Corporate finance

In Transaction advisory services

Wij helpen ondernemingen, private equity, familiebedrijven, en financiële en (semi) publieke instellingen met hun financiële vraagstukken. Van het beoordelen van uw portfolio tot aan processen voor kapitaaltoewijzing, financiële analyses en hulp bij beslissingen: u kunt bij ons terecht voor de experts, analyses en tools om uw kapitaal beter in te zetten.

Wat EY voor u kan betekenen

Ons team helpt u bij vraagstukken rondom risico en rendement, zodat u betere beslissingen kunt nemen ten aanzien van de financiering en het rendement van uw kapitaal.

Met onze gedetailleerde inzichten ontvangt u antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe weet ik of ik de juiste mix van activa heb?
 • Hoe weet ik of ik de juiste projecten financier?
 • Hoe voorspel ik mijn toekomstige financiële prestaties?
 • Hoe bereid ik mijn bedrijf voor op de toekomst met mijn beleggings- en belastingstrategie?
 • Hoe kan ik mijn kapitaal het beste investeren?
 • Hoe kan ik het vertrouwen van beleggers vergroten?

Wij bieden de hulp die u nodig heeft om uw doelstellingen op de volgende onderdelen te bereiken:

 • Corporate finance strategie

  Wij kunnen u helpen bij belangrijke zakelijke kwesties met grondige financiële, economische en gegevensanalyses.

  • Processen voor kapitaaltoewijzing beoordelen, verbeteren of opzetten
  • Portfolio optimaliseren door middel van een onafhankelijke analyse
  • Data-analyses en voorspellende modellen gebruiken om financiële problemen op te lossen, uw besluitvorming te stroomlijnen en betere bedrijfsresultaten te bereiken
  • De gevolgen analyseren van alternatieve complexe transactiestructuren voor de waarde en risico's
  • De positieve of negatieve impact analyseren van uw bedrijfsonderdelen of activiteiten
  • Uw strategische en operationele belangen op elkaar afstemmen met behulp van modellering
 • Economisch advies

  Wij helpen onze klanten een doordachte strategie voor kapitaaltoewijzing te ontwikkelen die aansluit op de algemene doelstellingen van hun bedrijf.

 • Waardebepaling, modellering en economische impact

  Met onze hulp kunt u uw economische strategie verbeteren, nauwkeurigere forecasts opstellen en uw commerciële en kapitaalbeslissingen beter beheren.

  • Assessments van economische impact en kosten-batenanalyse
  • Macro-economische analyses en assessments van scenario's
  • Econometrie en prijsbepalingsstrategie
  • Voorspellende modellen van klantgedrag
  • Margeanalyses en economische impact van eenheden
 • Infrastructure advisory

  Onze waardering professionals voeren nauwkeurige waardebepalingen uit van bedrijven en activa. Ze houden hierbij rekening met de noodzaak voor transparante en robuuste waardebepalingen die tegemoetkomen aan zakelijke, wettelijke en boekhoudkundige eisen. 

  In het bedrijfsleven is het voor de meeste bedrijven steeds ingewikkelder en belangrijker om de waarde van activa en passiva te kunnen verantwoorden. Onze ervaren professionals leveren ongeëvenaarde prestaties rondom boekhoudkundige (purchase price allocations en impairments), fiscale, juridische (bijvoorbeeld aandeelhoudersgeschillen en schadebepalingen) en transactievraagstukken. Dit doen ze aan de hand van geïntegreerde oplossingen waarmee klanten betere beslissingen ten aanzien van waarde kunnen nemen.

  Onze business modeling-professionals maken gebruik van kennis op het gebied van gegevenswetenschap, wiskunde en statistiek om robuuste, zorgvuldig onderbouwde kwantitatieve analyses te verstrekken. Hiermee ondersteunen ze de strategische en operationele besluitvorming van onze klanten rondom alle aspecten van de kapitaalallocatie. Wij geven onze klanten informatie over de kosten, voordelen, onzekerheden en risico's, zodat ze betrouwbare strategische beslissingen kunnen nemen bij de toewijzing van hun kapitaal. We hanteren rekenmodellen en technieken om voorspellende analyses te maken. 

  Het opbouwen van een effectief bedrijfsmodel is complex, ongeacht of u een transactie beoordeelt, nieuwe marktkansen evalueert of andere strategische afwegingen maakt. Bovendien vertrouwen klanten een bedrijfsmodel en moeten ze in zekere mate gerust worden gesteld dat deze modellen betrouwbaar zijn. Onze business modeling-professionals helpen onze klanten met de beoordeling, ondersteuning en ontwikkeling van de modellen die onze klanten nodig hebben om belangrijke beslissingen te nemen en haar strategische resultaten te verbeteren.

 • Investment strategy

  Wij adviseren en begeleiden investeerders, overheden en marktpartijen in investerings-, beheer-- en financieringsvraagstukken in kapitaal intensieve infrastructuurprojecten, zoals transport infrastructuur, publieke voorzieningen, circulariteit, nutsvoorzieningen, digitale infrastructuur en opwekking en distributie van (hernieuwbare) energie.  Deze projecten worden gekenmerkt door hun complexiteit en maatschappelijke relevantie in het speelveld tussen de financiers, ondernemers en overheden. 

  Onze adviseurs zijn partner in iedere fase van de levenscyclus van infrastructuur. Vanaf de start van de strategische opties en het investeringsbesluit, via de financiering, realisatie en exploitatie tot aan de uiteindelijke exit of verkoop van projecten of portefeuilles van infrastructuur projecten. Onze uitdaging is om de financële aspecten van grote complexe infrastructuur projecten helder en transparant te maken.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.