Økonomifunksjonen

  • Share

Når det økonomiske landskapet er ufordrende kan økonomifunksjonen hjelpe din bedrfit mot trygg finansiell styring.

Dette betyr benchmarking av resultater for å identifisere områder for effektivisering og besparelser. Det innebærer å forbedre systemer og prosesser slik at deres styringsinformasjon er mer nøyaktig og lettere tilgjengelig. I tillegg må man vurdere alternative driftsmodeller for økonomifunksjonen som eksempelvis fellestjenester eller outsourcing.

EY kan arbeide sammen med dere for å finne de beste løsningene. Vi har bred erfaring fra vårt arbeid med mange av verdens ledende og raskest voksende bedrifter. Vi kan hjelpe dere med å sikre effektive prosesser som forbedrer kontrollmiljøet, skaper verdi og styrer organisasjonens atferd. Vi vil gjennom dette sørge for at økonomifunksjonen har den tilpasningsdyktigheten som trengs for å følge den endrede forretningsmessige dagsorden for å sikre fremtidig suksess.

Les også: Vi hjelper deg med raskere og bedre finansiell rapportering