COVID-19: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid

Lokale contactpersoon

Arjo van Eijsden

13 mei 2020
Onderwerp Tax updates

De Nederlandse regering neemt een reeks economische maatregelen om de werkgelegenheid en het levensonderhoud van mensen te beschermen en de gevolgen voor zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen en grote bedrijven tot een minimum te beperken.

De Nederlandse regering heeft aangegeven dat met de aangekondigde maatregelen maandelijks miljarden euro's zullen worden geïnvesteerd in de economie, zolang dat nodig is. Volgens de regering zullen de maatregelen ervoor zorgen dat bedrijven het loon van hun werknemers kunnen betalen, een overbruggingsregeling voor zelfstandigen toekennen en bedrijven in staat stellen om geld te beheren door middel van versoepelde fiscale bepalingen, toelagen en aanvullende kredietlijnen.

Zaken die aan de orde komen:

  • Liquiditeitsverstrekking door middel van financieringsregelingen
  • Werkgevers helpen om banen te beschermen
  • Cashflowondersteuning, inclusief belastinguitstel
  • Administratie, inclusief bestuur
  • Juridische overwegingen, waaronder contract- en arbeidsrechtelijke overwegingen

COVID-19

Relevante inzichten in hoe u kunt reageren op de ontwikkelingen en hoe u de veerkracht van uw onderneming kunt vergroten.

Lees meer