Joining EY

EY - Becoming part of EY
  • Share

Hvordan bli en del av EY

Ditt neste steg opp karrierestigen bør være et steg på veien mot å nå dine mål og realisere ditt potensial: et steg i riktig retning. Vi håper du konkluderer med at det er fornuftig å ta neste steg i EY.

Her kan du lese mer om seleksjonsprosessen vår.

Bli en del av EY - det praktiske

Som erfaren, kjenner du til at kultur og optimalt samspill mellom teammedlemmer er viktige suksesskriterier. Seleksjonsprosessen vår er designet for å ta hensyn til nettopp dette: Passer vi sammen, og vil vi lykkes i hverandres selskap?

Den seksstegs sjekklisten som følger vil forhåpentligvis hjelpe deg på veien mot å identifisere drømmejobben din. Kanskje finner du den hos oss i EY?

1. Se etter ledige stillinger
Bla deg gjennom oversikten over ledige stillinger, og se om du finner noe som sammenfaller med din utdannelses- og erfaringsbakgrunn og interessefelt. Du kan melde din interesse for flere stillinger om du vil.

2. Send inn din elektroniske søknad
For å sikre at hver kandidat blir gitt en helhetlig og rettferdig vurdering, ber vi om at alle søknader legges inn via vårt elektoniske søknadssystem. Her kan du laste opp CV, søknad, karakterutskrifter og relevante attester.

3. Forbered deg til intervju
Gjør deg kjent med innholdet i stillingen du har søkt, og forbered deg på å svare for hvorfor nettopp du er riktig kandidat for jobben. Vær bevisst på både hva du ser etter i en jobb, samt hva du har å tilby din potensielle neste arbeidsgiver.

4. Gjennomfør prosessen
Under hele prosessen vektlegger vi at du skal få mulighet til å bli best mulig kjent med oss som selskap og også få et inntrykk av menneskene som jobber hos oss – dette for at du skal kunne ta din beslutning om å eventuelt begynne å arbeide hos oss på riktig grunnlag.

5. Vurder tilbudet
Er du heldig og får tilbud om jobb, synes vi det er viktig å gi deg den tiden du trenger til å vurdere dette. Vi er overbeviste om at det er i både din og vår beste interesse at du tar din eventuelle beslutning om å bli vår kollega på et representativt grunnlag og med en god magefølelse.

6. Forbered deg til oppstart
Skulle vi være heldige og få deg som kollega, vil du få tilsendt første velkomstpakke allerede 24 timer etter at et eksemplar av den signerte ansettelsesavtalen kom i retur til oss. Avhengig av hvor langt frem i tid fysisk oppstart faktisk ligger, vil du motta en hel del informasjon fra oss, samt at vi sørger for å holde tett kontakt med deg i fall du skulle ha spørsmål eller bekymringer.

Velkommen med på laget!

 

Faglige enere med sunne verdier og velutviklede sosiale antenner

I EY verdsetter vi mangfold og forskjellighet. Vi tror på at heterogent sammensatte team presterer bedre enn grupper kun bestående av likemenn. Like fullt må en potensiell ny EY'er være i besittelse av følgende seks egenskaper:

1. Engasjement
Faglig styrke er et absolutt kriterium for å bli ansatt i EY. Men vi tror at alle mennesker har godt av å stå på flere ben enn ett. Utenomfaglig engasjement og interesse er derfor høyt verdsatt.

2. Integritet
I en bransje som vår kommer man ikke langt ved å være "et siv i vinden". Vi trenger ryggrad: evne og vilje til å si nei når det er nødvendig.

3. Respekt
Mennesker er jobben vår. Vi er til enhver tid omgitt av kunder og kolleger, og man vil møte mennesker som har ulik bakgrunn enn en selv og meninger som avviker fra ens egne. Respekt for forskjellighet er essensielt for å lykkes hos oss.

4. Empati
I EY spiller vi på lag. Vi spiller hverandre gode. Å trekke et lass mot et felles mål fordrer evne til å lytte, lære, dele, utvikle og arbeide sammen med andre.

5. Entusiasme
En EY'er beskrives som en person med driv, entusiasme og mot til å gå foran. Det er slike som får store ting til å skje.

6. Erfaring
Bred og relevant erfaring på toppen av en solid akademisk utdannelse er en vesentlig del av inngangsbilletten til EY, gitt at de fem personlige egenskapene er tilstede.

Vis oss ditt eget beste

Et intervju blir aldri helt likt et annet. Det er følgelig vanskelig å gi vanntette råd i forkant av en intervjurunde, men har du de tre tipsene nedenfor i bakhodet, bør du være vel rustet til å komme gjennom nåløyet.

Forbered deg
Vi ønsker at begge parter skal sitte igjen med et godt  utbytte av seleksjonsprosessen. Dette krever at vi forbereder oss. Vi leser din søknad og danner oss et inntrykk av deg på bakgrunn av informasjonen der. Samtidig håper vi du gjør deg kjent med den informasjonen som er tilgjengelig om oss. Dette vil gi oss et godt grunnlag for å bli bedre kjent med hverandre – selve formålet med intervjuet.

Vær proaktiv
Seleksjonsprosessen går begge veier: det er ikke bare EY som skal velge en ny kollega, du skal også ta stilling til hvorvidt vi kan representere en potensiell ny arbeidsgiver for deg. Derfor er det viktig at du også stiller spørsmål.

Vær deg selv
I ditt intervju er vi interesserte i å bli bedre kjent med deg, og ingen andre.

Ofte stilte spørsmål

Fra første møte med oss, via søknad og seleksjonsprosess til hvordan hverdagen ser ut

I det følgende vil du se et utvalg spørsmål som vi ofte møter. Skulle du, mot formodning, ikke finne svar på det du lurer på her, er du alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Søknads- og seleksjonsprosessen
 

Q: Hvor finner jeg en oversikt over ledige stillinger hos dere?
A: Du finner en fullstendig liste over alle ledige stillinger her. Du er også velkommen til å legge inn en åpen søknad.

Q: Hvordan søker jeg?
A: Første steg vil være å registrere en profil i søknadssystemet vårt. Deretter kan du velge å søke på så mange av de utlyste stillingene du selv ønsker. Du kan laste opp inntil fem vedlegg, og vi anbefaler at du prioriterer CV, ferske karakterutskrifter og eventuelle relevante attester.

Q: Hva gjør jeg om jeg har glemt brukernavnet eller passordet mitt?
A: Ta kontakt med oss på rekruttering@no.ey.com så hjelper vi deg gjerne.

Q: Kan jeg melde min interesse for flere kontorer og forretningsområder?
A: Systemet vil gi deg valgmuligheter så snart du har valgt hvilken stilling du ønsker å melde din interesse for. Hvorvidt du kan velge flere kontorer og forretningsområder avhenger av hvilket forretningsområde/kontor stillingen tilhører. I mange tilfeller kan en stilling være aktuell for flere kontor.

Q: Hvor lang tid bruker dere på å behandle søknader?
A: I hovedprosessene rettet mot nyutdannede i august/september og januar/februar behandler vi søknader kontinuerlig, men søker du utenfor disse månedene eller til en stilling som krever arbeidserfaring vil saksbehandlingstiden vår ofte ta noe lengre tid. Som hovedregel har du hørt fra oss i løpet av en uke etter at du sendte inn søknaden din.

Q: Hvilken utdannelse må man ha for å kunne søke jobb hos dere?
A: De aller fleste av våre nye kolleger som kommer rett fra skolebenken har en økonomisk rettet mastergrad. I tillegg ansetter vi et betydelig antall IT- jus- og revisjonsstudenter årlig. For erfarne kandidater fremgår dette av den enkelte stillingsutlysning.

Q: Hvor strenge karakterkrav stiller dere?
A: Som leverandør av en profesjonell tjeneste må vi sette visse minimumskrav til karakternivå. Dette betyr at vi stiller relativt strenge krav, men verdsetter absolutt også utenomfaglig aktivitet og realkompetanse. Vi gjør grundige helhetsvurderinger av hver enkelt kandidat, og ser etter balanse mellom karakterutskrifter og CV.

Q: Hvordan foregår intervjuene?
A: Dette avhenger av hvilken stilling du har søkt, men tar du for eksempel del i en av hovedprosessene våre rettet mot nyutdannede, vil første intervjurunde bestå av to intervjuer med to ulike representanter fra EY. Intervjuene varer en halvtime hver, og begge har til formål å stifte bedre bekjentskap med deg, samtidig som du selvsagt gis anledning til å bli bedre kjent med oss. Det ene intervjuet vil kunne inneholde en liten brainteaser, men denne vil på ingen måte spille hovedrollen. I andre intervjurunde vil timingen være mer eller mindre lik, bortsett fra at du vil gis 20 minutter tid innledningsvis til å forberede deg på å diskutere et case, samt at du vil prate med to partnere fra selskapet.

Q: Når kan jeg forvente å få tilbakemelding etter at jeg har vært på intervju hos dere, og i hvilket format kommer denne?
A: I hovedprosessene rettet mot nyutdannede i august/september og januar/februar gir vi kontinuerlig tilbakemeldinger, mens denne prosessen kan ta noe lengre tid utenom disse månedene, eller om du har søkt på en stilling som krever arbeidserfaring. Dersom tilbakemelding til deg, mot formodning, skulle ha uteblitt, er du selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss, så gir vi deg gjerne informasjon om status. Som hovedregel, formidles en tilbakemelding om at du enten er ønsket videre til andre runde, eller vil motta tilbud om fast stilling per telefon, mens avslag formidles per mail. Årsaken til at avslag kommuniseres per mail er at du selv skal kunne velge om du ønsker tilbakemelding på intervjuene dine eller ei.

Q: Hvordan anbefaler dere at jeg forbereder meg til intervju?
A: Gjør deg kjent med innholdet i stillingen du har søkt, og forbered deg på å svare for hvorfor nettopp du er riktig kandidat for jobben. Vær bevisst på både hva du ser etter i en jobb, samt hva du har å tilby din potensielle arbeidsgiver.

Q: Om jeg har fått avslag en gang tidligere, kan jeg søke igjen?
A: Selvsagt! Du kan til enhver tid oppdatere profilen din i systemet og melde din interesse for nye stillinger.