3 minuten leestijd 12 feb. 2019
tieners die tekstberichten versturen

Digitale transformatie richting 2020 en daarna: acht overwegingen voor de telecomsector

Ons wereldwijde telecomonderzoek laat zien dat de sector kwetsbaar is voor veranderingen in technologie, acties van de concurrentie en klantbehoeften.

De paradigmaverschuiving naar digitaal is in volle gang.

De wereldwijde telecomsector verandert sneller dan ooit. De achteruitgang van traditionele inkomstenstromen door de komst van over-the-top (OTT)-concurrenten gaat door en dwingt bedrijven te zoeken naar nieuwe manieren om relevant te blijven voor particuliere en zakelijke klanten.

Hoewel veel bedrijven hebben gekozen voor een transformatie naar digitale dienstverlening blijft de sector kwetsbaar voor veranderingen in technologie, acties van de concurrentie en klantbehoeften.

 • Over het onderzoek

  Het wereldwijde telecomonderzoek voor 2017 van EY werd uitgevoerd om de veranderende ideeën van leiders in de wereldwijde telecommunicatiesector te volgen en evalueren.

  In dat onderzoek keken we naar de perspectieven van CIO's en CTO's in de sector om de rol van IT en netwerken te verkennen en te onderzoeken in hoeverre deze de digitale transformatie op langere termijn ondersteunen.

  We hielden 39 diepte-interviews met deelnemers uit 36 organisaties, ondersteund door inzichten en analyses van de sectordeskundigen van EY en secundaire onderzoeksbronnen. De 36 organisaties die dat jaar deelnamen zijn goed voor een gezamenlijke jaaromzet van 421 miljard USD en een totale marktkapitalisatie van 603 miljard USD.

Als we de antwoorden van de telecomleiders in ons onderzoek in vogelvlucht bekijken, komen acht kernboodschappen duidelijk naar voren.

 1. Disruptieve concurrenten staan boven aan de lijst met uitdagingen.
 2. Digitale bedrijfsmodellen, klantervaring en kostenbeheersing voeren de strategische agenda voor 2020 aan.
 3. Het netwerk domineert de kortetermijnuitgaven, maar er wordt ook geïnvesteerd in een scala aan verbeteringen op IT-gebied.
 4. De investeringen in netwerken nemen toe, maar de IT-bestedingsprofielen lopen uiteen.
 5. Het vertrouwen in de mogelijkheden van digitale dienstverlening groeit, maar wel met enig voorbehoud.
 6. Analytics en virtualisatie zijn belangrijke innovatieaanjagers, maar verouderde IT-systemen en een gebrek aan vaardigheden hebben een remmende invloed.
 7. Procesautomatisering is een belangrijk streven voor de langere termijn.
 8. Na 2020 zal het landschap worden getransformeerd door de 5G-technologie.
Wij schatten dat de hoeveelheid mobiele data in de komende vijf jaar zal vertienvoudigen.
Onderzoeksrespondent

De opvattingen van bedrijven verschillen aanzienlijk naargelang de maturiteit van de markt

De analyse van de bevindingen op basis van regio laat zien dat de opvattingen van bedrijven verschillen naargelang de maturiteit van de markt. Hun kijk op sectorprioriteiten, belemmeringen voor transformatie en de volgende golf netwerktechnologieën varieert aanzienlijk tussen verschillende regio's. Bedrijven in ontwikkelde markten zijn meer bezig met verbetering van de klantervaring, wat aansluit bij hun grotere bezorgdheid die te maken heeft met de disruptieve concurrentie.

Optimalisatie van de transformatieagenda voor 2020 en daarna

Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we zeven belangrijke overwegingen geïdentificeerd die telecombedrijven voor ogen moeten houden bij de uitvoering van hun digitale transformatie richting 2020 en daarna.

 1. Een verbeterde organisatorische flexibiliteit vormt de kern van een succesvolle digitale transformatie.
 2. Een meer gestructureerde aanpak van de ontwikkeling van digitale diensten zal op lange termijn zijn vruchten afwerpen.
 3. Nieuwe vormen van betrokkenheid bij het ecosysteem zijn essentieel.
 4. Een holistische benadering van analytics zal de voordelen ervan maximaliseren.
 5. Nieuwe stimulansen van de marktvraag vereisen een specifiekere planning van netwerkinfrastructuur.
 6. Procesautomatisering zal bepalend zijn voor de telecommunicatie van de toekomst.
 7. De overgang naar digitaal vereist een verschuiving in de mentaliteit, structuur en interacties van de bedrijven.
Expecting a disruptive future
Making different calls
Legacy vs agility

Samenvatting

Ons wereldwijde telecomonderzoek laat zien dat de sector kwetsbaar is voor veranderingen in technologie, acties van de concurrentie en klantbehoeften.

Over dit artikel