Ledige stillinger

Video - What we do

EY - What we do

There are many faces to a career in Transaction Advisory Services. Watch these videos to discover more about what we do.

Videos - Who we are

EY - Who we are

Get to know us better. Watch these videos to find out what it means to experience a different perspective.

 
EY - Talented Women

Talented women in transactions share their stories about being more successful in business, important career lessons, delivering purpose and how diversity can have a real impact. Find out more here.

Transactions

EY - Careers
  • Share

Karriere i Transactions: bistå med å kjøpe og selge selskaper til riktig tid og pris


EY har landets fremste fagmiljø for transaksjonsrådgivning. Vårt tjenestespekter omfatter alle deler av transaksjonsprosessen.

Over 50 rådgivere, fordelt mellom Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim tilbyr transaksjonsrelaterte tjenester til investorer, eiere, virksomheter, meglere og finansinstitusjoner. I tillegg sikrer vår internasjonale organisasjon tilgang til profesjonelle rådgivere uavhengig av hvilke land kundene våre ønsker å gjennomføre transaksjoner i.

Vi arbeider tett med andre spesialister i transaksjonsprosessen for å sikre best mulig leveranser til kundene våre. Vårt mål er å bistå kundene våre med å gjøre den riktige handelen til riktig pris og med hensiktsmessig beskyttelse for den risikoen transaksjonen innebærer - uavhengig av om transaksjonen innebærer et oppkjøp, en strategisk allianse, et salg, en børsnotering, en emisjon eller en omstrukturering.

Transactions er alltid interessert i å stifte nærmere bekjentskap med talentfulle kandidater.Les mer om Transactions i fanen ovenfor. 


 

Commercial Advisory Services

Career

Innenfor dette produktområdet vektlegges markedsbasert beslutningsstøtte ved transaksjoner, eksempelvis markedskartlegging, konkurrentanalyser, produkt- og markedsanalyser, markedsstrategi, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser samt analyser av markedsbasert risiko.

Transaction Support

Career

Transaction Support leverer rådgivningstjenester relatert til finansielle og skatte- og avgiftsmessige forhold, samt tjenester knyttet til kommersielle, miljømessige, og IT-relaterte forhold. Enhetens mål er å sikre maksimal nytteverdi slik at oppdragsgiver får gjennomført transaksjonen til riktig pris og med en fornuftig risikobeskyttelse. 

Operational Transaction Services

Career

Vår avdeling Operational Transactions Services bistår med rådgivningstjenester relatert til operasjonelle forhold i transaksjoner. Uavhengig av om vi representerer kjøper eller selger vil vi gjennom å identifisere og adressere operasjonell risiko og oppside øke realisert verdi fra transaksjonen. 

Vi bistår typisk våre kunder med tjenester gjennom hele transaksjonsprosessen med operasjonell og kommersiell due diligence, operasjonelle forbedringsprogram, synergiverifisering og -realisering og støtte til planlegging og gjennomføring av integrasjons- og separasjonsprosesser.

Valuation & Business Modeling

Career

Valuation & Business Modeling er spesialister på verdsettelser i forbindelse med transaksjonsgjennomføring, regnskapsmessig implementering av oppkjøp og modellering. Enheten bistår typisk med impairment-/nedskrivningsvurderinger, samt utarbeidelse og kvalitetssikring av finansielle modeller.