Samfunnsansvar

  • Share

Samfunnsansvar er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling av vår virksomhet.

Som bedrift kan vi bare vokse når økonomien og samfunnet er solid. Derfor må vi stadig finne måter å koble det vi gjør bra opp mot hva samfunnet trenger. På denne måten vil vi hjelpe mennesker vi ansetter, bedrifter vi leverer tjenester til og samfunnet vi opererer i til å oppnå sitt fulle potensial - både på kort og lang sikt.

Med 212 000 medarbeidere i 150 land kan vi utøve samfunnsansvar gjennom kvalifisert frivillig innsats som koordineres globalt og samtidig dra nytte av lokale forhold og kulturer. Vi deler vår innsats på samfunnsansvar inn i tre hovedområder, de 3 E-er, som er tilpasset vår forretningsstrategi og avgjørende for å forbedre og utvikle viktige markeder:

Utdanning

Education - Utdanning

Vi vil utvikle evner og øke tilgang til utdanning for å sikre at neste generasjon har de ferdigheter som skal til for å gjøre en positiv forskjell.

Entreprenørskap

Entrepreneurship - Entreprenørskap

Vi vil støtte og hedre vekstskapere som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.

Miljømessig bærekraft

Environmental sustainability – Miljømessig bærekraft:

Vi jobber aktivt for å minimere vår påvirkning på miljøet.