Verdere versoepeling bijzonder uitstel van betaling

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft het kabinet besloten fiscale maatregelen te nemen die erop gericht zijn de liquiditeitspositie van ondernemers te ondersteunen. Zo wordt bij financiële problemen als gevolg van de Corona-uitbraak bijzonder uitstel van betaling verleend en worden de invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Vanwege uitvoeringstechnische redenen is een percentage van nul niet mogelijk.

In onderstaande Tax Alert hebben wij o.a. een stappenplan weergegeven waaruit blijkt wat u moet doen om te verzoeken om bijzonder uitstel van betaling. Er zijn afzonderlijke stappenplannen opgenomen voor elke afzonderlijke belastingsoort waarvoor uitstel van betaling mogelijk is. Het kabinet vraagt aan eenieder om verantwoordelijk om te gaan met deze uitstelregeling en er alleen gebruik van te maken als het echt nodig is.

COVID-19

Relevante inzichten in hoe u kunt reageren op de ontwikkelingen en hoe u de veerkracht van uw onderneming kunt vergroten.

Lees meer