Endring i lov om offentlige anskaffelser - nye terskelverdier

Ønsker du at EY skal levere tilbud?

  • Share

I EY etterstreber vi å levere unik service til kundene våre innenfor fire tjenesteområder - Assurance, Tax & Law, Advisory og Transaction Advisory Services. Våre tjenester er basert på bransjespesifikk erfaring og på å levere målbare og langsiktige resultater.

I statlig og offentlig sektor har vi bransjespesifikk kompetanse på blant annet helse, forsvar, infrastruktur og utdanning. Våre løsninger er tilpasset nye krav til informasjonssikkerhet (cyber security) og en digital virkelighet.

Lov om offentlige anskaffelser er endret og den nasjonale terskelverdien er hevet fra NOK 500 000 til NOK 1 100 000 eks mva. Dette har betydning for hvordan man kan gå frem i tilbudsprosessen i offentlig sektor. Endringen betyr at anskaffelser med verdi under NOK 1 100 000 ikke lenger må kunngjøres. Videre er anskaffelser under 100 000 NOK unntatt helt fra anskaffelsesregelverket. For anskaffelser mellom NOK 100 000 og NOK 1 100 000 er det ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre, men de grunnleggende krav om konkurranse er fortsatt gjeldende. Frivillig kunngjøring er mulig, men det er ingen plikt.

Send e-post til offentlige.anskaffelser@no.ey.com om du ønsker at vi skal vurdere din forespørsel om tilbud.