Hvem kan delta?

  • Share

I 2019 hedrer vi Norges beste vekstskapere for 18. gang og ønsker deg velkommen til å delta!

Alle ledere i egen bedrift som tilfredsstiller følgende kriterier, kan delta:

  • Kandidaten har en vesentlig eierinteresse i bedriften.
  • Kandidaten har et overordnet lederansvar i bedriften.
  • Bedriften må ha hatt en vesentlig vekst de siste to år.
  • Bedriften må ha hatt en positiv resultatutvikling siste år.
  • Bedriften må ha hatt positiv egenkapital per utgangen av siste år.
  • Bedriften må ha hatt en vekst i antall ansatte de siste to år og hatt minst 20 ansatte per utgangen av siste år.

Under 35 år? Se egne kriterier for YOUNG Entrepreneur Of The Year.

 EOY pyramide 2013

Deltakere i EY Entrepreneur Of The Year blir invitert til å delta gjennom en særskilt prekvalifiseringsprosess, eller blir anbefalt av forretningsforbindelser, nominert av andre som kjenner bedriften godt eller melder seg på selv.

Alle aktuelle kandidater blir kontaktet om å stille til intervju og delta i kåringen av EY Entrepreneur Of The Year.