Life at EY

What does working at EY feel like?
  • Share

Hvordan er hverdagen i EY?

For deg som er på jakt etter variasjon: Hos oss er sjelden en dag lik den forrige
Rammene legger vi, mens innholdet i stor grad blir opp til deg og kundene våre.

Lagspill oppover karrierestigen

Careers

Et sentralt hovedtrekk i hverdagen vår er teamarbeid. Vi jobber sammen i sirlig sammensatte team mot å nå våre kunders mål. I takt med måloppnåelse stiger du naturligvis også i gradene.

Utenomfaglig engasjement

Careers-Experienced-Life-at-EY-utenomfagling-engasjement  

Være det seg på hjemmebane eller blant venner og kolleger; utenomfaglig engasjement verdsettes høyt, nettopp fordi vi er overbeviste om at våre medarbeidere trenger impulser utenfra for å fungere optimalt.

Nettverk

Careers-Experienced-Life-at-EY-nettverk

Ved å jobbe sammen blir vi godt kjent med hverandre. Slikt etableres det både formelle- og uformelle nettverk av. Blant de formelle kan nevnes Alumniprogrammet vårt som du kan lese mer om i det følgende.
 

 

 

Lagspill på høyt nivå

Det er vitenskapelig bevist at velfungerende team leverer vesentlig bedre enn enkeltindivider alene.

Basert på dette har vi designet en forretningsmodell som baserer seg på lagspill der hvert enkelt lag er satt sammen for å sikre best mulig måloppnåelse.

Kompetanse og erfaring er en viktig dimensjon, men den enkeltes styrker på det personlige plan er også viktige drivere når optimalt fungerende team settes sammen.

Utvikling og avansement hånd i hånd

I EY har vi en felles karrierestige som står tilgjengelig for deg uavhengig av forretningsområde og geografisk tilhørighet.

Stigen er systematisk definert, men må ikke sammenlignes med en rulletrapp.

Avansement betinges selvsagt av den enkelte medarbeiders måloppnåelse, men via vår kompetansemodell, der kyndig veiledning i form av coaching står sentralt, tilbyr vi et solid sikkerhetsnett.
Les mer om kompetansemodellen vår 

Fritid er viktig tid

Det er en kjennsgjerning at vi tilbringer en stor andel av vårt voksne liv på jobben. Men mellom slagene tror vi det er viktig å lade batteriene i form av å engasjere seg i helt andre ting enn jobb.

Vi er del av en ung organisasjon der kolleger ofte blir synonymt med venner, og dette verdsetter vi høyt og stimulerer til i form av våre investeringer i sosiale sammenkomster og bedriftsidrettslag.

I tillegg forsøker vi etter beste evne å legge til rette for at livet i EY skal være forenelig med familieliv.

Verdifulle bekjentskaper

 

Careers

Allerede på dag én kan vi garantere at du vil stifte bekjentskap med mennesker du ikke kjente fra før. Dine nye kolleger blir automatisk del av et nytt nettverk for deg. Og ikke lenge etter første møte med dine nye kolleger, står første møte med kundene dine for tur. Disse blir også del av ditt nettverk.

EY Alumni

Careers

Nettverk utvikler seg over tid, og i EY setter vi stor pris på å stifte bekjentskap med alle som velger å starte sin karriere hos oss, samt å få beholde kontakten med våre kolleger som av ulike årsaker velger å slutte, i form av Alumniprogrammet vårt.

Les mer om Alumniprogrammet vårt