Transformeren

Transformatie door de kracht van mensen, technologie en innovatie.

Door de COVID-19-pandemie is het tempo van de wereldwijde veranderingen toegenomen ⁠—, en daarmee ook de druk op bedrijven om daarop in te spelen. Van bedrijven wordt verwacht dat zij niet alleen gelijke tred houden met de externe omgeving, maar in feite ook de manier veranderen waarop zij veranderen, van hun bedrijfsmodel tot de omgang met de klant en de betrokkenheid van werknemers.

Deze druk wordt nog verder vergroot door de veranderende eisen van stakeholders, die steeds minder belang hechten aan een stabiele, voorspelbare groei van de omzet, maar op zoek zijn naar bedrijven die aantoonbaar in staat zijn om met verstoring (disruption) om te gaan. De wereld na de pandemie verlangt kortom van bedrijven dat zij het tempo van organisatorische veranderingen opvoeren. Tegelijkertijd zijn investeerders steeds minder op zoek naar marktleiders: ⁠— wat zij zoeken zijn marktmakers. 

De toekomst herdefiniëren aan de hand van drie waardebepalende factoren

De noodzaak voor bedrijven om zich voor te bereiden op de toekomst om succesvol te zijn, is nog nooit zo dringend geweest. Sommige bedrijven – de marktmakers – zijn niet gewoon succesvol: ze creëren exponentiële waarde. De ervaring leert ons dat bedrijven die exponentiële waarde scheppen zich onderscheiden door hun vermogen om drie waardebepalende factoren toe te passen: het centraal stellen van mensen in hun organisatie, het snel benutten van technologie en het bevorderen van schaalbare innovatie. Dankzij deze drie factoren versnellen zij de waardecreatie op de lange termijn en herdefiniëren zij hun toekomst, doordat zij kansen grijpen die door verstoringen worden geboden.

 • Lees meer

  Verander je manier van veranderen

  Deze nieuwe waardecreërende factoren vragen niet alleen om een fundamentele verandering in de manier waarop bedrijven waarde creëren—, maar ook in hun prioriteiten: wendbaarheid in plaats van voorspelbaarheid, innovatie in plaats van strategische planning, bedrijfsmodel in plaats van systeemdenken.

  Het gaat om een manier van denken over verandering die ernaar streeft gelijktijdig op basis van meerdere, onderling samenhangende horizons te werken: vandaag, morgen en overmorgen. Bedrijven kunnen hierbij een indeling van 70:20:10 hanteren. 

  • Vandaag (nu): 70% van de middelen en investeringen
   • De basis voor de toekomstige groei leggen
   • De waarde van de kernmarkten en kernactiviteiten beschermen
  • Morgen (komende 12 maanden): 20% van de middelen en investeringen
   • Nieuwe waardeproposities voorbereiden
   • Bestaande capaciteiten inzetten voor nieuwe markten en de prestaties op bestaande markten optimaliseren met nieuwe technologie
  • Overmorgen (de toekomst): 10% van de middelen en investeringen
   • Geheel nieuwe bedrijfsactiviteiten onderzoeken
   • De sector heruitvinden door nieuwe markten en nieuwe capaciteiten te creëren

  Een eerste stap met “future-back”-innovatie

  In tijden van verandering, en wellicht nog belangrijker, tijdens eerdere economische crisis, hanteerden bedrijven die een exponentiële waardegroei lieten zien, iets wat wij een “future-back”-aanpak noemen. Het uitgangspunt van dit proces is dat leiders zich de vraag stellen “Is mijn bedrijf over 2, 5 of 10 jaar nog relevant?”. En “Hoe kan ik mijn concurrentievoordelen vergroten door gewaagde risico’s te nemen waarvoor anderen mogelijk niet het lef of het uithoudingsvermogen hebben?”.

  Vervolgens analyseren zij, met hun bedrijfsdoel als uitgangspunt, de toekomst en hun visie, waarbij zij vanuit de toekomst naar het heden terugredeneren om scenario’s te creëren die dermate flexibel en aanpasbaar zijn dat zij niet alleen nu relevant zijn, maar ook over 15 jaar.

  Organisaties moeten zich aanleren om aanpasbaarheid standaard een plaats te geven in hun ondernemingsaanpak. Future-back-denken biedt bedrijven een middel om de veerkracht op te bouwen die nodig is om zich aan te passen aan alle mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

  De basis voor toekomstige waardecreatie

  Transformation Realized is een aanpak van EY om bedrijven te helpen hun aanpassingsvermogen te vergroten en hun bedrijfsmodel wendbaarder te maken om bronnen van waardecreatie op lange termijn te creëren en in stand te houden.

  Deze aanpak helpt bedrijven om hun klanten beter te begrijpen en een relatie op te bouwen op basis van rijkere ervaringen. Hij stelt hen in staat om nieuwe technologieën sneller in te voeren en te benutten. Hij helpt om werknemers te inspireren en te motiveren, en om een nieuwe generatie te creëren van transformationele leiders met duidelijke en krachtige drijfveren, die zich gesteund weten door een productieve en stimulerende cultuur. Deze aanpak kan bedrijven helpen om het hoofd te bieden aan voortdurende dreigingen en hun relevantie te behouden, en tegelijkertijd het vermogen te ontwikkelen om hun activiteiten voortdurend te herdefiniëren en te vernieuwen.

  Dit alles zorgt ervoor dat het beleid en de activiteiten beter worden afgestemd op de waarde-verwachtingen van investeerders, wat uiteindelijk leidt tot een groter vermogen om het potentieel voor waarde-creatie van de organisatie waar te maken.

  Bij EY hebben we onze diensten, onze organisatie en het ecosysteem waarvan we deel uitmaken, ingericht op basis van de drie nieuwe waarde-bepalende factoren. Dit omvat onze innovatieve allianties en ecosystemen, ons EY wavespace™-netwerk,onze NextWave-sectorscenario’s en ons pakket met digitale tools, waaronder TechWatch (technologische trends en toepassingen), Embryonic (scannen en mappen van ecosystemen), CogniStreamer (crowdsourcing en innovatiemanagement), Storybook (gebruikersprofielen en ervaringen) en VentureBuilder (routeplanning van innovatie).

  Maar wij kunnen Transformation Realized vooral verwezenlijken dankzij onze cultuur van co-creatie met de klant en door EY in haar geheel in te zetten om uitdagingen aan te pakken en kansen te benutten, iets wat al onze teamleden laten zien, gemotiveerd door onze ambitie om bedrijven te transformeren met de kracht van mensen, innovatie en technologie.

De Think Tank-podcast met EY-specialist Woody Driggs

Tijdens deze aflevering spreekt Woody Driggs met presentator Kelly Stonelake en Aaron Martin, Providence Digital Innovation Chief Digital Officer, over de noodzaak van innovation@scale in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening.

Meer informatie


      man die met een skateboard door oranje rook springt

EY wavespace™

Bij EY wavespace onderzoeken we welke alternatieve mogelijkheden bedrijven hebben. We helpen teams om hun denkwijze aan te passen en antwoorden te vinden, en liefst sneller.

Meer informatie

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.