Virksomhetens omgivelser

  • Share

Den globale finanskrisen har stor påvirkning på omgivelsene ditt selskap opererer i.

Markedsverdiene på selskaper og eiendeler er fallende. Energi- og råvareprisene svinger kraftig. De miljømessige og politiske utfordringene bidrar til økt press på virksomhetene og maktforskjellene mellom velutviklede og nye økonomier blir stadig mindre.

Til tross for kraftige grep fra regjeringshold for å øke forbruket og gjenopprette tilliten, står de fleste virksomheter overfor enda tøffere betingelser i tiden fremover.

Men disse vanskelige tidene byr også på muligheter og EYs globale nettverk av profesjonelle fagfolk står klare til å hjelpe deg med å finne mulighetene for nettopp din bedrift. Uansett om virksomheten er sterk og sunn, om den er presset eller står overfor vanskelige beslutninger, vil vi jobbe sammen med dere for å finne finansielle, strategiske og operative løsninger som vil forbedre likviditeten, den finansielle fleksibilitet og avkastningen til aksjonærer. Vi er her for å hjelpe dere med å bygge en bærekraftig og fremtidsrettet virksomhet både på kort og lang sikt.


European attractiveness survey shows resilience

In 2015, Europe attracted record levels of foreign direct investment, even amidst the migration crisis and sluggish growth. Learn trends by sector, city and more.