Mangfold og inkludering

  • Share

Vi føler et sterkt ansvar for å sette sammen de riktige teamene fra hele vår globale organisasjon for våre kunder. Disse teamene gjenspeiler våre kunders behov i form av kunnskaper, ferdigheter og kulturell bakgrunn.

Mangfoldige team har også vist seg å stimulere innovasjon og nye måter å løse problemer på, men de trenger en inkluderende kultur for å fungere på sitt beste.

Inkludering handler om å få den mangfoldige miksen til å fungere. Det handler om å sørge for at forskjellene blir verdsatt slik at talentfulle medarbeidere uavhengig av bakgrunn kan nå toppen, samt sikre at mulighetene til å utvikle seg er tilstede for alle fra dag én.

Å sørge for at alle våre medarbeideres stemmer blir hørt og verdsatt hjelper oss å tiltrekke, og beholde, de beste medarbeiderne. I tillegg hjelper det våre kunder og vår egen organisasjon med å få bedre løsninger.