Shipping

Transport, Shipping og Offshore

  • Share

Skipsfart er en av Norges viktigste næringer og utgjør kjernen i et stort maritimt næringsmiljø. EY reviderer et betydelig antall selskaper i alle shippingsegmenter. Vår ambisjon er å være den ledende leverandøren av revisjons- og rådgivningstjenester til denne næringen.

Skipsfarten har mange særegne karakteristika og behov, og vi jobber kontinuerlig for å tilpasse våre tjenester til bransjen. Våre dedikerte medarbeidere har anerkjent spisskompetanse og er sentralt plassert i de deler av landet hvor skipsfarten er lokalisert. Samtidig er vi gjennom et globalt nettverk av skipsfartsspesialister i stand til å bistå deg som kunde med bransjerettet revisjon og rådgivning rettet mot dine aktiviteter over hele verden.

Vi vektlegger kunnskapsdeling sterkt, både internt og overfor våre kunder. Gjennom direkte kundearbeid samt kontinuerlige seminarer, nyhetsbrev og publikasjoner ønsker vi å føre vår kompetanse videre til deg som kunde.

EY International Shipping Industry Almanac utkommer hvert år, og oppdatert elektronisk versjon av Rederibeskatningsboken er til enhver tid tilgjengelig for våre kunder.

EY arbeider aktivt med intern informasjonsdeling og har jevnlig kontakt med myndigheter og fagmiljø relatert til skipsfarten, herunder NHH/BI.