Vår globale organisasjon

  • Share

I EY har vi én sterk, global ledelse som setter én enkelt, global strategi og agenda.

For å sikre at vi er effektive, har vi organisert våre juridiske enheter i 28 like store forretningsenheter, kalt regioner, i form av både medarbeidere og omsetning. Disse regionene, som med hensikt knapt består av enkeltland, er gruppert i fire geografiske områder:

  • Americas
  • Asia-Pacific
  • Europa, Midtøsten, India og Afrika (EMEIA)
  • Japan

Denne strukturen er strømlinjeformet, noe som gjør oss i stand til å ta beslutninger raskt, og sikrer at vi gjennomfører vår strategi og yter service av høy kvalitet uansett hvor i verden våre kunder gjør forretninger.

Vår globale ledelse

Vår globale ledelse er vårt høyeste styringsorgan og fokuserer på strategi, gjennomføring og drift.

Vår nordiske ledelse

Vi er tilstede i alle landene i Norden. Møt vår nordiske ledelse.