The EY difference

EY - Careers
  • Share

Hva gjør oss unike?

“Every day, every EY person is part of building a better working world - for our clients, our communities and our families. We believe that everything we do - every audit, every tax return, every advisory opportunity, every interaction with a client or colleague - contributes to building a better working world.”

Mark Weinberger 
Global Chairman and CEO
EY

 

Global organisasjon

Career

Ønsker du å bli del av en global organisasjon med en tilsvarende global kundeportefølje, som er i stand til å tilby deg et uendelig bredt nettverk, erfaring og muligheter?

Mennesker

Career

Ønsker du å bygge din egen karriere parallelt med et bredt spekter av engasjerte, inkluderende og inspirerende mennesker som er opptatt av å yte sitt aller beste - hver dag?

Entreprenørskap

Career

Ønsker du å arbeide med lokale og internasjonale vekstskapere? Mennesker med ideer og evne til å realisere disse? Mennesker som ønsker å gjøre verden bedre? Morgendagens rollemodeller? Da er EY stedet for deg.

EY er det eneste selskapet innenfor sin bransje som har etablert en sømløs organisasjon på tvers av landegrenser. Dette setter naturligvis sitt preg på din hverdag.
 
Vår unike globale struktur gir deg mange spennende karrieremuligheter, og oss muligheten til å respondere raskt, og levere topp kvalitet til kundene våre uavhengig av geografi.
 

Mennesker øverst på agendaen

Vi har høye ambisjoner om å befeste og stadig videreutvikle EY som en attraktiv arbeidsgiver både for nåværende og fremtidige medarbeidere. For å nå vår ambisjon fokuserer vi på følgende:

Careers Å tiltrekke talentfulle mennesker - ambisiøse og nysgjerrige individer med sterk personlig integritet, og med et ønske om å levere kvalitet av ypperste klasse hver eneste dag.

Career Å etablere et inkluderende arbeidsmiljø hvor den enkeltes bidrag til fellesskapet blir verdsatt, hvor ens meninger blir hørt, og hvor det er rom for å være seg selv.

CareersÅ tilby de utviklingsmuligheter du trenger for å gi karrieren din et løft, og for å levere gode resultater for kundene våre.

CareersÅ yte den støtte, fleksibilitet og anerkjennelse du trenger for å engasjere deg i prosjektene dine, kundene dine, kollegene dine og miljøet du er en del av.

Det handler om å ligge i forkant

Vi engasjerer oss i vekstbedrifter i både fremvoksende og etablerte markeder. Dette betyr at vi arbeider med morgendagens ledere i dag.

Aktører i både lokalt og internasjonalt næringsliv utfordres kontinuerlig til å etablere en suksessformel for hvordan lykkes i fremtiden. Vekstbedrifter er de som er tilbøyelige til å ta tilmålt, strategisk risiko for å avansere. Deres evne og vilje til å tenke nytt, genererer positiv endring i verden i form av nye arbeidsplasser og verdiskapning. EY har etablert seg som en sterk bidragsyter i lokale og internasjonale vekstbedrifters kamp om å overleve.

Vi er blitt en høyt ansett rådgiver for denne type bedrifter på bakgrunn av vår solide erfaring og kompetanse innenfor risikostyring, i kombinasjon med åpenhet overfor nye muligheter og utfall. Det er nettopp derfor vi ser etter mennesker som inspireres av muligheten til å tenke utenfor boksen - uten å glemme at boksen faktisk finnes.