Verdere versoepeling bijzonder uitstel van betaling

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet besloten verdere fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeitspositie van ondernemers te ondersteunen. Zo wordt bij financiële problemen als gevolg van de Corona-uitbraak bijzonder uitstel van betaling verleend en worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Vanwege uitvoeringstechnische redenen is een percentage van nul niet mogelijk.

In de Tax Alert van 20 maart 2020 en 2 april 2020 hebben wij o.a. een stappenplan weergegeven waaruit blijkt wat u moest doen om te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Sindsdien zijn verdere versoepelingen en uitbreidingen van het bijzonder uitstel van betaling aangekondigd en is de website van de Belastingdienst sindsdien meerdere malen aangepast. Hierbij is ook (beperkte) verduidelijking gegeven met betrekking tot de Melding betalingsonmacht. Het kabinet vraagt aan eenieder om verantwoordelijk om te gaan met deze uitstelregeling, en er alleen gebruik van te maken als het echt nodig is.

COVID-19

Relevante inzichten in hoe u kunt reageren op de ontwikkelingen en hoe u de veerkracht van uw onderneming kunt vergroten.

Lees meer