Power & Utilities

Hjelp til å mestre endringene innen kraft og fornybar energi

Energiselskaper verden over står overfor den tredoble utfordringen med å ta bedre vare på miljøet, holde forbrukernes kostnader nede og opprettholde systemenes driftssikkerhet.

Vårt globale Power & Utilities Center kan hjelpe deg med å håndtere endringene som kommer og utfordringene det vil medføre. Vi har mer enn 4 400 rådgivere verden over med bred erfaring innen kraft, fornybar energi og SMART, som kan hjelpe deg med å legge strategier for fremtidig vekst.

 
  Connect with us

  Hold deg oppdatert med oss via sosiale medier og nyhetsbrev. 

  Kontakt oss

  Christian Eckhoff
  Nordisk leder Power & Utilities
  +47 911 98 606

  When electric cars take charge, will they fast track opportunities for utilities?

  Energy Countdown Clock - Power & Utilities

  Our new research calculates the arrival of 3 critical energy tipping points: when self-generation of power becomes affordable for all; when electric vehicles become mainstream; & when delivering power via the grid costs more than it does for consumers to produce it.

  Discover our research findings now.