Vekstskaping

  • Share

For å vokse må du identifisere de nye mulighetene som utvikler din virksomhet og implementere strategier som skiller dere fra konkurrentene.

Dette kan innebære å utvikle nye produkter, utvide virksomheten i nye markeder eller videreutvikle de ansatte, slik at dere kan ta del i vekstmuligheter – etter hvert som de kommer.

For å oppnå dette kreves et vedvarende fokus på operasjonell effektivitet ved å foreta strategiske oppkjøp og ta markedsandeler i de riktige markedene.

EYs tverrfaglige team kan tilby integrert, objektiv og uavhengig rådgivning som vil hjelpe deg med bedret kostnadskontroll, forbedret effektivitet, vurdering av muligheter og gi økt utbytte på dine transaksjoner.

Dette vil gjøre din virksomhet mer fleksibel og bedre rustet til å tilpasse seg endringer, gå inn i nye markeder og opprettholde en vellykket virksomhet i fremtiden.
 


Malta attractiveness survey 2016: the future is today

Eighty-seven percent of investors believe Malta is attractive to FDI, and nearly 58% believe it will remain so in the near future. Read the details.

European attractiveness survey shows resilience

In 2015, Europe attracted record levels of foreign direct investment, even amidst the migration crisis and sluggish growth. Learn trends by sector, city and more.