Support Services

EY - Careers
  • Share

Støttefunksjonene våre

Med Support Services menes alle støttefunksjoner som får virksomheten vår til å fungere effektivt i hverdagen. For eksempel er vi avhengige av dedikerte medarbeidere som arbeider med markedsføring, kommunikasjon, Human Resources, IT, regnskap og mer generell administrasjon. Hvilke stillinger som til enhver tid er tilgjengelige i Support Services og hvilke egenskaper vi ser etter til disse stillingene, vil fremgå av den enkelte stillingsutlysning.

Careers