Hoe kan disruptieve verandering worden omgezet in transformatie? Hoe kan disruptieve verandering worden omgezet in transformatie?

Door Janet Balis

EY Global Media & Entertainment Advisory Services Leader

Transformation leader in media and marketing. Innovator. Digital native. Change agent. Passionate advocate for women and gender parity. Influencer. Mother.

6 minuten leestijd 28 mrt. 2019

Tien kansen en bedreigingen voor media- en entertainmentbedrijven in 2019

De media- en entertainmentsector zoekt antwoorden op uitdagingen zoals veranderende klantbehoeften, technologische innovaties, nieuwe regelgeving en een strategische herinrichting van het concurrentielandschap. In dit artikel bespreekt EY Global Media & Entertainment Sector de grootste kansen en bedreigingen voor de sector en de belangrijkste prioriteiten voor sectorleiders.

De vele disruptieve veranderingen in de media- en entertainmentsector maken flexibele, tijdige en strategische toewijzing van middelen noodzakelijk.
John Harrison
EY Global Media & Entertainment Sector Leader

1. Win de slag om de content

De belangen zijn groot. Media- en entertainmentbedrijven besteden steeds meer geld aan content als onderdeel van een escalerende wedloop met sterke, disruptieve concurrenten. De kosten voor dure dramaseries kunnen oplopen tot 10 miljoen USD per aflevering. Naast de ontwikkeling van originele, exclusieve content investeren media- en entertainmentbedrijven in het binnenhalen en behouden van het beste talent (zowel op het scherm als daarachter) en in nieuwe formats en genres. De winnaars van de strijd om de aandacht van het publiek hebben niet genoeg aan diepe zakken. Succes vereist een heldere, operationeel realistische strategie. Beslissingen over de aankoop en exploitatie van content zijn gebaseerd op inzichten die zijn verkregen uit gegevensbronnen binnen de gehele organisatie. Bedrijven gebruiken ook intelligente, geautomatiseerde technologieën voor de efficiënte registratie, aanpassing en distributie van content die aansluit bij de steeds veranderende publieksvoorkeuren.

Data stellen ons in staat om het publiek relevantere content aan te bieden door te anticiperen op hun behoeften en ruis te verminderen.
Janet Balis
EY Global Media & Entertainment Advisory Services Leader

2. Kies open of gesloten modellen

Het publiek wijst de weg en media- en entertainmentbedrijven volgen. Doorlopend veranderende consumptiepatronen dwingen bedrijven om steeds nieuwe hulpmiddelen en vormen te ontwikkelen waarmee ze het publiek kunnen bereiken en geld kunnen verdienen. Naarmate bedrijven proberen hun bedrijfsmodel te verschuiven van reclame en massadistributie naar meer retailgerichte activiteiten, zullen direct-to-consumer-modellen centraal komen te staan.

Veel traditionele mediabedrijven zullen hun marketinginspanningen moeten opvoeren om klanten aan te trekken en te behouden. Ze zullen naadloze ervaringen moeten creëren rondom hun content en brands, en zich voldoende moeten onderscheiden om consumenten tot betalen te bewegen. Zelfs als mediabedrijven deze vaardigheden hebben (en vele hebben die niet), zullen ze zich moeten doorontwikkelen om concurrerend te blijven. Bedrijven zullen ook de financiële impacts moeten begrijpen van steeds snellere veranderingen in content- en verdienmodellen die ze dwingen tot verstrekkende beslissingen over investeringen in exclusieve en originele content, grootschalige marketing van hun producten en brands en het genereren van inkomsten door middel van abonnementen, licentieverlening, reclame of combinaties daarvan.

3. Kijk verder dan Generatie Z

Media- en entertainmentbedrijven hebben zich sterk gericht op Generatie Z en millennials, en dreigen daarbij oudere generaties over het hoofd te zien. In 2020 zal voor het eerst in de menselijke geschiedenis het aantal mensen van 65 jaar en ouder het aantal kinderen onder de 5 jaar overtreffen. Deze oudere leeftijdsgroep is groot, welvarend, technisch onderlegd en trouw, en beschikt over de meeste vrije tijd. Dat is een aantrekkelijke mix.

Om deze kans te grijpen moeten media- en entertainmentbedrijven hun aandacht (of in elk geval een deel daarvan) richten op deze oudere groep en producten en diensten ontwikkelen die aansluiten bij hun levensstijl en mediagebruik, en relevante marketingboodschappen versturen via de hun vertrouwde kanalen.

4. Gebruik uitgebreide cyberstrategieën

Gezien de toenemende bedreigingen moeten media- en entertainmentbedrijven een uitgebreide, meerlagige strategie voor cybersecurity ontwikkelen die op de gehele organisatie betrekking heeft. Bedrijven die dat nalaten, riskeren financiële en reputatieschade en ondermijning van het vertrouwen van consumenten in de organisatie. De strategie moet bescherming van bedrijfsmiddelen en beheersing van aansprakelijkheidsrisico's omvatten, evenals een kostenefficiënt en effectief beheer van cyberrisico's. Verder moeten bedrijven gebruikmaken van nieuwe technologieën zoals automatisering om de snelheid van hun beveiligingsfuncties te verbeteren. 

5. Herkalibreer voor groei

De bedrijfsmodellen in de media- en entertainmentsector veranderen voortdurend en veel traditionele bedrijven hebben moeite om hun weg te vinden in de nieuwe, snelle realiteit. Na jaren van disruptieve verandering staan ze voor een dubbel dilemma: hoe kun je investeren in de huidige veelbelovende maar geldverslindende activiteiten en tegelijkertijd het afscheid van verouderende maar nog winstgevende activiteiten in goede banen leiden? Dit maakt kapitaaltoewijzingsstrategieën tot een topprioriteit. Om aan veranderende verwachtingen te kunnen voldoen, zetten sommige bedrijven een stap terug om wegen naar duurzame groei te zoeken. De gesprekken zijn moeilijk en vereisen een grote transparantie, van de teams in de loopgraven tot aan het bestuur.

6. Automatiseer voor meer efficiëntie

In alle subsectoren van de media- en entertainmentindustrie wedijveren traditionele mediabedrijven met grote techbedrijven die flexibeler zijn en sneller kunnen op- of terugschalen.  Mediabedrijven zijn vaak log door de te grote hoeveelheid handmatige en archaïsche processen, zowel bij het contact met consumenten als achter de schermen. In deze competitieve sector kan het vermogen om technologie te benutten en verouderde werkmethoden af te danken aanzienlijke efficiëntievoordelen opleveren.

Het gebruik van intelligente automatisering (IA), zoals robotprocesautomatisering en artificial intelligence, kan bijdragen aan verbeterde marges en dienen als katalysator voor innovatie door de gehele organisatie.artificial intelligence De enorme schaal en complexiteit van de opties voor het creëren, distribueren en exploiteren van content smeken om een groter gebruik van data en technologie. Zonder grondige verkenning van intelligente automatisering zullen bedrijven moeite hebben om te profiteren van de voordelen van machine learning en artificial intelligence.

Om de belofte van efficiëntie en grotere capaciteiten waar te maken moet IA worden toegepast, niet alleen maar worden geïmplementeerd. IA is een technologische oplossing, maar moet worden gecombineerd met een breed ondersteund en goed geleid integratie- en veranderingsbeheerprogramma.

7. Focus op de klant

Technologiebedrijven hebben onderzocht welke producten en diensten consumenten verlangen en hebben deze vervolgens vertaald naar een naadloze, soepele en gepersonaliseerde ervaring. Aangezien consumenten ervaringen met verschillende leveranciers vergelijken, hebben de digitale leiders voor iedereen een norm gesteld. Als gevolg hiervan worden media- en entertainmentbedrijven niet meer alleen beoordeeld op de kwaliteit van de video's, muziek of informatie die ze leveren, maar ook op de gebruikservaringen die ze hun klanten bieden.

In veel gevallen zullen media- en entertainmentbedrijven hun activiteiten moeten heroriënteren en inzicht moeten krijgen in wat de klant verwacht wat betreft handige interfaces en transacties. Van bovenaf opgelegde beslissingen moeten worden vervangen door flexibele, geïntegreerde benaderingen die gebaseerd zijn op data en de silo's in de sector doorbreken. Het is van essentieel belang om consumentengegevens te bundelen om een 360-gradenbeeld te verkrijgen, flexibele en verbonden technologieën te gebruiken en het bedrijfsmodel te transformeren om organisatorische silo's te doorbreken.

8. Bedenk andere reclame-uitingen en -prikkels

Het huidige medialandschap zit gevangen tussen twee zeer verschillende vormen van marketing: de prestatiegestuurde marketing van het digitale tijdperk met zijn gerichte toepassing en nauwkeurigheid, en brandmarketing die is gebaseerd op schaal en efficiënte distributie. Het wordt voor marketeers steeds belangrijker om de complexe wiskunde achter de verhouding tussen deze verschillende marketingbenaderingen te doorgronden. Helaas is de veranderende reclamemarkt nog niet in staat om te berekenen hoe er naadloos kan worden geschakeld tussen traditionele, lineaire media en digitale formaten. Digitaal zet zijn opgang voort, maar de meer lineaire ervaringen nemen nog altijd een belangrijke plaats in. Hier moeten brands rekening mee houden als ze hun doelen willen bereiken.

9. Houd rekening met fiscale factoren

Nooit eerder in de geschiedenis van het bedrijfsleven was er zoveel onrust rond belastingen. Een reeks macrotrends en schokken en de gestage omschakeling van bedrijven naar het digitale domein leidt tot transformatie op meerdere gebieden tegelijk. De mediasector zelf voegt nog extra lagen van complexiteit toe. Naarmate over-the-top (OTT)-contentdistributiemodellen evolueren en mediabedrijven gebruik gaan maken van verschillende platforms, samenwerkingen aangaan met nieuwe partners of nieuwe markten aanboren, moeten ze inzicht hebben in de fiscale risico's en voordelen.

Fiscaal directeurs moeten niet alleen vooruitzien in onzekere tijden, maar ook hun weg vinden in huidige en nieuwe regelgeving, fiscale functies transformeren en voldoen aan de strategische en nalevingsbehoeften van de onderneming. Hiervoor hebben ze flexibele en aanpasbare fiscale functies nodig waarmee ze kunnen richten op strategische activiteiten die waarde toevoegen.

10. Transformeer door M&A

M&A in de media- en entertainmentsector is nog altijd krachtig aanwezig. De focus ligt op grote transacties die convergentie en schaalvergroting mogelijk maken. In een wereld van disruptieve veranderingen willen bedrijven profiteren van content- en distributiesynergieën, een aantrekkelijk direct-to-consumeraanbod creëren en hun internationale schaal vergroten.

De uitdaging voor media- en entertainmentbedrijven ligt in de uitvoering. Om het volledige potentieel van M&A te ontsluiten, moeten overnemende partijen weten welke elementen van een deal waarde opleveren en hoe deze aansluiten bij de bestaande activiteiten, en vervolgens een integratieprogramma implementeren waarmee de gewenste uitkomsten kunnen worden gerealiseerd.

Samenvatting

De media- en entertainmentsector zoekt antwoorden op uitdagingen zoals veranderende klantbehoeften, technologische innovaties, nieuwe regelgeving en een strategische herinrichting van het concurrentielandschap. In dit artikel bespreekt EY Global Media & Entertainment Sector de grootste kansen en bedreigingen voor de sector en de belangrijkste prioriteiten voor sectorleiders.

Over dit artikel

Door Janet Balis

EY Global Media & Entertainment Advisory Services Leader

Transformation leader in media and marketing. Innovator. Digital native. Change agent. Passionate advocate for women and gender parity. Influencer. Mother.