Vårt mål: å skape en bedre fungerende verden

  • Share

I EY er vårt overordnede mål å bidra til at næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre ved å øke tilliten i næringslivet, skape bærekraftig vekst og utvikle talenter.

Vi ønsker å skape en bedre arbeidsverden gjennom våre egne handlinger og ved å samhandle med likesinnede organisasjoner og enkeltpersoner. Dette er vårt formål - og årsaken til at vi eksisterer som selskap.

Vår organisasjon er gjennomsyret av en sterk følelse av forpliktelse til å betjene en rekke ulike interessenter som stoler på at vi leverer kvalitet i alt vi gjør.

Vi ønsker å bruke vår globale rekkevidde og størrelse til å lede diskusjonene rundt utfordringene som økonomier og kapitalmarkeder står overfor.

Når næringslivet fungerer bedre, fungerer verden bedre.

Les mer om vår forpliktelse til å skape en bedre fungerende verden.

Businesspeople at conference Vår globale tilnærming
Vi er det mest globalt integrerte selskapet i vår bransje – både i vårt tankesett, våre handlinger og vår struktur. Se hvorfor dette er viktig.
Man talking to car salesman Vårt fokus på entreprenører og innovasjon
Vår forpliktelse overfor entreprenører i hele verden bidrar til å drive vekst, styrke innovasjon og sikre at vi jobber med flere av morgendagens globale ledere, i dag.
Woman instructing two men on a computer Vår karakteristiske kultur med høykompetente team
Våre medarbeidere og kunder forteller oss at vår mangfoldige arbeidsstyrke og kultur skaper de beste resultatene for våre medarbeidere og vår virksomhet. Se hvordan.

EYs åpenhetsrapport 2018 (pdf, 2mb)

EYs årsrapport 17-18 (pdf, 5mb)