Advisory

EY - Careers
  • Share

Karriere i Advisory: Bistå selskaper med kontinuerlig forbedringsarbeid og risikostyring

EY Advisory er posisjonert mellom de rendyrkede strategihusene og IT-konsulentselskapene.
Dette gir oss anledning til å ta en helhetlig tilnærming til våre kunders behov, og bistå i alle faser fra problemdefinisjon til endelig implementering av løsninger.

Alle virksomheter må fokusere på kostnader og risikobildet her og nå for å ha en sunn og trygg drift. Minst like viktig er det å heve blikket og jobbe med forbedringer som vil gi vekst og konkurransedyktighet i et lengre perspektiv.

I alle prosjekter fokuserer vi på kontinuerlig forbedring og kompetanseoverføring for å gi kundene våre de nødvendige forutsetninger for å videreføre utviklingen på egen hånd.

I Norge har vi 300 konsulenter fordelt på kontorene våre i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og er alltid interessert i å stifte nærmere bekjentskap med kandidater med bred erfaring og interesse.

Advisory er inndelt i tre ulike tjenesteområder. Les mer om disse i fanene ovenfor.

Performance Improvement

Vi leverer tjenester som gir varige endringer og forbedringer. Vårt tjenestespekter dekker både strategiske og operative prosesser innenfor og på tvers av virksomheters funksjonsområder. Vi bistår med å identifisere og realisere attraktive markedsposisjoner, og bidrar til at kundene våre oppnår målbare og varige gevinster.

Risk

På sitt mest effektive er risikostyring og internkontroll integrert i eksisterende funksjoner og prosesser på tvers av organisasjonen. Vi bistår kundene våre med å identifisere risiko og vurdere hvorvidt etablerte styrings- og kontrolltiltak reduserer uønsket risikoeksponering til et akseptabelt nivå.

 

IT Risk & Assurance

CareersIT er blitt en viktig støttespiller i de fleste bedrifters sentrale forretningsprosesser.
Vår målsetting er å styrke våre kunders evne til å nå strategiske mål gjennom riktig bruk av IT.
Vi bistår kundene våre med å identifisere, vurdere og forbedre IT-styring og kontroll.