EY har et godt utbygd nettverk av sektorspesialister over hele landet

Sektorer

  • Share

Mange virksomheter opplever at rammebetingelsene i egen sektor blir stadig mer komplekse. For å sikre at EY kan bistå i forbindelse med sektorspesifikke utfordringer, har vi samlet vår fremste kompetanse i kjernegrupper.

Virksomheter støter ofte på problemstillinger som på en og samme tid er relatert til revisjon, rådgivning, transaksjoner og skatt og avgift. Derfor består sektorruppene i EY av representanter fra alle våre forretningsområder. Gruppene er koplet opp mot globale kompetansesentra hvor vi utveksler erfaringer mellom landene og holder oss oppdatert på de siste sektornyhetene. Resultatet er et enhetlig, gjennomgående tilbud av tjenester over hele verden.

På nasjonalt nivå har vi et godt utbygd nettverk av sektorspesialister over hele landet. Alt etter oppdragets egenart setter vi sammen tverrfaglige bsektorteam som skreddersyr løsninger og benytter regionale, nasjonale og globale ressurser etter behov.

Nedenfor finner du en oversikt over våre sektorledere. Flere kontakter finner du i høyremenyen på de enkelte sektorsidene.

Bransje Kontakperson Telefon
Bank og finans Erik Klausen 952 45 245
Eiendom, bygg og anlegg Agnete Haugerud 982 06 318
Fiskeri og sjømat Eirik Moe 482 45 929
Forsikring Erik Klausen 952 45 245
Handel og konsumentvarer Eirik Albrigtsen 414 75 944
Helse Willy Eidissen 918 63 845
Advanced Manufacturing & Mobility Trond Olberg 997 35 554
Automotive & Transportation Finn Ole Edstrøm 952 10 562
Kapitalforvaltning Kjetil Kristensen 917 86 497
Kraft og fornybar energi Christian Eckhoff 911 98 606
Media og underholdning Nina Rafen 917 86 568
Olje og gass Espen Norheim 928 02 095
Private Equity Bjørn Tore Foss 970 25 021
Statlig og kommunal sektor, og organisasjoner Kjersti Haukom Syvertsen 975 33 603
Teknologi Nina Rafen 917 86 568
Telekom Nina Rafen 917 86 568
Transport, shipping og offshore Finn Ole Edstrøm 952 10 562