3 minuten leestijd 8 sep 2020
Auto's bij een kruispunt

Vijf fiscale maatregelen om te overwegen nu de wereldeconomie onder druk staat door COVID-19

Door

James Hunter

EY Global Compliance & Reporting Leader

Passionate about diversity and our 11,600 professionals. Tennis fanatic. Father.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Tax

Analytisch. Verbindend. Kan goed luisteren en tegelijk scherp doorvragen.

3 minuten leestijd 8 sep 2020
Related topics Tax COVID-19

COVID-19 heeft een einde gemaakt aan een tien jaar durende hausse voor de wereldeconomie.

Op 11 maart werd COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie, die volgens veel economische analisten een einde heeft gemaakt aan een periode van wereldwijde economische groei die zijn weerga niet kent. Sterker nog, in de World Economic Outlook van het IMF van medio april wordt voor 2020 een wereldwijde groei van min 3,0% voorspeld (min 6,8% in ontwikkelde economieën), afhankelijk van de omvang van de verspreiding van het virus en de duur van de lockdown, en wordt de plotselinge neergang omschreven als "de ergste recessie sinds de Grote Depressie, die nog veel erger is dan de wereldwijde financiële crisis". Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

In veel landen worden de groeiramingen op korte termijn voortdurend naar beneden bijgesteld. Intussen zullen bedrijven en fiscalisten hun bedrijfsstrategieën, hun toeleveringsketens en de gevolgen voor hun belastingen tegen het licht moeten houden in reactie op de aanzienlijke verstoringen die deze crisis met zich meebrengt.

China loopt voorop na de eerste stadia van het virus. De Chinese economie is bezig te herstarten en weer online te komen, maar de krimp van de consumentenvraag in veel markten waaraan China producten verkoopt, stagneert het herstel. Toch wijzen de ervaringen met China erop dat, afhankelijk van de duur en de hevigheid van de gezondheidscrisis, de economische groei zich zal herstellen, misschien in de tweede helft van dit jaar en in 2021. In een dergelijk scenario voorspelt het IMF dat de wereldwijde groei in 2021 zal aantrekken tot 5,8 procent.

In de tussentijd hebben ondernemingen te maken met menselijk leed, volledige of gedeeltelijke stillegging van fabrieken, disruptieve veranderingen in de supply chain, personeelstekorten en druk op de cashflow. Daarbij is het belangrijk dat de fiscale functies hun bedrijven door de actuele crisis heen helpen.

Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Hoe de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht u veerkrachtig maakt

Het vernieuwde Horizontaal Toezicht vereist dat een fiscale functie aantoonbaar in control is. Het omarmen van de strengere eisen biedt u de mogelijkheid de veerkracht van uw organisatie te vergroten.

Met goed fiscaal beheer kunt u vertrouwen op de efficiënte werking van uw belangrijkste fiscale processen, al dan niet uitbesteed of geautomatiseerd. Wanneer de kernprocessen soepel verlopen en u zeker bent van de kwaliteit van de data, kan uw fiscaal talent zich concentreren op samenwerken met de business: pro actief helpen om nieuwe bedrijfsmodellen vorm te geven, stimuleringsmaatregelen te benutten en de organisatie te behoeden voor onnodige risico’s. 

Local contact

Ellen Silverentand
EY Nederland Associate Partner Tax

Voor zakelijk leiders is de uitdaging niet zozeer dat ze kunnen voorspellen wanneer en waar een economische neergang zal beginnen, alswel dat zij een plan hebben voor de volgende fase.

Hoe veerkrachtiger de fiscale functie van een bedrijf vandaag de dag is, hoe beter het in staat is om groeikansen te vinden tijdens een recessie of het daaropvolgende herstel. Het stellen van enkele belangrijke vragen, zoals de onderstaande, is dan ook goed om te beginnen:

   
 • Wanneer begonnen uw fiscaal managers en hun afdelingen zich voor te bereiden op het einde van de lange economische zomer?
 • Wat is er gedaan om kostenbesparingen te identificeren en de bestaande middelen beter te beheren en te verdelen?
 • Hoe staat het met de digitale paraatheid van uw fiscale functie?
 • Bent u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over de omvang van de risico's die u bereid bent te nemen als de recessie eenmaal voorbij is? 
 • Heeft u een goed overzicht en kunt u optimaal profiteren van de fiscale noodregelingen die regeringen over de hele wereld treffen om de economische schok op te vangen?
 

Er zijn twee redenen om uzelf deze vragen te stellen. Ten eerste kunnen ondernemingen die het beste op een stagnatie anticiperen, de economische storm waarschijnlijk beter doorstaan en zich beter positioneren om maximaal te profiteren van de opleving die zal volgen.

De tweede reden is minder direct zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. Wanneer de acute crisis voorbij is, zullen regeringen, net zoals ondernemingen en particulieren, maatregelen nemen om hun belangen te beschermen. Terwijl regeringen zich op korte termijn zullen concentreren op economische stimuleringsmaatregelen om de economische schokken als gevolg van wijdverbreide en langdurige sluitingen vanwege het virus te compenseren, zullen ze zich uiteindelijk weer gaan richten op het beschermen, en waar mogelijk vergroten, van de belastinginkomsten.

Dit alles komt erop neer dat u in actie moet komen. Dit zijn vijf stappen die u nu al kunt nemen:

 

1. Zorg eerst dat u precies weet hoe uw fiscale functie de bedrijfsmiddelen alloceert, vooral als het gaat om technologie.

Voorheen deden ondernemingen hun aangiftes bij de belastingdienst of andere autoriteiten en moesten ze soms zes maanden of langer wachten voordat ze de rekening kregen. Tegenwoordig speelt "materialiteit" geen rol meer bij de belastingheffing: overal ter wereld werken de belastingdiensten tot op de dollar, euro of yen nauwkeurig. Er zijn geen 50 ambtenaren die elk document controleren om er zeker van te zijn dat alles klopt, maar ze doen wat de beste multinationals doen: big data en artificial intelligence inzetten om onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en opvallende keerpunten te signaleren. Uw technologie moet net zo geavanceerd zijn als die van de overheid – in veel landen hebben belastingdiensten inmiddels betere digitale tools dan bedrijven.

 

2. Zorg er ten tweede voor dat uw fiscale functie beschikt over de juiste mensen en procedures. In een wereld van just-in-time data, waarin belastingdiensten moeiteloos elke week 10 of 15 vragen afvuren op fiscaal managers, moeten de medewerkers beschikken over de benodigde vaardigheden op het gebied van belastingen en data om deze vragen goed te beantwoorden.

 

Omdat u te maken krijgt met lastige vragen in elk land waar u belasting betaalt, moet ervoor zorgen dat er systemen en procedures aanwezig zijn om vragen te verwerken zodra ze binnenkomen.

 

3. Overweeg ten derde welke specifieke onderdelen van uw bedrijf door een bepaalde belastingdienst mogelijk zullen worden onderworpen aan een op risico's gebaseerde analyse. Met de hedendaagse technologieën kunnen belastingdiensten met meer precisie dan ooit tevoren constateren wanneer een bedrijf zijn belastingverplichtingen niet nakomt.

  Ze kunnen bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid tussen de btw-aangifte en de vennootschapsbelastingaangifte aanvechten of uw omzet in een bepaalde markt onder de loep nemen. Als uw onderneming zich niet op dit soort ontwikkelingen voorbereidt, staat u al direct op achterstand.

  4. Ten vierde: maak een nieuwe analyse van het belastingrisico van uw organisatie in alle markten. Over de hele wereld worden belastinghervormingen doorgevoerd die van invloed zijn op de lokale belastingwetgeving, dus u moet nagaan welke regels al zijn gewijzigd, welke op dit moment worden aangepast en welke in de toekomst nog gaan veranderen.

5.Ten slotte, volg de veranderingen in het fiscale beleid die op korte termijn een stimulans vormen en op lange termijn de inkomsten zullen opleveren.

Naarmate de economische schade als gevolg van COVID-19 toeneemt, verlagen de centrale banken de rentetarieven drastisch, en overheden stellen uitgaven- en belastingpakketten voor en bieden administratieve verlichting, zoals het verlengen van de termijnen voor het indienen van belastingaangiftes. Zo heeft het Taiwanese parlement een stimuleringspakket van 2 miljard dollar aangenomen met belastingverlichting, waardoor een onderneming een belastingaftrek van 200% kan eisen voor uitgaven voor salarissen en lonen die in het belastingjaar worden betaald aan werknemers die verlof nemen, en wel om de volgende redenen: 

 
   
 • Quarantaine en isolatie
 • Zorg voor familieleden
 • Na ontvangst van speciale instructies van het epidemiologisch expertisecentrum van de regering. 
 

Soortgelijke maatregelen worden overal ter wereld genomen of worden overwogen. Italië, dat bijzonder hard is getroffen door het virus, is van plan om belastingkredieten in te voeren voor bedrijven die een daling van 25% van hun inkomsten hebben gemeld, naast extra belastingverlagingen. De Verenigde Staten hebben belangrijke stimuleringspakketten met belastingverlichting ingevoerd en overwegen nog meer.

 

Op de langere termijn zullen de regeringen de gelden die zij als stimuleringsmaatregel hebben gebruikt willen terugverdienen. We raden de fiscale functies aan om ook hiervoor plannen te maken, ruim voordat de voorstellen openbaar worden gemaakt.

Eén constante factor te midden van alle economische onzekerheid is het snelle tempo van de veranderingen in wet- en regelgeving, vooral nu regeringen en instanties zich instellen op een nieuw digitaal belastinglandschap. Om op de hoogte te blijven van de veranderingen is regelmatige monitoring nodig en, in het ideale geval, het opbouwen van productieve relaties met belangrijke beleidsmakers. Dit helpt ook om trends te identificeren: een beleidsregel die in de ene jurisdictie wordt aangenomen, kan een andere inspireren om een soortgelijke maatregel door te voeren, vooral als deze wordt aanbevolen door een supranationale organisatie.

 

Al deze stappen zijn niet alleen een goede voorbereiding op een economische stagnatie en het herstel dat daarop volgt. Het zijn ook tekenen van goed, verantwoord leiderschap dat bedrijven voorbereidt op een gezonde toekomst.

Navigeer door de COVID-19-crisis

We hebben een duidelijke kijk op de essentiële vragen en de nieuwe antwoorden die vereist zijn voor een effectieve bedrijfscontinuïteit en maximale veerkracht.

Ontdek

Neem contact op voor directe ondersteuning

Laat ons u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

 

Contact

Samenvatting

COVID-19 heeft een einde gemaakt aan een tien jaar durende hausse voor de wereldeconomie. Het is belangrijk dat u uw fiscale functie proactief voorbereidt om het bedrijf door moeilijke economische omstandigheden heen te loodsen

Over dit artikel

Door

James Hunter

EY Global Compliance & Reporting Leader

Passionate about diversity and our 11,600 professionals. Tennis fanatic. Father.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Associate Partner Tax

Analytisch. Verbindend. Kan goed luisteren en tegelijk scherp doorvragen.

Related topics Tax COVID-19