bij het beoordelen van uw transacties en bij het gereedmaken van uw ERP-systemen voor Brexit.

 • Regelgeving

  Veranderingen

  Brexit heeft invloed op regelgevingsaspecten van de handel in goederen en diensten. Voorbeelden zijn: exportcontroles, sancties, REACH, sanitaire en fytosanitaire bepalingen en regels voor geneesmiddelen. Hoewel de precieze impact van Brexit nog steeds onduidelijk is, hebben relevante instellingen en autoriteiten (bijvoorbeeld ECHA, EMA, de Europese Commissie) al richtsnoeren gepubliceerd over de verwachte veranderingen.

  Impact

  Bedrijven zullen te maken krijgen met een toename van de vereiste vergunningen, registraties en grenscontroles met betrekking tot het grensoverschrijdende goederenverkeer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De export van producten voor tweeërlei gebruik vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk en vice versa is bijvoorbeeld onderworpen aan vergunningsvereisten, terwijl dergelijke intra-EU-handel tegenwoordig vaak niet onderhevig is aan vergunningen of machtigingen. Ook al heeft het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat de meeste EU-wetgeving één op één zal worden gekopieerd (tenminste tijdens de eerste fase na de Brexit), zal het Verenigd Koninkrijk niet langer in staat zijn om de EU-faciliteiten, zoals IT-systemen, instellingen, te gebruiken , databases, enz. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven worden geconfronteerd met extra administratieve taken om te voldoen aan de wetgeving van zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU.

  Maatregelen

  Bedrijven wordt geadviseerd om zo snel mogelijk vanuit een regelgevingsperspectief de impact van Brexit op hun bedrijfsactiviteiten te beoordelen om ervoor te zorgen dat hun werknemers, interne processen en IT-systemen zijn voorbereid op substantiële extra administratieve taken als gevolg van Brexit. Het kan nodig zijn om vertegenwoordigers in een van de gebieden aan te stellen en mogelijk IT-systemen aan te passen om documentatie en relevante gegevens te kunnen verzamelen voor het indienen van licentie- en registratieaanvragen. Deze voorbereidingen kunnen al beginnen. Mocht uw bedrijf hulp nodig hebben bij het bepalen van de impact van Brexit op regelgeving, dan helpen wij u graag verder.

 • Juridisch

  Veranderingen

  Hoewel de Britse regering en de Europese Unie momenteel onderhandelen over hoe het post-Brexit juridische systeem eruit zal zien, weten we al dat er tal van juridische risico's door Brexit zullen zijn die tijdig moeten worden aangepakt. Brexit zal de manier waarop handel in goederen plaatsvindt veranderen. Bewegingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zullen in feite invoer en uitvoer worden, afhankelijk van douaneformaliteiten en mogelijke tarieven.

  Impact

  Bedrijven zullen ervoor moeten zorgen dat hun toeleveringsketen niet wordt verstoord na Brexit. Naarmate operationele modellen veranderen, zal dit mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor commerciële contracten met klanten, onderaannemers en derden. Brexit zal resulteren in een schending van sommige contracten en maakt anderen economisch suboptimaal. Daarom moeten contracten die verband houden met het Verenigd Koninkrijk en de EU worden herzien en mogelijk worden aangepast om mogelijke juridische risico's te omzeilen.

  Maatregelen

  EY Law, met haar wereldwijde bereik, kan alle contracten met een Britse component herzien. Door onze gespecialiseerde medewerkers te combineren met innovatieve technologie, helpen we bij het beoordelen en wijzigen van grote hoeveelheden contracten in beperkte tijd en adviseren en implementeren we de nodige wijzigingen om verstoring te voorkomen. We bieden een beheerd servicemechanisme dat software gebruikt om documenten te analyseren op relevantie, waardoor een strategische aanpak mogelijk is voor complexe (intragroeps)contracten.

  Onze betrokkenheid zorgt voor een minimale impact op uw dagelijkse activiteiten en maakt uw contractuele kader post-Brexit-proof.

 • Personeel

  Veranderingen

  Brexit kan een aanzienlijke impact hebben op de mobiliteit van het personeel vanuit het perspectief van immigratie, sociale zekerheid, talent en prestaties en beloningen. Hoewel wordt verwacht dat de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk kunnen werken totdat zij de EU verlaten (en vice versa), zal het toekomstige profiel van het personeelsbestand veranderen.

  Brexit kan het landschap van de sociale zekerheid voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk die in de EU werken aanzienlijk veranderen. De EU-verordeningen zijn niet meer van toepassing vanaf het moment van Brexit en andere overeenkomsten treden in werking of er moet over worden onderhandeld.

  Impact

  Brexit zal hoogstwaarschijnlijk een nieuw immigratiedebat en beleidsinstellingen brengen die rechtstreeks van invloed zijn op wie wel en niet mag werken, of blijven werken, in het Verenigd Koninkrijk vanuit de EU en omgekeerd.

  Veranderingen met betrekking tot sociale zekerheid kunnen van invloed zijn op de periodes waarin de sociale zekerheid van het thuisland tijdens opdrachten behouden kan blijven, evenals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uitkeringen en gezondheidszorg.

  Maatregelen

  Werkgevers moeten een strategische aanpak ontwikkelen om de potentiële veranderingen te beheren met een duidelijk zicht op de kenmerken van hun buitenlandse werknemers, inclusief EU-onderdanen die in het Verenigd Koninkrijk werken en zakenreizigers in de EU en het Verenigd Koninkrijk. Werkgevers moeten de gevolgen voor de kosten en de internationale gevolgen voor de sociale zekerheid en immigratie voorbereiden en plannen. Bij de besluitvorming over nieuwe projecten en opdrachten moet rekening worden gehouden met bredere onderwerpen zoals personeelsplanning en locatiestrategie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.