Mijn partner gaat in het buitenland werken, kan ik mee?

Lokale contactpersoon

EY Nederland

8 maart 2023
Onderwerp Tax updates
Categorieën Loonbelasting

Wilt uw werknemer met zijn/haar partner mee naar het buitenland en vanuit daar doorwerken? Lees hier meer over mogelijke gevolgen voor u als werkgever en voor de werknemer.

Tegenwoordig krijgen steeds meer HR-managers de volgende vraag voorgelegd: “Mijn partner gaat voor meerdere maanden naar het buitenland om daar te werken. Ik wil mee en graag vanuit het buitenland mijn werkzaamheden voortzetten.”

Vanuit het interne beleid bent u de afgelopen jaren al een stuk flexibeler geworden ten opzichte van werknemers die ook vanuit huis willen werken. Uitgangspunt is dat u met uw werknemers mee wilt bewegen op het moment dat zij vanaf een andere locatie willen werken. U wilt het verzoek dan ook graag inwilligen. Alleen wat zijn de gevolgen van een werknemer in het buitenland en waar dient u als werkgever rekening mee te houden?

Als uw werknemer komt met het verzoek om met zijn/haar partner mee naar het buitenland te mogen, is het goed om in kaart te brengen waar en voor hoe lang de werknemer verwacht weg te gaan. In het algemeen geldt hoe meer bevoegdheden een werknemer heeft, hoe langer de werknemer weg blijft uit Nederland en hoe verder weg hij gaat, hoe groter de kans is dat er verplichtingen ontstaan in het land van bestemming.

Met de volgende uitdagingen moet rekening worden gehouden:

  • Het ontstaan van een vaste inrichting: Mocht een werknemer dusdanige bevoegdheden hebben dat er sprake is van een vaste vertegenwoordiger in het buitenland, dan kan het zo zijn dat een gedeelte van de winst van het bedrijf toerekenbaar is aan het buitenland en deze ook aldaar is belast. Denk hierbij aan managementfuncties, uitvoeren van verkoopactiviteiten en contractonderhandelingen. Bekijk dan ook op voorhand of er sprake is van zulke bevoegdheden en spreek indien gewenst af dat de werknemer deze bevoegdheden in het buitenland niet meer heeft. Vanuit EY kunnen onze specialisten u helpen met het maken van een dergelijke analyse, en eventueel het opstellen van een do’s en don’ts overzicht.
  • Sociale zekerheid: In principe is een werknemer sociaal verzekerd in het land waar hij werkt. Hierop kunnen uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u sociale zekerheidspremies kunt blijven afdragen in Nederland. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw werknemer inwoner van Nederland blijft, op uitzending gaat naar een verdragsland of geregeld in Nederland blijft werken. Ook als u voor uw werknemer via een (schaduw)salarisadministratie sociale zekerheidspremies moet gaan afdragen in het buitenland, kunnen we u daarbij helpen.
  • Afdragen loonbelasting: Afhankelijk van de opzet en de periode dat uw werknemer in het buitenland wilt gaan werken, kan het zijn dat u loonbelasting in het buitenland moet afdragen en een (schaduw)salarisadministratie in het buitenland moet opzetten.
  • Arbeids- en verblijfsrecht: Mag uw werknemer wel zomaar in het buitenland voor u gaan werken of zijn hier misschien werk- of verblijfsvergunningen voor nodig? In het algemeen geldt dat dit een groter risico is op het moment dat uw werknemer buiten de EU wil gaan werken. Wilt u uw werknemer toch niet ontzeggen met zijn partner mee te gaan, is het raadzaam om contact op te nemen met onze immigratiespecialisten.
  • Verplichtingen werknemer: Los van de verplichtingen voor u als werkgever, kan ook voor uw werknemer persoonlijk een aantal verplichtingen opkomen doordat hij/zij in het buitenland gaat werken. Aangezien uw werknemer meegaat met zijn/haar partner, is de kans aanwezig dat zij inwoner worden in het buitenland en uw werknemer daardoor inkomstenbelasting moet betalen over het wereldinkomen (inkomen uit arbeid, maar ook inkomen uit sparen en beleggen), volgens de wetten van het nieuwe woonland. Mogelijk wordt een eventuele Nederlandse woning niet meer aangemerkt als een eigen woning en kwalificeert die, al dan niet tijdelijk, als een investering (Box 3). Het is belangrijk ook deze persoonlijke gevolgen in kaart te brengen.

Samenvattend: Als uw werknemer u verzoekt om met zijn/haar partner tijdelijk vanuit het buitenland te mogen werken, moet u goed over een dergelijk verzoek nadenken. U zult waarschijnlijk één en ander moeten regelen. In het algemeen geldt hoe meer bevoegdheden een werknemer heeft, hoe langer de werknemer weg blijft uit Nederland en hoe verder weg hij gaat, hoe groter de kans is dat er verplichtingen ontstaan in het land van bestemming.