3 minuten leestijd 3 apr 2020
Auto's bij een kruispunt

Vijf fiscale maatregelen om te overwegen nu de wereldeconomie onder druk staat door COVID-19

Door

James Hunter

EY Global Compliance & Reporting Leader

Passionate about diversity and our 11,600 professionals. Tennis fanatic. Father.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Tax

Analytisch. Verbindend. Kan goed luisteren en tegelijk scherp doorvragen.

3 minuten leestijd 3 apr 2020
Related topics Tax COVID-19

COVID-19 zet druk op een wereldeconomie die al tien jaar een sterke groei doormaakte.

COVID-19, het nieuwe coronavirus dat in Wuhan, China opdook en inmiddels door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie, zal zo goed als zeker een einde maken aan een ongekende periode van wereldwijde economische groei. Ondernemingen en fiscalisten zullen hun bedrijfsstrategieën, supply chains en fiscale planning moeten herzien als reactie op de gigantische disruptieve veranderingen. 

De economische groei zal naar verwachting aanzienlijk stagneren. In een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat begin maart werd gepubliceerd, werd voorspeld dat de totale BBP-groei zou dalen tot misschien 1,5% of lager (in plaats van 2,9%), afhankelijk van de mate van verspreiding van het virus. De wereldwijde groei in de eerste helft van 2020 zou negatief kunnen worden, nadat de groei in 2019 nog 2,9% bedroeg.

In veel landen worden de groeiramingen op korte termijn voortdurend naar beneden bijgesteld. Er wordt wel weer een opleving verwacht, wellicht over een aantal maanden. De Chinese economie is bezig te herstarten en weer online te komen, maar de krimp van de consumentenvraag in veel markten waaraan China producten verkoopt, stagneert het herstel. Toch wijzen de ervaringen met China erop dat, afhankelijk van de duur en de hevigheid van de gezondheidscrisis, de economische groei zich zal herstellen, misschien in de tweede helft van dit jaar en in 2021. De prognoses van de OESO en andere organisaties voorzien een wereldwijde groei van meer dan 3% na afloop van de crisis.  

In de tussentijd hebben ondernemingen te maken met menselijk leed, volledige of gedeeltelijke stillegging van fabrieken, disruptieve veranderingen in de supply chain, personeelstekorten en druk op de cashflow. Daarbij is het belangrijk dat de fiscale functies hun bedrijven door de actuele crisis heen helpen.

Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Hoe de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht u veerkrachtig maakt

Het vernieuwde Horizontaal Toezicht vereist dat een fiscale functie aantoonbaar in control is. Het omarmen van de strengere eisen biedt u de mogelijkheid de veerkracht van uw organisatie te vergroten.

Met goed fiscaal beheer kunt u vertrouwen op de efficiënte werking van uw belangrijkste fiscale processen, al dan niet uitbesteed of geautomatiseerd. Wanneer de kernprocessen soepel verlopen en u zeker bent van de kwaliteit van de data, kan uw fiscaal talent zich concentreren op samenwerken met de business: pro actief helpen om nieuwe bedrijfsmodellen vorm te geven, stimuleringsmaatregelen te benutten en de organisatie te behoeden voor onnodige risico’s. 

Local contact

Ellen Silverentand
EY Nederland Associate Partner Tax

Voor zakelijk leiders is de uitdaging niet zozeer dat ze kunnen voorspellen wanneer en waar een economische neergang zal beginnen. 

Hoe robuuster de fiscale functie van een onderneming vandaag is, des te beter voorbereid en toegerust deze is om groeikansen te vinden tijdens een langdurige stagnatie of een recessie. Het is een goed uitgangspunt om enkele essentiële vragen te stellen, zoals deze:

  • Wanneer begonnen uw fiscaal managers en hun afdelingen zich voor te bereiden op het einde van de lange economische zomer?
  • Wat is er gedaan om kostenbesparingen te identificeren en de bestaande middelen beter te beheren en te verdelen?
  • Hoe staat het met de digitale paraatheid van uw fiscale functie?
  • Kunt u goed geïnformeerde beslissingen nemen over de juiste mate van risicobereidheid voor uw onderneming als het komt tot een recessie?
  • Heeft u een goed overzicht en kunt u optimaal profiteren van de fiscale noodregelingen die regeringen over de hele wereld treffen om de economische schok op te vangen?

Er zijn twee redenen om uzelf deze vragen te stellen. Ten eerste kunnen ondernemingen die het beste op een stagnatie anticiperen, de economische storm waarschijnlijk beter doorstaan en zich beter positioneren om maximaal te profiteren van de opleving die zal volgen.

De tweede reden is minder direct zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Wanneer de acute crisis voorbij is, zullen regeringen, net zoals ondernemingen en particulieren, maatregelen nemen om hun belangen te beschermen. Terwijl regeringen zich op korte termijn zullen concentreren op economische stimuleringsmaatregelen om de economische schokken als gevolg van wijdverbreide en langdurige sluitingen vanwege het virus te compenseren, zullen ze zich uiteindelijk weer gaan richten op het beschermen, en waar mogelijk vergroten, van de belastinginkomsten.

Dit alles komt erop neer dat u in actie moet komen. Dit zijn vijf stappen die u nu al kunt nemen:

1. Zorg eerst dat u precies weet hoe uw fiscale functie de bedrijfsmiddelen alloceert, vooral als het gaat om technologie.

Voorheen deden ondernemingen hun aangiftes bij de belastingdienst of andere autoriteiten en moesten ze soms zes maanden of langer wachten voordat ze de rekening kregen. Tegenwoordig speelt "materialiteit" geen rol meer bij de belastingheffing: overal ter wereld werken de belastingdiensten tot op de dollar, euro of yen nauwkeurig. Er zijn geen 50 ambtenaren die elk document controleren om er zeker van te zijn dat alles klopt, maar ze doen wat de beste multinationals doen: big data en artificial intelligence inzetten om onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en opvallende keerpunten te signaleren. Uw technologie moet net zo geavanceerd zijn als die van de overheid – in veel landen hebben belastingdiensten inmiddels betere digitale tools dan bedrijven.

2. Zorg er ten tweede voor dat uw fiscale functie beschikt over de juiste mensen en procedures. In een wereld van just-in-time data, waarin belastingdiensten moeiteloos elke week 10 of 15 vragen afvuren op fiscaal managers, moeten de medewerkers beschikken over de benodigde vaardigheden op het gebied van belastingen en data om deze vragen goed te beantwoorden en oplossingen te bieden.

Omdat u te maken krijgt met lastige vragen in elk land waar u belasting betaalt, moet ervoor zorgen dat er systemen en procedures aanwezig zijn om vragen te verwerken zodra ze binnenkomen.

3. Overweeg ten derde welke specifieke onderdelen van uw bedrijf door een bepaalde belastingdienst mogelijk zullen worden onderworpen aan een op risico's gebaseerde analyse. Met de hedendaagse technologieën kunnen belastingdiensten met meer precisie dan ooit tevoren constateren wanneer een bedrijf zijn belastingverplichtingen niet nakomt.

Ze kunnen bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid tussen de btw-aangifte en de vennootschapsbelastingaangifte aanvechten of uw omzet in een bepaalde markt onder de loep nemen. Als uw onderneming zich niet op dit soort ontwikkelingen voorbereidt, staat u al direct op achterstand.

4. Ten vierde: maak een nieuwe analyse van het belastingrisico van uw organisatie in alle markten. Over de hele wereld worden belastinghervormingen doorgevoerd die van invloed zijn op de lokale belastingwetgeving, dus u moet nagaan welke regels al zijn gewijzigd, welke op dit moment worden aangepast en welke in de toekomst nog gaan veranderen.

5. Let ten slotte op wijzigingen in het belastingbeleid die bedoeld zijn als stimuleringsmaatregelen. Centrale banken voeren drastische verlagingen van de rentetarieven door en overheden komen met bestedings- en belastingpakketten en bieden administratieve verlichting, zoals het verlengen van aangiftetermijnen. Zo heeft het parlement van Taiwan bijvoorbeeld een stimuleringspakket van 2 miljard dollar aangenomen, waarmee een onderneming een belastingaftrek van 200% kan claimen voor loonkosten die worden uitbetaald aan werknemers die verlof opnemen om de volgende redenen: (1) quarantaine en isolatie; (2) zorg voor familieleden; (3) speciale instructies van de overheid in verband met de pandemie. Soortgelijke regelingen worden momenteel wereldwijd ingevoerd of actief overwogen. Italië, dat bijzonder zwaar is getroffen door het virus, wil belastingkredieten invoeren voor bedrijven die een omzetdaling van 25% doormaken, aangevuld met extra belastingverlagingen. De Verenigde Staten hebben grootschalige stimuleringspakketten met belastingverlagingen doorgevoerd en overwegen nog meer maatregelen.

Eén constante factor te midden van alle economische onzekerheid is het snelle tempo van de veranderingen in wet- en regelgeving, vooral nu regeringen en instanties zich instellen op een nieuw digitaal belastinglandschap. Om op de hoogte te blijven van de veranderingen is regelmatige monitoring nodig en, in het ideale geval, het opbouwen van productieve relaties met belangrijke beleidsmakers. Dit helpt ook om trends te identificeren: een beleidsregel die in de ene jurisdictie wordt aangenomen, kan een andere inspireren om een soortgelijke maatregel door te voeren, vooral als deze wordt aanbevolen door een supranationale organisatie.

Al deze stappen zijn niet alleen een goede voorbereiding op economische stagnatie, het zijn ook tekenen van goed, zorgvuldig leiderschap dat bedrijven voorbereidt op een gezonde toekomst.

Samenvatting

COVID-19 zet druk op de wereldeconomie die al bijna tien jaar een sterke groei doormaakte. Het is belangrijk dat u uw fiscale functie proactief voorbereidt om het bedrijf door moeilijke economische omstandigheden heen te loodsen

Over dit artikel

Door

James Hunter

EY Global Compliance & Reporting Leader

Passionate about diversity and our 11,600 professionals. Tennis fanatic. Father.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Tax

Analytisch. Verbindend. Kan goed luisteren en tegelijk scherp doorvragen.

Related topics Tax COVID-19