Vår globale tilnærming

  • Share

I EY har vi lenge ment at globalisering er et av de avgjørende spørsmålene i vår tid. Vårt svar har vært å forvandle vår organisasjon slik at vi går i takt med endrede behov hos våre kunder og våre medarbeidere.

 

Our Locations

 

Våre kunder trenger integrerte tjenester og den samme høye kvaliteten uansett hvor i verden de gjør forretninger. Våre medarbeidere ønsker å gjøre karriere i en organisasjon som er global og inkluderende.

Vår globale struktur

Vår struktur består av hovedstyret og regioner. Hovedstyret inkluderer vår globale ledelse, styrende organer og våre fire geografiske områder. Sammen overvåker de vår globale strategi, merkevare, forretningsplanlegging, investeringer og prioriteringer. Våre fire tjenestelinjer er representert og støttes av de fire funksjonene Markets, Operations, People og Risk.

Våre 28 regioner er gruppert under fire geografiske områder: Americas; Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA); Asia-Pacific; and Japan.

Denne strukturen er strømlinjeformet, noe som gjør oss i stand til å ta beslutninger raskt, gjennomføre vår strategi og gi eksepsjonell kundebehandling uansett hvor i verden våre kunder gjør forretninger.

Global struktur betyr at vi kan reagere raskere enn våre konkurrenter. Vi har tilgang til de riktige personene og kan sette sammen høykompetente team for å levere eksepsjonell kundebehandling over hele verden.

Vi er altså ikke bare en tilfeldig samling av nasjonale virksomheter - vi er en ekte global organisasjon.

Les mer om våre ledere.