Vi er der du er

Følg oss i sosiale medier og få et innblikk i hverdagen i EY
Facebook: EYCareersNorway 
Instagram: @eynorwaycareers
Besøk også vår bedriftsprofil på Finn.no
 

 

Din hverdag

EY Students Careers - Life at EY
  • Share

Mer enn en jobb

EY er godt etablert i Norden. Når vi regner med alle våre ansatte er vi mer enn 6 800 mennesker fordelt på fem land, med en gjennomsnittsalder på 37 år. 49,9 prosent av oss er kvinner, og 50,1 prosent er menn. Men hva ligger bak tallene?

EY - Bjorn VihovdeSterke team er kjernen i EY: vi setter alltid sammen det rette teamet for alle våre kunders utfordringer. Teamene du jobber i vil være satt sammen av ulike kulturer, spesialiseringer og fagområder. Men de vil alltid jobbe mot ett felles mål: å levere arbeid av topp kvalitet gjennom å stille smarte spørsmål som leder til gode løsninger. Vi vektlegger samarbeid i team snarere enn individuelle prestasjoner. 

Samhold og felleskap

En sterk selskapskultur og våre verdier er grunnlaget for alt vi gjør. Vi skaper morgendagens arbeidskultur: mer fleksibel, mer inkluderende, med global utstrekning og drevet av et formål – Building a better working world. Når du blir en av oss blir du del av et tett miljø hvor vi respekterer, hjelper og støtter hverandre. Vi gjør vårt beste, og vi gjør det sammen med engasjement.

Få internasjonal erfaring

Våre kunder opererer i et stadig mer komplekst og grenseløst miljø, så våre team må også jobbe sømløst på tvers av geografiske grenser og bransjer for å hjelpe kundene å svare på utfordringene deres. Vår unike globale struktur gjør dette mulig, og i tillegg gir det deg omfattende karrieremuligheter. Hos oss vil du alltid jobbe med kollegaer og kunder fra store deler av verden, og vi vil tilby deg muligheten til internasjonale oppdrag og utvekslingsprogram.

Et ansvarsfullt næringsliv

I EY vet vi at vi har et ansvar for å se forbi våre egne interesser og ta del i verden utenfor. Tross alt handler suksess om mye mer enn våre finansielle resultater – det handler om våre ansatte og om å investere i samfunnet rundt oss. Derfor er sosialt og miljømessig ansvar integrert i vår forretningsstrategi, våre verdier og arbeidet vi gjør hver dag.

Derfor oppfordrer vi deg til å bruke dine faglige ferdigheter til oppgaver som også gir deg noe personlig, så du vokser både som person og i jobben. Sett ditt preg på omverdenen ved for eksempel å jobbe frivillig for en organisasjon, delta på leksehjelp ved en skole, eller ta del i EYs Entrepreneur Of The Year-program.

En fleksibel arbeidsplass

Skillet mellom jobb og fritid har blitt mer flytende. For å lykkes er en fleksibel og støttende organisasjonskultur helt nødvendig. Vi i EY vil forsikre oss om at du, når du blir en av oss, kan leve et fullverdig liv hvor du kan balansere både dine personlige og profesjonelle mål og behov.

Hos oss handler fleksibilitet om å jobbe smartere, ikke om å jobbe mindre. Vi utfordrer våre antakelser om hvor, når og hvordan jobben må gjøres, mens vi hele tiden beholder fokuset på resultatene vi ønsker å oppnå sammen. Vi gir deg selvsagt ressursene og teknologien for at du skal kunne få din hverdag til å fungere. På denne måten beholder vi fleksibiliteten vi trenger for å dekke de ulike behovene til våre ansatte, våre team og våre kunder.