Øvrige bransjer

  • Share

 

Transport, shipping og offshore
Skipsfart er en av Norges viktigste næringer og utgjør kjernen i et stort maritimt næringsmiljø. EY reviderer et betydelig antall selskaper i alle shippingsegmenter. Vår ambisjon er å være den ledende leverandøren av revisjons- og rådgivningstjenester til denne næringen.

For mer informasjon, se Transport, shipping og offshore

Fiskeri og sjømat
Bransjegruppen Fiskeri og sjømat dekker hele verdikjeden fra havet til forbrukerens bord, inklusive prosessindustrien samt salgs- og distribusjonsleddet.

For mer informasjon, se Fiskeri og sjømat