Styring og rapportering

  • Share

Det er mye debatt om i hvilken retning corporate governance bør utvikle seg.

Verden krever større grad av åpenhet i forretningslivet. Investorer ønsker tilgang til mer presis og relevant informasjon om selskaper, transaksjoner, markeder og risiko. Lovgiverne beveger seg mot stadig mer utøvende kontroll.

Vi mener at global samordning er en nødvendighet i dagens sammenkoblede og avhengige markeder. Lovgiverne må derfor fortsette å samarbeide for å fremme global ensartethet.

EY har inngående kunnskap om og erfaring fra virksomhetsstyring og finansiell rapportering på tvers av bransjer både i Norge og internasjonalt. Vår metodikk er utviklet på bakgrunn av vår betydelige nasjonale og internasjonale erfaring og kompetanse på området. Dette gjør våre rådgivere i stand til å gi konstruktive innspill og råd til hvordan selskapet kan heve sin virksomhetsstyring og finansielle rapportering til et akseptabelt og ønsket nivå.

Basert på dine behov setter vi sammen et tverrfaglig team som vil hjelpe deg å identifisere og løse dine utfordringer ved å bruke vår veletablerte metodikk og verktøy, vår operasjonelle erfaring og syn på ledende praksis.

Les også: Vi hjelper deg med raskere og bedre finansiell rapportering