EYs historie

  • Share

Inntil 1989 var det åtte store internasjonale revisjonsselskaper, noe som ga betegnelsen "the Big Eight". I dag er det "the Big Four", hvor tre av de opprinnelige åtte har blitt til dagens EY.

EY
EY oppstod i 1989 gjennom den internasjonale sammenslutningen mellom Ernst & Whinney og Arthur Young, en sammenslutning som også ble realisert i Norge fra samme tidspunkt. I 2002 hadde EY AS ca 850 medarbeidere fordelt på 29 kontorer.

Våren 2002 gikk Arthur Andersen & Co. og EY AS sammen, og Norges største revisjonsfirma ble etablert. Tilsvarende sammenslutninger ble gjennomført i 56 land.

Arthur Andersen
Norskfødte Arthur Andersen etablerte sitt firma i Chicago i 1913. I Norge ble Arthur Andersen & Co. etablert i 1957 og veksten kom med de store børsnoterte selskaper i Norge og arbeid på datterselskaper av større internasjonale konsern. I 2002 hadde Arthur Andersen & Co. ca 650 medarbeidere fordelt på sine fire kontorer.

Arthur Young
Arthur Young var opprinnelig fra Skottland, men flyttet til USA og startet revisjonsvirksomhet der i 1906. Gjennom sammenslutninger ble det bygget opp et internasjonalt nettverk.

 

Til Norge kom Arthur Young navnet i 1959 gjennom samarbeidsavtalen med det norske revisjonsfirmaet Boman og Hokholt. Dette inngikk i 1976 i Arthur Young, etablert som eget selskap, og besto i 1989 av 350 medarbeidere ved 15 kontorer.

Ernst & Whinney
Internasjonalt, så vel som nasjonalt, så dette navnet dagens lys i 1979 ved en sammenslutning av det amerikanske revisjonsfirmaet Ernst & Ernst og det britiske revisjonsfirmaet Whinney, Murry & Co. Begge disse selskaper hadde lang historie som kunne sees tilbake til henholdsvis 1903 og 1859.

Det norske Ernst & Whinney vokste gjennom 1980-årene etter sammenslutninger med flere sterke norske revisjonsfirmaer, og hadde i 1989 ca. 350 medarbeidere ved åtte kontorer.