Industries

EY - Careers
  • Share

Uavhengig av hvilket forretningsområde du er del av, vil utfordringene spenne over et bredt spekter av bransjer.

For å være i stand til å tilby et så helhetlig tjenestespekter som overhodet mulig, har vi, på tvers av forretningsområder og landegrenser, etablert bransjegruppene våre.

Les mer om våre dedikerte bransjegrupper:

 

 Careers-Experienced-Eiendom-bygg-anlegg

 

 

Eiendom, bygg og anlegg

 Careers

 

 

Gruvedrift og metallindustri

 Careers

 

 

Handel

 Careers

 

 

Helse og Life Sciences

 Careers

 

 

Industriell produksjon

 Careers

 

 

Kraft og fornybar energi

 Careers

 

 

Media og underholdning

 Careers

 

 

Olje og gass

 Careers

 

 

Private Equity

 Careers

 

 

Statlig og kommunal sektor og organisasjoner

 Careers

 

 

Teknologi

 Careers

 

 

Telekommunikasjon

 

 

Transport, Shipping og Offshore

 

 

Fiskeri og sjømat

   

 

Finansielle tjenester: vi bistår våre kunder i en verden i kontinuerlig endring

Finansbransjen står overfor stadig nye utfordringer som medfører økt behov for sømløse, innovative og dynamiske løsninger.

Finansmarkeder i endring, økt offentlig regulering og krav til avkastning er noen av dagens utfordringer. Konkurransen øker samtidig som grensene mellom bank, forsikring og kapitalforvaltning viskes ut.

Å følge utviklingen krever innsikt i bransjen og faglig kunnskap. EY har en etablert og dedikert bransjegruppe med lang erfaring innen revisjon, skatt, transaksjonstjenester, forretningsrådgivning og risikostyring.

Vår bransjegruppe for finansielle tjenester er inndelt i tre spesialistgrupper:


Kapitalforvaltning

CareersDagens kapitalsforvaltningsmiljø preges av et volatilt marked, styrket konkurranse og økt fokus på åpenhet. Samtidig som produktinnovasjon,  honorarstruktur og konsolideringer er på agendaen, må aktørene også bruke mer tid på håndtering av regulatoriske krav.

Bank og finans

CareersBank- og finansbransjen står overfor stadig nye utfordringer som medfører økte behov for sømløse, innovative og dynamiske løsninger. Endrede økonomiske konjunkturer, økt offentlig regulering, hardere konkurranse, samt krav til avkastning er noen av dagens utfordringer.

Forsikring

CareersDagens marked krever åpenhet, innovasjon, og håndtering av økende grad av regulatoriske krav. Henger din virksomhet med? Ta en titt på vår bransjekunnskap, og se hvordan du kan differensiere deg på temaer som IFRS, Solvency II, Dodd-Frank og FATCA.