Fiskeri og sjømat

Fiskeri og Sjømat

  • Share

Bransjegruppen "Fiskeri og sjømat" dekker hele verdikjeden fra havet til forbrukerens bord, inklusive prosessindustrien samt salgs- og distribusjonsleddet.

Vi har kunnskap til forholdene lokalt langs kysten, samtidig som vi er EYs globale kompetansesenter for havbruksnæringen. Virksomhetene kan deles i fire områder:

  • Fiskeoppdrett
  • Foredling
  • Eksport
  • Fiskeri

Vi er inne som rådgivere når det handler om konsesjoner, omsetningsspørsmål, verdifastsettelse av kvoter og rettigheter for andre enn våre revisjonskunder. Videre har vi også mye erfaring med restrukturering og oppgradering i bransjen generelt, eksempelvis i forbindelse med krav fra EU og Mattilsynet. Vi analyserer fakta og markedstrender og utfører lønnsomhetsstudier av ulike deler av verdikjeden. Vi har som rådgivere vært involvert i utredninger og analyser for alternative omsetningsformer, kapasitetstilpasninger, kvotesystemer og nye måter å regulere næringen på.

Våre kunder er ikke bare private selskaper, men også bransjeorganisasjoner og offentlige instanser som trenger rapporter, analyser og høringsuttalelser. Vi samarbeider med banker i forbindelse med refinansiering og bistår ved børsnotering og utenlandsetableringer.

Fiske og havbruk er i stadig endring, arbeid med levende biomasse byr derfor på unike utfordringer, men også endringer i markedsmessige forhold, rammevilkår og økonomiske forhold som gjør bransjen utrolig spennende.