Update coronavirus: nieuw besluit met fiscale maatregelen

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis waren voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen.

In het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 14 april 2020 zijn aanvullende fiscale maatregelen opgenomen. Inmiddels is dat besluit ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit met een paar nieuwe maatregelen. Het nieuwe besluit is op 24 april 2020 gepubliceerd in Staatscourant 2020, 23814. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen uit dat besluit.

De wijzigingen ten opzichte van het vorige besluit zijn grijs gemarkeerd.