3 minuten leestijd 20 feb. 2019
Een vrouw in Brazilië staat te telefoneren voor een raam

Een nieuwe kijk op belasting in het digitale tijdperk

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

3 minuten leestijd 20 feb. 2019

De digitale revolutie verandert de relatie tussen belastingdiensten en belastingbetalers. Leer meer over de impact hiervan en manieren om de uitdaging aan te gaan.

Gedreven door het verlangen om meer omzet, hogere efficiëntie en betere compliance te bereiken in een omgeving waar middelen steeds meer inkrimpen, vertrouwen belastingdiensten in toenemende mate op innovatieve technologieën om gegevens te verzamelen en te analyseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van digitale platforms waarmee in (bijna) realtime gegevens van belastingbetalers worden verzameld en beoordeeld.

Dankzij deze verschuiving naar digitalisering, beschikken de verantwoordelijke autoriteiten steeds over actuele informatie waarmee ze snel en doelgericht kunnen reageren op potentiële compliance risico's. Dankzij digitalisering kan informatie over belastingbetalers in sommige gevallen onderling vergeleken en gedeeld worden met overheidsinstanties.

Sommige landen lopen voorop in de digitale revolutie, andere beginnen op stoom te komen en weer andere lopen jaren achter en benutten nog nauwelijks de mogelijkheden van digitalisering. Enkele Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië, behoren tot de kopgroep, terwijl bijvoorbeeld de Verenigde Staten nog een forse achterstand hebben in te halen.

In veel landen die de belastinginning digitaliseren, zijn vergelijkbare patronen te onderscheiden. Natuurlijk hoeft het digitaliseringsproces niet lineair te verlopen en een zeer hoog niveau van digitalisering is evenmin het ultieme doel van belastingautoriteiten of de grootste wens van belastingbetalers.

Impact op bedrijven

In een gedigitaliseerd aangifteproces moeten bedrijven vaak veel meer gegevens aanleveren dan alleen een ingevuld belastingformulier. Doorgaans worden er ook gegevens uit de boekhouding en verkoopgerelateerde gegevens opgevraagd. Verouderde systemen en processen kunnen deze en andere vereisten van de overheid echter lang niet altijd adequaat ondersteunen.

Een greep uit de potentiële uitdagingen:

  • De gevraagde gegevens zijn niet in de juiste indeling beschikbaar
  • Het aanleveren van gegevens verloopt moeizaam
  • De processen voor het transformeren van gegevens zijn inefficiënt
  • Er is onvoldoende procesondersteuning voor de nieuwe gegevensvereisten
  • De operationele belastingmodellen zijn verouderd
  • Voordat de gegevens worden aangeleverd, is er vaker behoefte aan veelomvattende analyses
  • Er kan niet tijdig en effectief worden gereageerd op aangekondigde audits
  • Er kan niet snel genoeg worden gereageerd bij geschillen over belastingaanslagen

Het kan noodzakelijk zijn om de processen voor gegevensvastlegging en -rapportage grondig onder de loep te nemen en zelfs volledig opnieuw in te richten. Bedrijven die belastinggerelateerde aspecten uitbesteden, moeten ervoor zorgen dat de door hun partner gebruikte oplossingen flexibel zijn en regelmatig worden bijgewerkt.

De digitalisering van de belastinginning heeft voor bedrijven ook financiële gevolgen. Aspecten als complexere gegevensvereisten, implementatie van nieuwe systemen, herinrichting van processen, grotere nadruk op naleving en wijzigingen in afdrachts- of terugbetalingsschema's kunnen de cashflow negatief beïnvloeden. Ook gegevensbeveiliging is erg belangrijk nu overheden in toenemende mate gegevens en BEPS-rapporten delen.

Bedrijven moeten digitale oplossingen implementeren die zowel op nationaal als internationaal niveau optimaal functioneren.

De uitdaging aangaan

Aangezien overheden en instanties met een wisselend tempo toewerken naar digitalisering van de belastinginning, is het voor bedrijven van erg belangrijk de uiteenlopende vereisten voor digitale aanlevering van gegevens te inventariseren.

Bedrijven die ontwikkelingen op de voet volgen en de dialoog aangaan, zijn beter in staat nieuwe uitdagingen aan te gaan naarmate overheden de digitale processen uitbreiden.

Essentieel is verder dat de fiscale afdeling kan voldoen aan de verplichtingen voor gegevensaanlevering en -archivering in alle relevante rechtsgebieden en in (bijna) realtime kan reageren op auditbevindingen.

Bedrijven ontkomen niet aan de implementatie van digitale oplossingen die meerdere landen bestrijken, flexibel zijn aan te passen aan voortdurend veranderende nalevingsvereisten en een effectieve oplossing van geschillen maken. Realtime gegevensanalyse wordt onontbeerlijk om de fiscale planning en naleving in goede banen te leiden, om risico's te identificeren en te beperken, om effectief op te treden in het geval van geschillen en om proactief te kunnen reageren op problemen.

Bedrijven moeten de investeringen in kaart brengen die nodig zijn om te voldoen aan de toenemende vereisten op het gebied van digitale aanlevering van belastinggerelateerde gegevens en tegelijkertijd de risico's te minimaliseren die samenhangen met elektronische gegevensoverdracht. Bedrijven die zich nu focussen op deze onderwerpen en toekomstgerichte oplossingen ontwikkelen om hiermee om te gaan (en dit ook onder de aandacht van beleidsmakers brengen), kunnen meer kostbare en tijdrovende oplossingen in een later stadium voorkomen.

Samenvatting

Hoewel het tempo van de ontwikkelingen per land verschilt, vertrouwen belastingautoriteiten in toenemende mate op digitale aanlevering en analyse van belastinggerelateerde gegevens.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten