Risiko

  • Share

Alle bedrifter vil dra nytte av forsvarlig risikostyring.

Dette innebærer å definere dine hovedrisikoer, vurdere deres sannsynlighet og innflytelse på forretningsdriften og overveie hvilke tiltak du bør igangsette.

EY kan hjelpe deg med dette. Vi kan gjennomføre risikovurderinger som omfatter mer enn finansielle og lovgivningsmessige risikovurderinger og dermed innvirkning på det generelle forretningsmiljøet du opererer i. Vi kan utføre scenarioplanlegging for dine hovedrisikoer for å sikre at dine risikostyringsprosesser stemmer overens med de faktiske risikoer din bedrift står overfor. Og vi kan hjelpe deg med å etablere effektive overvåknings- og kontrollprosesser som gir deg tidlig varsling og gir mulighet til å reagere raskt og effektivt.