Endring i lov om offentlige anskaffelser - nye terskelverdier

Ønsker du at EY skal levere tilbud?

  • Share

I statlig og offentlig sektor har vi bransjespesifikk kompetanse på blant annet helse, forsvar, infrastruktur og utdanning. Våre løsninger er tilpasset nye krav til informasjonssikkerhet (cyber security) og en digital virkelighet.

Forskrift om offentlige anskaffelser er endret, og den nasjonale terskelverdien er hevet til 1 300 000 kr ekskl. mva. Dette har betydning for hvordan man kan gå frem ved anskaffelser i offentlig sektor. Endringen betyr at anskaffelser med verdi under 1 300 000 kr ikke lenger må kunngjøres. Videre er anskaffelser under 100 000 kr unntatt helt fra anskaffelsesforskriften. For anskaffelser mellom 100 000 kr og 1 300 000 kr er det ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre, men de grunnleggende kravene om konkurranse, dokumentasjonsplikt, offentlighet m.m. må ivaretas. Anskaffelsen kan også kunngjøres dersom oppdragsgiver ønsker det.

Send e-post til offentlige.anskaffelser@no.ey.com  om du ønsker at vi skal vurdere din forespørsel om tilbud.