Revisjonsutvalg

  • Share

Reglene om revisjonsutvalg i Norge trådte i kraft 1. juli 2009 og må sees i lys av finanskrisen som eskalerte i månedene før. Med innføringen av revisjonsutvalg ønsker lovgiver å forsterke selskapenes fokus på risikostyring, internkontroll og rapportering.

EY har høy ekspertise på etablering og utvikling av revisjonsutvalg og bistår gjerne i denne prosessen.

Til høyre finner du kontaktinformasjon og våre siste publikasjoner om revisjonsutvalg. Under finner du en rekke praktiske hjelpemidler og nyttig informasjon rundt revisjonsutvalg. 

Praktiske hjelpemidler for revisjonsutvalg

Nyttige lenker for revisjonsutvalg