Våre verdier

  • Share

I EY jobber vi ut fra et sett med felles verdisetninger som gir retning for våre handlinger og vår atferd.

Verdiene påvirker hvordan vi jobber, hvordan vi omgås kollegaer og hvordan vi arbeider for og forholder oss til kunder og samfunnet rundt oss.

Hvem vi er:

  • Vi står for integritet, respekt og samhandling
  • Vi har driv, entusiasme og mot til å gå foran
  • Vi bygger varige relasjoner ved å gjøre det riktige

Vårt globale program, Better begins with you, gjør at våre folk anerkjenner og feirer enkeltpersoner og team innen vår organisasjon som over tid lever våre verdier og bringer vår hensikt, Building a better working world, gjennom sin daglige atferd, som igjen påvirker våre kunder, mennesker og samfunn.

Dette programmet er et viktig bidrag til EYs felles kultur, som bygger på vår sterke satsing på våre verdier.