Tax

EY - Careers
  • Share

Karriere i Tax: Bistå selskaper med å navigere i internasjonalt skatt- og avgiftsfarvann

Møt EY-advokat Silje Remøy.

EY Tax er blant Norges ledende og største private kompetansemiljø innenfor skatt og avgift. I tillegg opererer advokatfirmaet vårt innenfor tilknyttede områder som selskapsrett, regnskapsrett og transaksjoner. Vi har over 200 medarbeidere fordelt på 16 kontorer i Norge. I tillegg er vi tett integrert med våre Tax-kollegaer i vårt globale nettverk. Totalt omfatter dette over 22 000 medarbeidere i 130 land.

Skatt og avgift er et dynamisk og interessant fagområde innenfor jussen og byr på spennende muligheter, både faglig og karrieremessig. Vår kundeportefølje består av ledende aktører i norsk og internasjonalt næringsliv. Våre medarbeidere har en stor grad av frihet i hverdagen, og gis stort ansvar for enkeltsaker og kunder, samtidig som vi jobber i team som sikrer kvalitet og utvikling.

Vårt kompetansemiljø er organisert i 5 spesialistavdelinger som samarbeider tett, og er alltid interesserte i å komme i kontakt med talentfulle kandidater.

Business Tax Services

Careers

Business Tax Services bistår bedrifter med rådgivning innenfor norsk selskaps- og konsernbeskatning, samt korrekt håndtering av skattekostnader i regnskapsrapportering og selvangivelse. Våre tjenester omfatter også bistand til bedriftseiere med håndtering av ulike skattespørsmål, herunder korrekt skatterapportering knyttet til skatteposisjoner på aksjer, utfylling av selvangivelse samt bistand med generasjonsskifte.

Indirect Tax (VAT)

Careers

Arbeid med indirekte skatt, herunder merverdiavgift, innebærer å gi råd knyttet til nasjonal og internasjonal toll- og avgiftslovgivning. Enheten bistår typisk i tvistesaker overfor toll- og avgiftsmyndighetene, med utredninger, optimalisering av vare-/tjenesteflyt, bistand ved bokettersyn, opplæring og undervisning, kontroll av eksisterende avgiftsbehandling, og ved due diligencer og reorganiseringer.

Human Capital

Careers

Human Capital arbeider med personbeskatning. Gruppen bistår også med tilstøtende spørsmål rundt blant annet pensjon, trygd, immigrasjon, incentivordninger, og internasjonal arbeidsrett. Typisk arbeider enheten med store og små selskaper som enten er basert i utlandet og har medarbeidere utstasjonert i Norge, eller norske selskaper som enten tar imot utenlandsk arbeidskraft eller har egne medarbeidere arbeidende i utlandet.

International Tax

Careers

International Tax bistår norske selskaper med internasjonal virksomhet, og utenlandske selskaper med virksomhet i Norge. Avdelingen utvikler skatteeffektive løsninger og ideer for selskaper som opererer internasjonalt og som har grenseoverskridende eksterne og interne transaksjoner. Enheten innbefatter også Norges ledende og største miljø innenfor internprising (Transfer Pricing).

Transaction Tax

Careers

Alle større transaksjoner, som kjøp og salg av virksomhet, refinansiering, omstrukturering og børsnoteringer har potensielle skatte- og avgiftsmessige effekter. Transaction Tax har spesialkompetanse innenfor transaksjonsrådgivning. Gjennom forståelse av skattemessige implikasjoner reduseres transaksjonsrisikoen, noe som åpner for planleggingsmuligheter og gir verdifulle forhandlingskort.