Your development

EY - Careers
  • Share

Realiser ditt potensial

Å starte din karriere i EY er første steg på veien mot å realisere ditt fulle potensial. Gjennom kompetansemodellen vår gir vi karrieren din et løft allerede fra dag én. Kursen videre staker du i stor grad ut selv.

Maskineriet vårt består av mennesker. For at vi som selskap skal videreutvikle oss, skape verdier og i sin tur vokse, er det åpenbart at vi, i tillegg til å tiltrekke oss de riktige menneskene, må sørge for å videreutvikle disse. Utvikling er et viktig suksesskriterium - både for deg og oss som selskap.

For å sikre optimal utvikling, har vi valgt å sette tiltakene våre i system i form av en kompetansemodell. I EY består denne av følgende elementer: Opplæring, Erfaring og Oppfølging. Du kan lese mer om disse i det følgende.

Opplæring på dine premisser

Vårt globale opplæringsprogram er todelt. Vi legger innledningsvis vekt på å la deg få bygge solid grunnkompetanse, før du selv gis ansvar for å bygge videre i retning av egne og dine kunders behov. Kursporteføljen vår er designet for å tilfredsstille markedets etterspørsel etter fersk kunnskap, og mulighetene for å videreutvikle både tekniske og sosiale evner er mange.

På globalt nivå tilbys det mer enn 16 000 kurs, og i fjor ble det totalt tilbakelagt over seks millioner kurstimer. I Norge investeres om lag 10 prosent av selskapets totale omsetning i ulike former for videreutdanning.

Det legges stor vekt på at samtlige kurs skal ha en praktisk tilnærming, og gjøre deg vel rustet til å møte det som måtte komme av utfordringer.

EYs investeringer i deg i form av skreddersydd og målrettet opplæring, bidrar til å gi din markedsverdi et stort dytt.

Både din og selskapets suksess står og faller på nettopp det å besitte riktig og oppdatert kunnskap - til enhver tid.

 

Opp til 70% av menneskers individuelle utvikling kommer av hverdagslige erfaringer

Den aller største, og viktigste delen av din kompetanseutvikling vil foregå ute i felten. Uavhengig av hvilket forretningsområde du tilhører, vil det aller vesentligste av tiden din tilbringes ute hos kunde sammen med sirlig sammensatte team der kunnskapsdeling er en forutsetning for fremdrift.

 

 

Nasjonal mobilitet

Careers-Experienced-Your-development-nasjonal-mobilitet For å oppnå maksimal bredde, velger mange medarbeidere å flytte på seg rundt i organisasjonen, enten mellom forretningsområder, innom en av støttefunksjonene våre, eller mellom geografiske lokasjoner. Slik oppnår man optimal kunnskapsdeling og dynamikk.
 


Internasjonal mobilitet

Careers-Experienced-Your-development-internasjonal-mobilitet At EY er det eneste av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper som har etablert en fullstendig sømløs organisasjon på tvers av landegrenser, innebærer for deg som potensiell ny kollega, tilgang på mange spennende muligheter for internasjonal erfaring allerede fra et tidlig tidspunkt i din karriere.

 

 

Skreddersydd oppfølging fra dag én

Kyndig veiledning er viktig, og i EY tar vi dette på alvor. Som et ledd i at medarbeiderne skal trives, og i forlengelsen av dette levere verdifulle produkter til kundene våre, bruker vi mye tid og ressurser på å utdanne alle medarbeidere med lederansvar i teoretisk og praktisk coaching.

Så for deg som potensiell ny kollega vil dette i første omgang innebære å motta kyndig veiledning i ditt daglige arbeid, før du selv kanskje kommer i en posisjon hvor en yngre medarbeider trenger tilsvarende oppfølging fra deg.

 

Daglig veiledning

Careers Avhengig av erfaringsnivå, vil du motta kontinuerlig feedback på jobben du gjør fra dine nærmeste kolleger. Feedback satt i system gjør prosessen rettferdig og læringseffekten optimal. På bakgrunn av de mål du selv setter deg, evalueres du av dine kolleger, og får et representativt grunnlag til å stake ut kursen videre.

 

Counselor 

Careers Din counselor fungerer som din nærmeste foresatte i selskapet. Din counselor har det overordnede ansvar for din profesjonelle og personlige utvikling, herunder sammensetningen av din kunde-/prosjekt- og kursportefølje, og generelt hvordan du trives på jobben. Du vil ha minst to formelle samtaler med din counselor i løpet av et år, der dere blant annet i samarbeid formulerer dine mål for året som skal komme, og i etterkant evaluerer i hvilken grad du har nådd disse.