Revisjonsutvalg

  • Share

Reglene om revisjonsutvalg i Norge trådte i kraft 1. juli 2009 og må sees i lys av finanskrisen som eskalerte i månedene før. Med innføringen av revisjonsutvalg ønsker lovgiver å forsterke selskapenes fokus på risikostyring, internkontroll og rapportering.

EY har høy ekspertise på etablering og utvikling av revisjonsutvalg og bistår gjerne i denne prosessen.