Assurance

EY - Careers
  • Share

Karriere i Assurance: Bistå  selskaper med kvalitetssikring av finansiell informasjon

EY Assurance er markedsleder i Norge, med en kundeportefølje som representerer et speilbilde av norsk næringsliv.I porteføljen vår finner du mer enn en tredjedel av det totale antallet selskaper notert på Oslo Børs.

For deg  betyr dette tilgang på bransjens bredeste spekter av dagsaktuelle problemstillinger, et unikt fagmiljø, og en læringskurve du vanskelig vil finne noe annet sted.

Assurance er alltid interessert i å stifte nærmere bekjentskap med talentfulle kandidater.

Assurance er inndelt i fire ulike tjenesteområder. Les mer om disse i fanene ovenfor.

External Audit

Dette er ryggmargen i EY, og det resterende av selskapets tjenestespekter har sitt utspring herfra. Hverdagen spenner fra kvalitativt fokus på prosess- og risikokartlegging til en kvantitativ tilnærming, analyse og verdsettelse. Det er dette kvalitetssikring av finansiell informasjon dreier seg om.

Play a sustainable role

Vi har et team som jobber med klimaendringer og bærekraft. Denne delen av Assurance-avdelingen tilbyr global rådgiving som hjelper selskaper å jobbe med de klimaendringene de forårsaker samt bygge opp bærekraftige strategier. Du må ha god forretningsforståelse, i tillegg til å ha god oversikt over regulatoriske trusler og muligheter og evnen til å utforske og utføre kommersielle transaksjoner.

Du vil jobbe strategisk med kunder og bidra til at de balanserer risiko, utnytter muligheter og oppnår deres fulle potensial i en verden som forandrer seg.

 

 

Financial Accounting Advisory Services


Financial Accounting Advisory Services er en enhet som tilbyr ren regnskapsfaglig rådgivning. Selskaper som skal konvertere fra et regnskapsspråk til et annet, typisk til IFRS, konsern som har vært gjennom en reorganiseringsprosess, eller selskaper som har vært gjenstand for - eller har gjennomført et oppkjøp - vil være typiske kunder av denne enheten som tilbyr skreddersydd rådgivning i henhold til behov.

 

Fraud Investigation and Dispute Services

Fraud Investigation and Dispute Services består av erfarne medarbeidere med tverrfaglig kompetanse tilegnet både i og utenfor revisjons- og rådgivningsbransjen. Enheten bistår sine kunder med å redusere risikoen for at misligheter skal inntreffe og gjennomfører profesjonell gransking ved uønskede hendelser. I tillegg gjennomføres compliance-relaterte gjennomganger med fokus på etterlevelse av hvitvaskingsregelverk og korrupsjonsbestemmelser.